Navormingen

Bijscholing tot mentor 2017-2018

De vorming is voor leraren die ...

  • zichzelf beter willen leren kennen
  • die hun praxis in vraag willen stellen
  • die betere begeleiders willen worden
  • die sterkere gesprekken willen voeren
  • die meer uit leerlingen, cursisten en medewerkers willen halen
Datum: 
dinsdag, 14 november, 2017 - 09:00 tot woensdag, 9 mei, 2018 - 13:00
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Klas- en vakmentoren

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Meer dan een moedertaal

Omgaan met meertalige kleuters en leerlingenwordt stilaan een must voor elke leraar in het kleuter- en lager onderwijs. Vaak moet er noodgedwongen geïmproviseerd worden. Veel leerkrachten willen dit liever kwaliteitsvol en toekomstgericht aanpakken. Deze workshopreeks geeft je de kans om stil te staan bij je huidige praktijk en die af te toetsen aan de nieuwste inzichten rond meertaligheid op school.

Datum: 
donderdag, 11 januari, 2018 - 18:00 tot donderdag, 26 april, 2018 - 21:00
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs
Thema: 
Interculturaliteit, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling, Talen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Handelingsgericht omgaan met verschillen buitengewoon en gewoon onderwijs - reeks 2

Aanbod opleidingen bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren en buitengewoon onderwijs voor ext. deelnemers

Keuzesessies:

  • (ortho)didactische werkvormen in het secundair onderwijs (leren in (G)ASV/BGV)

  • Leren via basale stimulatie

  • Autismespectrumstoornissen
  • Gedragsproblemen en -stoornissen bij jongeren in het secundair onderwijs
Datum: 
woensdag, 21 maart, 2018 - 17:30 tot woensdag, 25 april, 2018 - 21:30
Opleiding: 
Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Buitengewoon onderwijs, Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Levensbeschouwingen aan het woord

Kennismaken met verschillende levensbeschouwingen?

Dan zijn deze sessies iets voor jou!

Datum: 
dinsdag, 27 maart, 2018 - 17:30
Opleiding: 
Lager onderwijs
Thema: 
Interculturaliteit, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Boost in het lager onderwijs: Klasmentorendag (2018)

Studenten opleiden, dat doen we samen, als een echte partner in leren!

We komen regelmatig samen om ook te leren van elkaar en elkaar te stimuleren en enthousiasmeren.

Datum: 
dinsdag, 8 mei, 2018 -
10:00 tot 16:15
Opleiding: 
Lager onderwijs
Thema: 
BOOST: sterke leerkrachten, Klas- en vakmentoren

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Bachelorproefbeurs

Bachelorproefbeurs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs - 20 juni 2018

Inschrijven

Elk jaar stellen de studenten van het derde opleidingsjaar de resultaten van hun bachelorproef aan publiek. We zijn trots op de innovatieve materialen, ideeën,... die zij hebben onderzocht, uitgewerkt en uitgetest. Deze interessante resultaten willen we dan ook graag delen met het werkveld. Ze zijn vast en zeker inspiratiebron voor jullie werk met jonge kinderen!

Datum: 
woensdag, 20 juni, 2018 -
13:30 tot 17:00
Opleiding: 
Kleuteronderwijs
Thema: 
Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling, Muziek, drama, plastische kunsten, Praktische vaardigheden, Sport en beweging, STEM, Talen, Toekomstarchitecten, Wereldoriëntatie, Wetenschappen, Wiskunde, Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Context, mechanismen en beleid van interculturaliteit

Het postgraduaat Intercultureel werken en coachen zet 3 opleidingsonderdelen open als lessenreeksen.
Deze lessenreeks geeft inzicht in evolutie, patronen en mechanismen van migratie, interculturaliteit en integratie, en de context waarin dit gebeurt. De lessenreeks belicht ook de psychologische aspecten van het opgroeien, leven en werken in een andere cultuur, een multiculturele en/of meertalige omgeving.
De lessenreeks bestaat uit 8 halve dagen, telkens op donderdag.

Datum: 
donderdag, 20 september, 2018 - 09:00 tot donderdag, 20 december, 2018 - 12:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Interculturaliteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Identiteit binnen pluraliteit

Het postgraduaat Intercultureel werken en coachen zet 3 opleidingsonderdelen open als lessenreeksen. Binnen ‘Identiteit binnen pluraliteit’ zoomen we in op het levensbeschouwelijke aspect van een cultuur. Naast het leren kennen van de belangrijkste levensbeschouwingen, wordt er binnen deze lessenreeks vooral aandacht besteed aan de uitdagingen van een interlevensbeschouwelijke dialoog.
De lessenreeks bestaat uit 8 halve dagen, telkens op donderdag. 

Datum: 
donderdag, 20 september, 2018 - 09:00 tot donderdag, 20 december, 2018 - 12:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Interculturaliteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Interculturele communicatieve vaardigheden en coaching

Het postgraduaat Intercultureel werken en coachen zet 3 opleidingsonderdelen open als lessenreeksen. In deze lessenreeks maken we kennis met interculturele basiswaarden, dimensies en sensitiviteit. Met behulp van concrete casussen, oefeningen, rollenspelen en eigen situaties vertalen we de theoretische kaders in een interculturele sensitiviteit.
Elke lessenreeks bestaat uit 8 halve dagen. De sessies gaan steeds door op donderdag op campus Kattenberg (Kattenberg 9, 9000 Gent).

Datum: 
donderdag, 20 september, 2018 - 09:00 tot donderdag, 20 december, 2018 - 17:00
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Interculturaliteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het 1ste jaar

Leraren Latijn volgen in hun lessen de leerplanvereiste om de taalstudie maximaal af te stemmen op leesvaardigheid en om taal, lectuur en cultuur zoveel mogelijk te integreren. Maar op toetsen en proefwerken neigen ze nog naar een meer traditionele aanpak. Voor de verschillende componenten van het vak overlopen we de voordelen en valkuilen van het geïntegreerde evalueren, waarin (lees)vaardigheid eerder dan kennisreproductie centraal staat. 

Datum: 
woensdag, 24 april, 2019 -
14:00 tot 16:45
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Talen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool