Navormingen

Co- en teamteaching

Team teaching is een hulpmiddel om tegemoet te komen aan de noden van een diverse klasgroep. Het is echter geen wondermiddel of succesformule. Net zoals bij elke didactische werkvorm die theoretisch inzicht vergt, is het vooral de transfer naar jouw klascontext die het verschil kan maken voor deze leerlingen.

Datum: 
woensdag, 6 februari, 2019 - 17:30 tot woensdag, 27 februari, 2019 - 21:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Sociaal emotionele ontwikkeling

Als kind kom je op school in een totaal nieuwe leefwereld terecht waar er heel wat van jou wordt verwacht. Het is dan ook vanzelfsprekend dat je je als kind veilig moet voelen. Alles staat of valt met een veilige leefklimaat. In een krachtige leer- en leefomgeving mag een kind fouten maken en wordt het geholpen in zijn boeiende zoektocht naar zijn ontplooiing. Maar hoe zorg je nu precies voor zo’n omgeving?

Datum: 
woensdag, 6 februari, 2019 - 17:30 tot woensdag, 27 februari, 2019 - 21:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Spelbegeleiding

Veel moeilijkheden bij kinderen worden zichtbaar doorheen de mindere kwaliteit of zelfs het ontbreken van betrokken spelen. In deze sessies leer je ontwikkelingsachterstanden onderkennen en de nodige stimulering bieden om kinderen te helpen tot meer kwaliteitsvol spel te komen. Er is ruimte voor uitwisseling en voor uitproberen in je eigen werksituatie. We richten ons tot jonge kinderen (3 tot 6 jaar).

Datum: 
woensdag, 6 februari, 2019 - 17:30 tot woensdag, 27 februari, 2019 - 21:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Taalbeleid

Heel wat leerlingen spreken bv. thuis Turks, met hun vrienden jongerentaal en op school Nederlands. Op school is er vaak een eentalig taalbeleid, maar werkt dat wel? Moeten we meertaligheid ont-armen of net omarmen (artikel)?

Na deze sessies heb je kennisgemaakt met inzichten in taal leren, taakgericht onderwijs, talensensibilisering en taalbeleid – en wat dit allemaal voor je eigen onderwijspraktijk kan betekenen. We focussen op van onderzoek over taalverwerving en concrete voorbeelden.

Datum: 
woensdag, 6 februari, 2019 - 17:30 tot woensdag, 27 februari, 2019 - 21:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Bruggen bouwen tussen school en gezin in het secundair onderwijs

Meer weten over hoe het samenspel gezin en school samenhangt met sociale ongelijkheid? Benieuwd hoe schoolteams, leerlingen en ouders kijken naar het partnerschap tussen school en gezin? En welke rol schoolteams hierin kunnen opnemen? Kom dan zeker naar onze inspiratiedag!

Datum: 
vrijdag, 8 februari, 2019 -
10:00 tot 18:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling, Schoolontwikkeling, Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Bruggen bouwen tussen school en gezin in het secundair onderwijs

Meer weten over hoe het samenspel gezin en school samenhangt met sociale ongelijkheid? Benieuwd hoe schoolteams, leerlingen en ouders kijken naar het partnerschap tussen school en gezin? En welke rol schoolteams hierin kunnen opnemen? Kom dan zeker naar onze inspiratiedag!

Datum: 
vrijdag, 8 februari, 2019 -
10:00 tot 18:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling, Schoolontwikkeling, Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Lesgeven met digitale tools

Wist je dat je het beeld van je beamer kan bevriezen, zodat de leerlingen het laatste beeld zien terwijl jij even iets anders bekijkt? Wist je dat je met één sneltoets het beeld kan inzoomen? Wist je dat je filmpjes van internet live in een PowerPointdia kan tonen? Wist je dat leerlingen met hun smartphone kunnen antwoorden? Nee? Begrijpelijk, want wie kreeg ooit uitleg over hoe je een computer écht kan gebruiken in de les?

Datum: 
woensdag, 13 februari, 2019 -
13:30 tot 15:30
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
ICT

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Motiveren van leerlingen

Hoe motiveer ik mijn leerlingen door in te spelen op hun behoeften?

hoe kan ik mijn lespraktijk motiverender maken? 

Datum: 
dinsdag, 19 februari, 2019 -
09:00 tot 12:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
BOOST: sterke leerkrachten, Klas- en vakmentoren, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Effectieve feedback tijdens (reflectie)gesprekken

Hoe geef ik doelgerichte feedback?
Hoe kan een feedbackgesprek met leerlingen optimaal verlopen?
Welke coachingsvaardigheden helpen mij hierbij? 

Datum: 
dinsdag, 19 februari, 2019 -
13:00 tot 16:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
BOOST: sterke leerkrachten, Klas- en vakmentoren

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Maak jezelf en je leerlingen mediawijzer

Volgens de nieuwe eindtermen moeten we onze leerlingen mediawijzer maken. We moeten er m.a.w. voor zorgen dat de leerlingen op een kritische manier kunnen omgaan met (digitale) media. Die competenties aanleren is niet enkel de taak van de leraar ICT. Mediawijsheid wordt zo veel mogelijk vakoverschrijdend aangepakt. Ben je er zelf klaar voor? Ben je zelf mediawijs genoeg?

