Onderzoek over ondernemen in de toekomst

Wat kan het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Entrepreneurship voor jou betekenen?

Ons onderzoeks- en dienstverleningscentrum wijst organisaties de weg naar de toekomst. Welke businessmodellen versterken jouw organisatie? Hoe zit het met de sharing economy? Hoe kan ik starten met innovatie? Een multidisciplinair team van specialisten onderzoekt hoe dat Entrepreneurship 3.0 - het ondernemerschap van de toekomst - vorm moet krijgen.

Snel navigeren:

Thrive! Entrepreneurial skills as solid base for a future in the Creative Industry (2016-2019)

De communicatie- en informatiesector heeft de laatste 30 jaren veel technologische veranderingen te verwerken gehad. Bedrijven in de printsector zijn moeten transformeren van technische productiebedrijven tot dienstverleningsbedrijven met een breed gamma aan vaardigheden. De focus in de sector ligt op technologische innovatie, terwijl de bedrijven economisch, organisatorisch en marketingtechnisch vaak nog niet zijn aangepast aan hun nieuwe markt. Het Thrive!-project heeft als hoofddoel om ondernemers en bedrijven in de creatieve industrie te ondersteunen bij hun transformatie- en innovatieproces op het gebied van de ondernemersvaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig gaan hebben. Het project richt zich hierbij specifiek op jonge ondernemers, vrouwelijke ondernemers en intrapreneurs (ondernemers binnen een onderneming). Concreet wordt er een zelfdiagnose-tool voorzien waarmee de doelgroep online eenvoudig hun ‘kennisgaten’ kunnen inventariseren, en er worden leermaterialen ontwikkeld voor de drie doelgroepen.

Persberichten

PDF iconpress_release_1_-_nl_1.pdf

PDF iconpress_release_2_-_nl.pdf

Website

http://www.thriveproject.eu

 

24/7: het meten van en tools tegen digitale stress bij Vlaamse werknemers in de publieke sector

De mogelijkheid om 24/7 online te zijn heeft het werken de voorbije jaren ingrijpend veranderd. Naast de voordelen die het internet en de digitalisering voor werknemers opleveren, ervaren meer en meer werknemers een groeiende afhankelijkheid van digitale media, resulterend in een toename van “digitale stress”. Werknemers leggen zichzelf op vlak van multitasking, het beantwoorden van e-mails en het mee zijn met wat op sociale media leeft een hoge druk op, maar ondervinden daarnaast ook stress vanuit de hoek van de leidinggevende. Diverse studies tonen aan dat digitale stress (al dan niet rechtstreeks) verband houdt met psychische problemen zoals stemmingsstoornissen en burn-outs (e.g., Reinke & Chamorro-Premuzic, 2014). In dit onderzoeksproject willen we nagaan in welke mate Vlaamse werknemers uit de publieke sector digitale stress ervaren en welke digitale stressprofielen we kunnen identificeren. Daarnaast focussen we op eventuele oplossingen om het stresslevel te reduceren en kijken we welke rol de leidinggevende daarin kan opnemen. Concreet wordt in deze studie een mock-up van een “digitale stressmeter” ontwikkeld op basis van de verschillende stressprofielen bij werknemers en de structurele adviezen op maat van elk geïdentificeerd profiel. Vervolgens zullen de data ook worden verwerkt in een beleidsmatig onderzoeksrapport gericht op leidinggevenden zodat zij een werkinstrument hebben om digitale stress bij werknemers aan te pakken.

De mogelijkheid om 24/7 online te zijn heeft het werken de voorbije jaren ingrijpend veranderd. Naast de voordelen die het internet en de digitalisering voor werknemers opleveren, ervaren meer en meer werknemers een groeiende afhankelijkheid van digitale media, resulterend in een toename van “digitale stress”. Werknemers leggen zichzelf op vlak van multitasking, het beantwoorden van e-mails en het mee zijn met wat op sociale media leeft een hoge druk op, maar ondervinden daarnaast ook stress vanuit de hoek van de leidinggevende. Diverse studies tonen aan dat digitale stress (al dan niet rechtstreeks) verband houdt met psychische problemen zoals stemmingsstoornissen en burn-outs (e.g., Reinke & Chamorro-Premuzic, 2014). In dit onderzoeksproject willen we nagaan in welke mate Vlaamse werknemers uit de publieke sector digitale stress ervaren en welke digitale stressprofielen we kunnen identificeren. Daarnaast focussen we op eventuele oplossingen om het stresslevel te reduceren en kijken we welke rol de leidinggevende daarin kan opnemen. Concreet wordt in deze studie een mock-up van een “digitale stressmeter” ontwikkeld op basis van de verschillende stressprofielen bij werknemers en de structurele adviezen op maat van elk geïdentificeerd profiel. Vervolgens zullen de data ook worden verwerkt in een beleidsmatig onderzoeksrapport gericht op leidinggevenden zodat zij een werkinstrument hebben om digitale stress bij werknemers aan te pakken.

