Hoe een site bewerken

Elke site krijgt een aantal editor's die de site mogen bewerken.

Je krijgt bij een ahs-profielsite 3 soorten pagina's die je kan aanmaken

Soorten pagina's

Landingspagina / Keuzepagina

Dit zijn de pagina's opgebouwd uit blokken

Detail pagina / Gewone pagina

Een detailpagina is een pagina waarop 1 product, artikel, informatiefiche, nieuwsartikel… staat.

Formulieren / Transactionele pagina's

Dit zijn formulieren vb een contactformulier, inschrijvingsformulier of een enquete

Lees verder over de doelstellingen van deze pagina's: http://www.agconsult.com/nl/usability-blog/website-3-paginatypes

Verder kan je natuurlijk je algemene site eigenschappen aanpassen

Header

De header bevat de hoofdafbeelding van de site, logo en kleurstijl van je website

Footer

De footer bevat de contactgegevens en partners van je website