Datum: 
woensdag, 20 februari, 2019 -
13:30 tot 16:30
Opleiding: 
Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
ICT

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Onderzoekscompetenties integreren in leerinhouden biologie die doorgaans docerend aangebracht worden

Wist je dat je ook onderzoekscompetenties kan trainen in een ‘gewone’ les? Dat je daar niet altijd een uitgeruste wetenschapsklas voor nodig hebt?  

Datum: 
woensdag, 20 februari, 2019 -
13:30 tot 16:30
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
STEM, Wetenschappen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

#FakeNews!: Hoe de nieuwswijsheid van jongeren stimuleren in het post-truth tijdperk?

Amper 3% van de Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar onderscheidt fake news van echt nieuws.  Facebook, de grootste katalysator van fake news, is de belangrijkste bron voor nieuws voor diezelfde jongeren!

Datum: 
woensdag, 20 februari, 2019 -
14:00 tot 17:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
ICT, Klas- en vakmentoren

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Tijdbesparend aan de slag met Word en PowerPoint

Toetsen, taken, werkblaadjes, presentaties… Als leraar investeren we veel tijd in materiaal maken. Maar investeer je die tijd ook efficiënt? Met de juiste Word- en PowerPoint-skills maak je aantrekkelijke documenten en presentaties zonder tijdverlies.

Datum: 
woensdag, 27 februari, 2019 -
13:30 tot 15:30
Opleiding: 
Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
ICT

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Coachend samenwerken

Benieuwd hoe je collega’s kan coachen in functie van het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Dan is deze lessenreeks zeker aan te raden! We bieden 3 trajecten aan: inspirerend coachen basis, inspirerend coachen verdieping en oplossingsgericht coachen.

Datum: 
woensdag, 13 maart, 2019 - 20:00 tot woensdag, 5 juni, 2019 - 21:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Spelen met programmeertalen

In hun vrije tijd leren jongeren de basis van programmeren in organisaties als ‘coderdojo’, ‘CodeFever’, ‘codecity’,… Dit thema kadert ook in STEM.

In deze sessies komen 4 programmeeromgevingen aan bod: Scratch, Lego Mindstorms, Microbit en Arduino. Met alle vier maak je kort kennis en ontdek je de verschillen, maar ook de gelijkenissen.  Zij dienen als inspiratie voor eventuele STEM-projecten.

2-daagse vorming: 18 maart - 25 maart, telkens van 8u30 tot 12u30.

Datum: 
maandag, 18 maart, 2019 - 08:30
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
ICT, STEM

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Ontwerp jouw ideale les voor de digitale klas van de toekomst!

Leerlinggericht lesgeven met technologie in flexibele klaslokalen: het is de toekomst. Maar hoe kunnen we als leraar best omgaan met flexibele, innatieve klaslokalen? Of gewoon al met technologie? Deze workshop biedt antwoorden op maat! Samen met jou gaan we aan de slag om lessen te maken die jij meteen kan inzetten, aangepast aan de infrastructuur op jouw school, en aangepast aan jouw persoonlijke profiel. Je maakt hierbij kennis met een ondersteuningstool.

Datum: 
maandag, 18 maart, 2019 - 13:30
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
ICT, Klas- en vakmentoren, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Leren via basale stimulatie - GEANNULEERD

Leren door Basale Stimulatie tracht een basis tot handelen in aandacht te geven, een bron te zijn waaruit je in gelijk welke situatie, bij gelijk welke doelgroep kan putten. Basale stimulatie is geëvolueerd tot een benaderingswijze, een basishouding voor zorg waarbij men oog heeft voor basale stimulatie gedurende de ganse dag.

Datum: 
woensdag, 20 maart, 2019 - 17:30 tot woensdag, 24 april, 2019 - 21:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Leren via beweging

Zoals een kind eerst, in intermenselijk contact en met een gedeeld plezier, leert praten en pas veel later, op weg naar zelfstandigheid, leert lezen, is het ook noodzakelijk dat een kind een lichaamsbesef en, parallel hiermee, een door de ander bevestigde identiteit verwerft. Vooral wat zijn lichaams- en handmotoriek betreft is een dergelijke stevige basis noodzakelijk om een vloeiend en persoonlijk handschrift te kunnen ontwikkelen. 

Datum: 
woensdag, 20 maart, 2019 - 17:30 tot woensdag, 24 april, 2019 - 21:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Rekenproblemen en -stoornissen

In deze sessies wordt het theoretisch kader rond rekenproblemen en dyscalculie gelinkt aan concrete praktijkvoorbeelden. Er wordt kritisch naar verschillende rekenmethodes gekeken.

Datum: 
woensdag, 20 maart, 2019 - 17:30 tot woensdag, 24 april, 2019 - 21:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Omgaan met gedragsproblemen bij kinderen

We gaan op zoek naar mogelijke oorzaken van gedragsproblemen, gaan na hoe kinderen gewenst en ongewenst gedrag aan- en afleren, leren gericht observeren en deze gegevens interpreteren om een geschikte interventie uit te werken. We staan uitgebreid stil bij verschillende technieken om gewenst gedrag aan te leren of te versterken en ongewenst gedrag af te zwakken/werkbaar te maken.

Datum: 
woensdag, 20 maart, 2019 - 17:30 tot woensdag, 24 april, 2019 - 21:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Pagina's