 

 

 

 

Bridging the gap: diversiteit in Vlaamse overheidscommunicatie (2016-2017)

Hoe bereik je een zo breed en zo divers mogelijke doelgroep met je communicatie? Dat is de uitdaging waar veel organisaties, waaronder verscheidene overheidsorganisaties en –diensten, vandaag de dag voor staan bij het ontwikkelen van hun marketingactiviteiten. In onze superdiverse samenleving is het namelijk onmogelijk geworden om de ‘traditionele Belgen’ en de ‘niet’ of ‘nieuwe’ Belgen op een verschillende manier te gaan benaderen.

Tekening PWO-project Bridging the gap

 

Onderzoeksrapport: 

PDF icondiversiteit_in_overheidscommunicatie_.pdf

Presentaties: 

Bekijk hier de presentatie van onze onderzoeksresultaten op het Kortom-congres in mei 2017.

Studiedag 'Bridging the Gap' - juni 2017:

De presentaties van onze studiedag waar ook VRT, Kind & Gezin en Stad Antwerpen kwamen spreken over diversiteit, kan je hier bekijken.

 

Sharing personality (2016-2017)

In dit onderzoek gaan we na wat de motieven en hefbomen zijn om al dan niet op de kar te springen van allerlei deelinitiatieven en van "the sharing economy". Wie deelt/geeft, wie leent/neemt ? Welke persoonlijkheidskenmerken zijn hiervor predictief ? Hangt dit af van soort goed of dienst of van andere contextvariabelen ? We onderzoeken dit via desk research, a.d.h.v. interviews met aanbieders en leden van deelplatformen en -initiatieven en adhv een grootschalige enquete, waar we focussen op persoonlijkheidskenmerken bij zowel users als non-users van deelinitiatieven. 

Publicaties en Rapporten: onderaan.

Tekening PWO sharing personality

Onderzoeksrapporten:

Rapport1: The Sharing Personality: bevindingen obv deskresearch & interviews
Rapport2:
The Sharing Personality: bevindingen obv enquetes

Relevant nieuws:

Stappenplannen fiscale verplichtingen deeleconomie erkende platformen Inkomsten 2017 - Aanslagjaar 2018
Belastingsregime deeleconomie voor DIENSTEN via ERKENDE platformen. Programmawet 1 juli 2016, BS 4 juli 2016.
Overheid schept eindelijk duidelijkheid voor deeleconomie, De Tijd.
Dit zijn de 8 platformen waar men kan bijverdienen tegen verminderde belastingentarief, De Tijd.
Rapport over Gent, stad van de commons (Michel Bauwens en Yurek Onzia): https://blog.p2pfoundation.net/wp-content/uploads/Commons-transitieplan.pdf

Speeches:

Powerpointpresentatie “Delen: een kwestie van persoonlijkheid of van contextuele hefbomen.” IMGent congres, Tussen Delen en Beschermen: over kennis, informatie, communicatie. Politeia & Arteveldehogeschool. Gent. 10/02/2017. 
Powerpointpresentatie "Sharing Economy: new business models" MIC Conference Venice. Italy. 26/05/2017.
Powerpointpresentatie "The Sharing Personality" UGent Deeleconomie II Workshop. UGent, Fac. Letteren en Wijsbegeerte. Gent. 31/05/2017.
Powerpointpresentatie ''The Sharing Personality - Sharing Business Models - Gent Klimaatstad''. Slotevent The Sharing Personality, Arteveldehogeschool Gent. 07/09/2017.

In de pers:

Recycleren goed voor de moraal, Joke Van Caesbroeck, Psychologies Magazine 
Deeleconomie: wie is de m/v op deelplatformen (Knack online) en Knack, Simon Demeulemeester

Bachelorproeven (door studenten):

Bachelorproef: Onderzoek naar juridische en fiscale implicaties van the Sharing Economy (2016) Dejonghe S., Vanderbrugghen, Y., Van Maldergem, S., Van Nevel, V. & Winderickx, L.
Bachelorproef: Airbnb versus tradiotional hotels. How can the hotel industry win from the business of sharing ? (2016) Declerck J.
Bachelorproef: The Sharing Economy: over platformen en mobiliteit: een juridisch overzicht (2017) Risack, L., Decock, E., Messany, D., Standaert, L. & Vandenberghe, N.
Brochure 'Over auto's en delen' bij de bachelorproef: The Sharing Economy: over platformen en mobiliteit: een juridisch overzicht (2017) Risack, L., Decock, E., Messany, D., Standaert, L. & Vandenberghe, N.
Fiscale stappenplannen betreffende het verhuur van kamer/huis/grond, auto/goederen en diensten al dan niet via een erkend deelplatform IJ 2017 - AJ 2018 (2017) van der Zee, T., & Franssen, V.

Snapchat: van puberhype tot nieuw (journalistiek) medium? (2016-2017)

In dit onderzoek willen we nagaan of Snapchat voor mediabedrijven een goed middel is om jongeren te bereiken. We onderzoeken dit met desk research, het analyseren van Snapchat content en met behulp van diepte-interviews met experten, mediastrategen en communitymanagers. Tenslotte organiseren we focusgroepen met jongeren die actief zijn op Snapchat.

beeld PWO onderzoek Snapchat

Onderzoeksresultaten: 

PDF iconsnapchat_-_resultaten_kwalitatief_onderzoek.pdf

PDF iconsnapchat_-_resultaten_survey_bij_1406_jongeren.pdf

Poster: 

PDF iconsnapchatonderzoek_samengevat_in_infographic.pdf

In de media:

PDF iconsnapchat_in_pub.pdf

PDF iconsnapchat_-_de_journalist.pdf

PDF iconartikel_snapchat_de_standaard.pdf

 

ROI: Regionaal Ook Interessant (2015-2016)

In dit onderzoek gingen we na waar de noden liggen bij (kleine) Vlaamse KMO's inzake marketingmogelijkheden en het berekenen van de Return On Investment (ROI) van de gekozen marketingacties. De conclusies zijn gebaseerd op:

 1. 13 diepte-interviews met marketing experten
 2. 35 interviews met B2B en B2C KMO's
 3. een enquete bij 157 B2B KMO's
 4. een enquete bij 91 micro en kleine KMO's

Die KMO's hebben evenveel nood aan tools die helpen bij de keuze van marketingacties, als aan hulpmiddelen/stappenplannen bij het a priori of a posteriori berekenen van de ROI van de gekozen acties. Zolang deze tools maar klein, intuitief, gebruiksvriendelijk en goedkoop zijn. Dergelijke tools worden in de toekomst (door studenten Bedrijfsmanagement) gecreëerd en op punt gesteld. 

Publicaties en Rapporten: onderaan.Tekening PWO ROI: Regionaal Ook Interessant

Publicaties (Engels/English):

Franssen, V., Rombaut, I., Devroe, I., & Stevens, I. (2016). Costs and benefits of marketing communication investments for Small and Medium Enterprises (SMEs): creating tools for Return on Investment (ROI) estimations and calculations of local marketing (communication) campaigns. Proceedings of the International Business Conference 2016 (April 28th): Searching for Innovative and Creative Business Solutions (pp. 120-133). Vilnius (Lithonia): Vilniaus Kolegija. Proceeding: pp 120-133.

Franssen, V. & Bonne, K. (2017). Which tools about marketing ROI do Belgian micro SMEs need the most? Proceedings of the SPACE international network Conference 2017 (April 26-28th):  Porto (Portugal): ISCAP Accounting and Business School.  PresentationProceeding pp 40-51.

Rapporten (Nederlands/Dutch):

Ontwikkelde tools (Nederlands/Dutch, door studenten):

 • Stappenplan en brochure Instagram
 • Stappenplan en brochure Pinterest
 • Stappenplan en brochure LinkedIn
 • Stappenplan en brochure Mailchimp aanmaak
 • Stappenplan en brochure Mailchimp statistieken
 • Template 1 om een Boston Consulting Group Matrix te creeeren waarop jouw producten geplot staan m.b.t. winst en m.b.t. verkocht volume (gebaseerd op vishandels: in aanmaak)
 • Template 2 om een Boston Consulting Group Matrix te creeeren waarop jouw producten geplot staan m.b.t. winst en m.b.t. verkocht volume (gebaseerd op bakkers: in aanmaak)

StartMeUp

De StartMeUp - buddy mobiele applicatie heeft als doel (pre)starters te begeleiden in hun start-upproces. Het project kwam tot stand binnen het ODC Tacoo. De applicatie maakt gebruik van behavior design om de (pre)starters te triggeren en te engageren in dit proces. Functies zoals doelstellingen ingeven en opvolgen, nearby functie om met peers te connecteren in real life, matches vinden voor je doelstelling te bereiken, kunnen dit proces faciliteren. De data die verzameld worden via deze weg kunnen ons ook iets bijbrengen over ondernemersgedrag. 

