Navormingen

Bijscholing tot mentor 2017-2018

De vorming is voor leraren die ...

  • zichzelf beter willen leren kennen
  • die hun praxis in vraag willen stellen
  • die betere begeleiders willen worden
  • die sterkere gesprekken willen voeren
  • die meer uit leerlingen, cursisten en medewerkers willen halen
Datum: 
dinsdag, 14 november, 2017 - 09:00 tot woensdag, 9 mei, 2018 - 13:00
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Klas- en vakmentoren

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Meer dan een moedertaal

Omgaan met meertalige kleuters en leerlingenwordt stilaan een must voor elke leraar in het kleuter- en lager onderwijs. Vaak moet er noodgedwongen geïmproviseerd worden. Veel leerkrachten willen dit liever kwaliteitsvol en toekomstgericht aanpakken. Deze workshopreeks geeft je de kans om stil te staan bij je huidige praktijk en die af te toetsen aan de nieuwste inzichten rond meertaligheid op school.

Datum: 
donderdag, 11 januari, 2018 - 18:00 tot donderdag, 26 april, 2018 - 21:00
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs
Thema: 
Interculturaliteit, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling, Talen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Design Thinking toepassen in jouw praktijk! Op een creatieve manier op zoek naar een oplossing voor een probleem of professionele nood

Design Thinking is een methodiek, gebaseerd op processen binnen productontwikkeling en -innovatie, waarbij men op een creatieve manier zoekt naar een oplossing voor een probleem of professionele nood. In deze nascholing gaan we eerst dieper in op wat design thinking precies is en hoe dit kan toegepast worden binnen jouw eigen praktijk. Vervolgens ga je aan de slag vanuit een nood uit je eigen praktijk en tijdens de laatste sessie worden resultaten voorgesteld en teruggekoppeld aan de theorie.

Datum: 
maandag, 5 maart, 2018 - 13:00 tot donderdag, 31 mei, 2018 - 16:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling, Toekomstarchitecten

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

De liefde (voor geschiedenis) gaat door de maag. Voeding als smaakmaker in de lessen geschiedenis

We verkennen de mogelijkheden om via voedingsgeschiedenis meer dan alleen maar aandacht te besteden aan de evidente functie van eten en drinken als middel om te overleven. Achtereenvolgens komen de economische, sociale, culturele en politieke facetten van voeding en eetgewoonten ter tafel. In een derde en afsluitende sessie kunnen liefhebbers ook aanschuiven voor het historisch walking dinner.

Datum: 
woensdag, 7 maart, 2018 - 14:00 tot dinsdag, 15 mei, 2018 - 20:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Geschiedenis

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Handelingsgericht omgaan met verschillen buitengewoon en gewoon onderwijs - reeks 2

Aanbod opleidingen bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren en buitengewoon onderwijs voor ext. deelnemers

Keuzesessies:

  • (ortho)didactische werkvormen in het secundair onderwijs (leren in (G)ASV/BGV)

  • Leren via basale stimulatie

  • Autismespectrumstoornissen
  • Gedragsproblemen en -stoornissen bij jongeren in het secundair onderwijs
Datum: 
woensdag, 21 maart, 2018 - 17:30 tot woensdag, 25 april, 2018 - 21:30
Opleiding: 
Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Buitengewoon onderwijs, Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Levensbeschouwingen aan het woord

Kennismaken met verschillende levensbeschouwingen?

Dan zijn deze sessies iets voor jou!

