Leermateriaal

Ga aan de slag met dit materiaal in jouw klas- of schoolcontext of lees de documenten van een specifieke workshop nog even na.


Lesmateriaal secundair onderwijs

Via deze website wordt er allerhande lesmateriaal, good practices beschikbaar gesteld voor leerkrachten secundair ondewijs.

Aardrijkskunde

Nuttige websites

  • Apps voor aardrijkskunde

Leermateriaal

  • LeoWorks: Aardobservatie via satellietbeelden
  • Eindtermen reliëf realiseren met ICT
  • GoogleEarth handleiding
  • Activerende werkvormen Aardrijkskunde eerste graad
  • Binnenklasdifferentiatie aardrijkskunde eerste graad

Examples of good practice

  • Actuataak GoogleEarth
  • Heb je't gezien? - bachelorproef
  • Leoworks

Informatica

  • Photoshop: gebruik van paletten

Team teaching en duo-stages in de kleuterklas 

In het kader van het ENW-project STEL - op Stage met Twee Effectief Leren (2013-2014) ontwikkelden de lerarenopleidingen van Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen deze website om leraren (in opleiding), docent-stagebegeleiders en mentoren te ondersteunen om van duo-stages en team teaching een succes te maken. De website bevat naast achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden ook bruikbare materialen om het proces van samenwerking te ondersteunen.


6tot12 

Op zoek naar lesmateriaal voor de lagere school? Uitgewerkte ideeën of inspiratie? Neem een kijkje op www.6tot12.be bij het lesmateriaal, ontwikkeld door docenten, onderzoekers, medewerkers en studenten.

 

 

 

 


Taalontwikkelend lesgeven

Als het over taalontwikkelend lesgeven gaat, willen studenten, leerkrachten en docenten graag concrete voorbeelden zien. Daarom ontwikkelden de Arteveldehogeschool, dienst studieadvies en KAHO-Sint-Lieven (nu: ODISEE) twee didactische pakketten. Met de steun van de Orde van den Prince. U vindt het hier.

 

 

 

 


Universeel ontwerp in de klas en op school 

Daagt het M-decreet jou en je collega’s uit? Samen met leerlingen, leraren en leerlingbegeleiders onderzocht de Arteveldehogeschool de mogelijkheden van Universal Design for Learning (UDL). Meer info hier

 

 

 

 

 


EHBO op school

EHBO op school? Ook daarvoor kan je bij de Arteveldehogeschool terecht. Experten uit onze bacheloropleiding Verpleegkunde verzorgen 'evidence-based' vormingen op maat. Tijdens een vorming leren leerlingen en/of leerkrachten hoe ze in noodsituaties adequaat kunnen optreden. Hieronder vind je alle info over ons EHBO-aanbod voor scholen. Heb je interesse of vragen? Mail naar christine.debosschere@arteveldehs.be. U vindt het hier.


Klaar voor redelijke aanpassingen

 U vindt de leidraad hier.


Iedereen mee in de boot van het M-decreet. 

Een schooletnografisch onderzoek. Sinds het M-decreet leveren scholen grote inspanningen voor meer inclusief onderwijs. Wat zijn de (re)acties van schoolteams op maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften? Aan de Arteveldehogeschool loopt er sinds 1 september 2015 een onderzoek naar. Het is geen klaagzang van frustraties maar een opsomming van doorleefde bekommernissen. Achter elke bekommernis schuilt een verlangen naar kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en de oproep om iedereen mee te krijgen in die ‘inclusieve’ boot. 

Lees meer

 

Iedereen wist dat het niet kon, 
        tot er iemand kwam die dat niet wist…

 

 

 


HR-dag

Gedreven mensen, bevlogen scholen.

Krachtige processen maken mensen betrokken.

Sint-Amandsberg, Gent.

Vrijdag 28 april 2017.

Meer informatie vindt u hier.

 


Coöperatief leren

www.cooperatiefleren.be

Op deze website vind je
- wat coöperatief leren is
- waarom je coöperatief leren zou toepassen in je klas
- tal van voorbeelden en concrete materialen om coöperatief leren in te zetten in de klas in het lager onderwijs met een informatiefiche van de coöperatieve structuur en een videofilmpje.
- hoe je er best mee start
- hoe je het best organiseert
- wat je collega's hierover te vertellen hebben


Onderzoeksrapport 'Op de grens van het gemeenschappelijk curriculum'

Op de grens van het gemeenschappelijk curriculum, een praktijkonderzoek. Scholen vinden het moeilijk om voor bepaalde leerlingen te beslissen of zij het getuigschrift basisonderwijs behalen. Zeker voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die op de grens van het gemeenschappelijk curriculum zitten, mist de klassenraad een houvast. Wij onderzochten in drie schoolteams hoe het beslissingsproces over het getuigschrift voor die grens-leerlingen concreet vorm krijgt.

Meer lezen? 

 

 

 

 

 


Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden

Wil je weten hoe je kleuters speels maar toch effectief kan stimuleren om voorbereidende lees- en spellingvaardigheden
te oefenen?

 

Wil je weten hoe het er in een kleuterklas aan toe gaat? Bekijk dan eens de goede praktijkvoorbeelden op deze website.
De website is het resultaat van een valorisatieonderzoek.

 

 

 

 

 


Betrokkenheid in assessment

De InspiLeertool is in de eerste plaats bedoeld om u,
betrokkene in het onderwijs, te Inspireren én te inspiLeren.

Dit doen we aan de hand van concrete, vaak herkenbare citaten van collega-leerkrachten en (onderdelen van) documenten die door andere scholen ontwikkeld zijn. Daarnaast zal u een aantal keer een filmfragment terugvinden, om de inspirerende praktijk nog concreter te maken.  

De kracht van de InspiLeertool is dat onderwijsmensen hun eigen praktijken kritisch overdenken én verrijken door hierover in interactie te gaan met anderen. We wensen u alvast veel succes! 

 

PDF iconHandleiding inspileertool