Publicaties:

StartMeUp! Stimulating Self-employment for Students in the Creative Industries

 

Target Personalities:  psychologisch inzicht in de doelgroep als brug tussen communicatiestrategie en authentieke boodschap

Download hier het onderzoeksrapport: 

PDF icontarget_personalities_psychologisch_inzicht_in_de_doelgroep_als_brug_tussen_communicatiestrategie_en_authentieke_boodschap.pdf

PDF icontarget_personalities_psychologisch_inzicht_in_de_doelgroep_als_brug_tussen_communicatiestrategie_en_authentieke_boodschap.pdf

PDF iconstroomschema_herkenning_sociale_stijlen_en_pcm.pdf

Antenna: omgevingsgerichte voelsprieten stimuleren bij kleine ondernemingen als trigger voor innovatie

In dit onderzoek gingen we na hoe kleine ondernemingen triggers kunnen vinden voor innovatie. Stimuli voor echte innovatie vind je immers vooral buiten de eigen onderneming en sector. Aan de hand van diepte-interviews met succesvolle en minder succesvolle KMO's en een survey bij 213 KMO's ontwikkelden we inzichten in het innovatiegedrag, innovatieprikkels en behoefte aan innovatieondersteuning van Vlaamse KMO's.

Om hen ook echt op weg te helpen om de motor van innovatie in gang te zetten, ontwikkelden we de Innovator Generator. Dit is een tool die organisaties helpt om ideeën voor innovatie te vinden in de macro-omgeving. 

Publicaties

Otherpreneurship

Zes studenten Bedrijfsmanagement van de afstudeerrichting Internationaal Ondernemen maakten in opdracht van Entrepreneurship 3.0 als resultaat van hun bachelorproef een website met best practices van nieuwe businessmodellen en tips hoe tot een innovatief businessmodel te komen. 

Bachelorproef (door studenten): 

Kwalitatief onderzoek naar traditionele-, innovatieveen componenten van businessmodellen

Storypreneurship: starten met storytelling

Dit onderzoeksproject gebeurde door het ODC Tacoo. Om een duurzame onderneming op te bouwen is het belangrijk dat een prestarter genoeg tijd neemt om stil te staan bij het idee. De echt succesvolle ondernemingen passen het ‘egelprincipe’ toe: ze focussen zich op één ding en doen dat goed. Opdat een prestarter tot de essentie komt moet hij/zij volgende drie kernvragen beantwoorden:

1.      Waarin kun je de allerbeste zijn? Maar ook: waarin kun je niet de beste zijn? Waardoor word je gepassioneerd?
2.      Hoe kun je je talent(en) en passie omzetten in een goed ondernemingsidee?
3.      Hoe maak je een duurzaam en levensvatbaar ondernemingsplan?

Storytelling als methode kan de prestarter ondersteunen in het vinden van antwoorden. Het vertellen van een ondernemingsverhaal betekent immers dat hij/zij reeds weet wat hij/zij wil doen, op welke manier en waarvoor hij/zij wil staan (onderscheidend vermogen). Storytelling speelt in op het snelle, intuïtieve brein en is op die manier complementair aan het eerder rationele businessplan of Business Model Canvas (BMC). Storytelling helpt de puzzel van het BMC te maken en het te vertellen. 

Er werd een methodiek ontwikkeld in de vorm van een workshop waarin via oefeningen wordt gezocht naar de match tussen de ondernemer en zijn ondernemersconcept. Immers, wanneer de ondernemer zich vereenzelvigt met zijn ondernemersconcept, dan gaat het vertellen vanzelf en komt het uit de buik: authentiek, persoonlijk en concreet. Dan plakt het verhaal en blijft het hangen bij de luisteraar.