Datum: 
dinsdag, 27 maart, 2018 - 17:30
Opleiding: 
Lager onderwijs
Thema: 
Interculturaliteit, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

CLIL: Content and Language Integrated Learning

Binnen deze nascholing gaan we samen aan de slag om de bestaande CLIL-expertise uit te diepen, met specifieke aandacht voor activerende werkvormen en mogelijke toepassingen binnen de taal, Frans of Engels.  We hanteren een duoaanpak, waarbij we de CLIL-methodiek taalspecifiek benaderen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om praktijkvoorbeelden van zaakvakken in de gekozen doeltaal verder uit te diepen.
Dit is een reeks van 3 workshops maar deze kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

Datum: 
dinsdag, 17 april, 2018 - 13:30 tot dinsdag, 8 mei, 2018 - 16:30
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
CLIL, Talen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Inzicht in elektromagnetisme dankzij onderzoek en ‘Big ideas’

In deze workshop worden de grote ideeën van het elektromagnetisme onderzocht via eenvoudige experimenten. De nadruk ligt hierbij niet op de abstracte wiskundige beschrijvingen maar op inzicht,  samenhang en concrete toepassingen. We voorzien ook tijd om zelf enkele eenvoudige experimenten te ontwerpen. 

Datum: 
woensdag, 18 april, 2018 -
13:00 tot 16:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Wetenschappen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Inspiratienamiddag voor practica biologie in de 2de graad

Leerkrachten van de 2de graad in de wetenschappelijke richtingen hebben soms moeite met het voldoen aan de leerplanvereisten om 7 practica in het jaarplan te integreren. Via deze workshop willen we hen inspiratie bieden op het gebied van aanpak en de keuze van waardevolle inhouden voor geschikte practica aan de hand van concreet uitgewerkte voorbeelden.

Datum: 
woensdag, 18 april, 2018 -
13:00 tot 16:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Fysica, Wetenschappen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Word “profiler” voor jouw klassen: profielgericht differentiëren

Leerlingen leren het best in een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving. Het is belangrijk om gepaste contexten, materialen en activiteiten aan te bieden die elke leerling activeren. Dit nascholingsparcours toont je hoe je rekening kan houden met individuele profielen van leerlingen bij het creëren van een sterke leeromgeving.

Het nascholingstraject vertrekt vanuit bestaande kaders  die inzicht bieden in hoe leerlingen kunnen verschillen.

Datum: 
woensdag, 18 april, 2018 - 13:30 tot woensdag, 2 mei, 2018 - 15:30
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
BOOST: sterke leerkrachten, Klas- en vakmentoren, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling, Praktische vaardigheden

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Elke leraar een medialeraar

Zowel tijdens onze lessen als in het dagelijkse leven van onze leerlingen nemen digitale media een steeds grotere plaats in. Elke leraar is dus een noodgedwongen medialeraar geworden. In deze navorming leiden we je op tot een échte medialeraar: iemand die digitale media zelfverzekerd inzet in de klas, en de leerlingen in hun mediagebruik ondersteunt.

De navorming wordt opgesplitst in drie sessies die je ook afzonderlijk kan volgen. 

Datum: 
woensdag, 18 april, 2018 - 13:30 tot woensdag, 2 mei, 2018 - 16:30
Opleiding: 
Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
ICT

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Binnenklasdifferentiatie: elke leerling doet ertoe!

Hoe geef ik vorm aan differentiatie in mijn klas? Wat zijn belemmerende en stimulerende randvoorwaarden? Welke werkvormen van binnenklasdifferentiatie zijn haalbaar? Hoe kan ik differentiëren bij evaluatie? 

Datum: 
donderdag, 19 april, 2018 -
09:00 tot 12:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
BOOST: sterke leerkrachten, Klas- en vakmentoren, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Binnenklasdifferentiatie: elke leerling doet ertoe!!

Hoe geef ik vorm aan differentiatie in mijn klas? Wat zijn belemmerende en stimulerende randvoorwaarden? Welke werkvormen van binnenklasdifferentiatie zijn haalbaar? Hoe kan ik differentiëren bij evaluatie? 

Datum: 
donderdag, 26 april, 2018 -
09:00 tot 12:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
BOOST: sterke leerkrachten, Klas- en vakmentoren, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Boost in het lager onderwijs: Klasmentorendag (2018)

Studenten opleiden, dat doen we samen, als een echte partner in leren!

We komen regelmatig samen om ook te leren van elkaar en elkaar te stimuleren en enthousiasmeren.