De storytellingmethodiek wordt o.a. aangeboden aan ondernemende studenten bij IDEA factory, in Business Project van de opleiding bachelor in het Bedrijfsmanagement, in het profileringstraject Ondernemen in de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind of tijdens de carrière kick-off dagen van studenten bachelor in het Officemanagement. 

Bekijk hier de video

Met de Allo Inno Toolbox naar duurzaam en innovatief ondernemen

Dit onderzoeksproject gebeurde door het ODC Tacoo. Vanuit Starterslabo West-Vlaanderen en Stebo wordt al jaren allochtone prestarters begeleid in hun opstart naar een zelfstandige zaak. De starterscoaches voelden enige frustratie omdat ze niet de juiste instrumenten hadden om deze prestarters te stimuleren naar innovatie binnen hun ondernemersconcept. Innovatie is een belangrijke voorwaarde om te overleven en zich te onderscheiden in de markt.

Dit geldt des te meer voor noodzaakondernemers, diegene die uit noodzaak ondernemen omdat ze geen of geen geschikte job vinden. Innovatie betekent ook meer winstmarge kunnen creëren door het net iets anders te doen en dus meer kans op een duurzame onderneming.

Om dit te realiseren wordt door de Arteveldehogeschool samen met Stebo en Starterslabo en met de steun van ESF een toolbox ontwikkeld met verschillende instrumenten: de Allo Inno toolbox.  Deze moeten de prestarter in staat stellen om, vertrekkende vanuit zijn eigen sterktes, competenties en (formele en informele) netwerken, via creativiteitsstimulatie te komen tot duurzaam innovatief ondernemerschap. Ze wordt ingezet in workshops waar prestarters via peerlearning elkaar stimuleren en inspireren. Tegelijkertijd kan er verdiept of geremedieerd worden via een individuele begeleiding.

Allo Inno

 

Hiernaast ziet u de Allo Inno toolbox waarvan de individuele tools en handleidingen verkrijgbaar zijn op de website (www.alloinno.be) alsook tips en tricks om met de doelgroep van allochtone starters te werken.

Het begin (via intake) en de rode draad doorheen de Allo Inno toolbox is het Allo Inno Business Model Canvas. Zoals de tekening van de Allo Inno Toolbox (zie hierboven) voorstelt, zetten de andere tools als kleine radars het initiële businessconcept in het canvas in beweging richting innovatie.

Tijdens de testfase werden de tools uitgebreid getest met de finale doelgroep in verschillende contexten, ook met studentondernemers van de Arteveldehogeschool. Hieruit bleek dat we een laagdrempelige toolbox voor innovatie hadden ontwikkeld die ook generiek ingezet kan worden. Vandaag wordt ze gebruitk bij Stebo en Starterslabo West-Vlaanderen maar ook door docenten op de Arteveldehogeschool.

 

Bijvoorbeeld bij studenten KMO management (opleiding Bachelor in Bedrijfsmanagement) die hun eigen onderneming uit de grond stampen, in de module ondernemen (opleiding Bachelor in Pedagogie van het jonge kind) waar studenten worden voorbereid op een zelfstandige activiteit in de kinderopvang of bij studenten Bachelor in Grafische en Digitale Media in hun ondernemersproject. Tenslotte is in de opleiding Bachelor in Sociaal werk de netwerkspin geïmplementeerd in het olod ‘Professionele ontwikkeling’ als methodiek om te werken aan de professionele netwerkontwikkeling van studenten.

 

 

CB-link

Beleid en communicatie van bij de start van een beleidsproces integreren is geen gemakkelijke klus. Daarom werd binnen dit project de Nederlandse methodiek Factor C bestudeerd, die bij onze noorderburen al jarenlang met succes beleidsmakers meer instrumenten in handen geeft om communicatief en omgevingsgericht beleid te maken.

In een eerste onderzoeksfase onderzocht Machteld Weyts de drempels en succesfactoren voor de Nederlandse methodiek in Vlaanderen. Samen met Geert Stox en Rik Otten werd de methodiek in een tweede onderzoeksluik aangepast op basis van de noden van Vlaamse beleidsmakers, inhoudelijk medewerkers en communicatiedeskundigen. De methodiek ‘CB-link’ biedt vijf denkoefeningen die helpen om bij de totstandkoming van beleid de omgeving en de communicatie met betrokkenen een plaats te geven.

Rapporten

Ontdek het vormingsaanbod: CB-link, communicatief beleid.

Ontdek de online tool, ontwikkeld i.s.m. de Vlaamse overheid