Datum: 
dinsdag, 8 mei, 2018 -
10:00 tot 16:15
Opleiding: 
Lager onderwijs
Thema: 
BOOST: sterke leerkrachten, Klas- en vakmentoren

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Naar leerlinggericht onderwijs in de digitale klas van de toekomst

De Future Classroom is een klas waar innovatieve technologieën en vernieuwend meubilair het mogelijk maken om activerend en interactief les te geven. Dit zou leiden tot meer 21ste eeuwe vaardigheden. Toch is de loutere aanwezigheid van digitale middelen niet altijd voldoende om ook effectief anders les te geven. In deze workshop willen we ondersteuning bieden aan leraren om de digitale middelen die aanwezig zijn op hun school op een doelgerichte manier in te zetten in hun lessen.

Datum: 
woensdag, 9 mei, 2018 -
09:30 tot 12:30
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
ICT, Klas- en vakmentoren, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Hoera! Help! Een ex-OKAN-leerling in mijn klas.

Tijdens deze workshop bekijken we de werking van OKAN het proces van een tweedetaalverwerving en de mogelijkheden om tweedetaalleerders te ondersteunen. Je krijgt ook een verzameling van good practices en antwoorden op volgende vragen:

- Hoe kan ik (vak)taal aanbieden aan mijn ex-OKAN-leerlingen? 

- Welke werkvormen kan ik inzetten om mijn ex-OKAN’ers te ondersteunen?

- Hoe evalueer ik mijn ex-OKAN-leerlingen?

Datum: 
dinsdag, 15 mei, 2018 -
09:00 tot 12:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Klas- en vakmentoren, Talen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Op weg naar een krachtige leeromgeving binnen PAV

Tijdens deze workshop zoomen we zowel in op de kernelementen van het model van krachtige leeromgeving als op een aantal belangrijke vakdidactische elementen binnen PAV om zo een antwoord te geven op onderstaande vragen:

Hoe motiveer ik mijn leerlingen en verhoog ik hun betrokkenheid?
Hoe werk ik op een actieve manier aan de verschillende competenties van mijn leerlingen? Hoe integreer ik passende evaluatiemomenten?
Welke verschillende vormen van differentiatie kan ik toepassen?

Datum: 
dinsdag, 15 mei, 2018 -
13:00 tot 16:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Klas- en vakmentoren, Praktische vaardigheden

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Hoe kan je onderzoekscompetenties integreren in leerinhouden biologie en natuurwetenschappen die doorgaans docerend aangebracht worden?

We vertrekken tijdens deze workshop vanuit concrete voorbeelden die aantonen dat er ook bij leerinhouden biologie die vaak gedoceerd worden, mogelijkheden zijn om leerlingen te laten nadenken, probleemoplossend te denken, enz. Met kleine ingrepen kan op die manier zowel de leerlingenactiviteit als het leerrendement verhoogd worden.

Datum: 
woensdag, 16 mei, 2018 -
13:00 tot 16:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
STEM, Wetenschappen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Wat is Tinkering? interactiemachines

Hier leer je diverse - eerder high tech - instrumenten en materialen kennen en hanteren. We denken bijvoorbeeld aan lego mindstorm, wedo, makey-makey, microbit, een PLC en de traditionele "blauwe" panelen. Op het einde van de workshop bedenken en ontwerpen de deelnemers (met hulp van de aanwezige docenten) een interactiemachine op papier of als maquette, prototype,...

Datum: 
donderdag, 17 mei, 2018 -
09:30 tot 12:30
Opleiding: 
Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
STEM, Wetenschappen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Inspiratiemiddag: differentiëren in de lessen Nederlands (eerste en tweede graad)

Soms ontbreekt het ons echter aan inspiratie. In deze workshop bieden we je vooral veel good practices uit lessen Nederlands (eerste en tweede graad secundair onderwijs). We bieden je een waaier aan werkvormen en evaluatievormen zodat jij daarna concreet aan de slag kunt en lessen Nederlands op maat van elke leerling ontwerpt.

 

Datum: 
woensdag, 6 juni, 2018 -
13:00 tot 16:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Klas- en vakmentoren, Talen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Pagina's