Navormingen

Bijscholing tot mentor 2017-2018

De vorming is voor leraren die ...

 • zichzelf beter willen leren kennen
 • die hun praxis in vraag willen stellen
 • die betere begeleiders willen worden
 • die sterkere gesprekken willen voeren
 • die meer uit leerlingen, cursisten en medewerkers willen halen
Datum: 
dinsdag, 14 november, 2017 - 09:00 tot woensdag, 9 mei, 2018 - 13:00
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Klas- en vakmentoren

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Meer dan een moedertaal

Omgaan met meertalige kleuters en leerlingenwordt stilaan een must voor elke leraar in het kleuter- en lager onderwijs. Vaak moet er noodgedwongen geïmproviseerd worden. Veel leerkrachten willen dit liever kwaliteitsvol en toekomstgericht aanpakken. Deze workshopreeks geeft je de kans om stil te staan bij je huidige praktijk en die af te toetsen aan de nieuwste inzichten rond meertaligheid op school.

Datum: 
donderdag, 11 januari, 2018 - 18:00 tot donderdag, 26 april, 2018 - 21:00
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs
Thema: 
Interculturaliteit, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling, Talen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Handelingsgericht omgaan met verschillen buitengewoon en gewoon onderwijs - reeks 1

Aanbod opleidingen bachelor-na-bachelor zorgverbreding en remediërend leren en buitengewoon onderwijs voor externe deelnemers

Keuzesessies:

 • Diversiteit in basisonderwijs
 • Diversiteit in secundair onderwijs
 • Taalbeleid
 • Team Teaching en co-teaching
 • Spelbegeleiding bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 2,5 tot 6 jaar

Datum: 
woensdag, 7 februari, 2018 - 17:30 tot woensdag, 7 maart, 2018 - 21:30
Opleiding: 
Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Buitengewoon onderwijs, Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Engineering!? Niet enkel voor ingenieurs…

Deze nascholing focust op engineering in de brede zin en dat berust op drie belangrijke principes: het legt een grote nadruk op engineering design vanuit een bepaalde nood; het omvat een zoektocht naar samenhang van wiskunde, wetenschap en technische kennis en het bevordert hogere denkvaardigheden. In deze workshop verkrijg je inhoudelijke en didactische achtergrondinformatie die leerkrachten in staat stellen om rijke engineeringslessen te realiseren. 

Datum: 
maandag, 19 februari, 2018 - 09:00 tot 16:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
STEM, Wetenschappen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Workshops Toekomstarchitecten - aan de slag in de klas

Eén van de cruciale rollen van onderwijs is om leerlingen en leraren met competenties uit te rusten die hen in staat stellen om met complexe duurzaamheidsuitdagingen (bv. klimaatsverandering, voedselverspilling, mobiliteit, …) om te gaan.

In de klas werken aan een duurzame toekomst? Handen uit de mouwen!

Tijdens deze workshop verken je hoe je met leerlingen via onderzoek, dialoog en experiment actief kan werken aan de wereld van morgen.

 

Datum: 
maandag, 19 februari, 2018 - 13:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs
Thema: 
Toekomstarchitecten

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Levensbeschouwingen aan het woord

Kennismaken met verschillende levensbeschouwingen?

Dan zijn deze sessies iets voor jou!

Datum: 
maandag, 19 februari, 2018 - 17:30
Opleiding: 
Lager onderwijs
Thema: 
Interculturaliteit, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Kennismaking met levensbeschouwingen en interlevensbeschouwelijke dialoog aan de hand van het boek De koning, de wijze en de nar (S. Keshavjee)

Bent u leraar in een multiculturele school en voelt u zich soms onzeker ten aanzien van bepaalde leerlingen omdat u niet weet wat hun religieuze gebruiken zijn? Wil u graag een dialoog aangaan met jongeren/ouders vanuit een andere culturele/religieuze traditie maar bent u bang dat u er niet in zal slagen omdat je te weinig inzicht hebt in de verschillende levensbeschouwingen? Bent u van nature nieuwsgierig en wil u graag bijleren over andere levensbeschouwingen? 

Datum: 
dinsdag, 20 februari, 2018 - 09:00 tot 16:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Interculturaliteit, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Krachtig klasmanagement

Wat zijn de bepalende factoren van een goed klasmanagement?

 Welke tips en tricks geven mijn klasmanagement een boost?

 Hoe motiveer ik mijn leerlingen? 

Datum: 
dinsdag, 20 februari, 2018 - 09:00 tot 12:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
BOOST: sterke leerkrachten, Klas- en vakmentoren, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Effectieve feedback tijdens (reflectie)gesprekken

Hoe geef ik doelgerichte feedback?
Hoe kan een feedbackgesprek met leerlingen optimaal verlopen?
Welke coachingsvaardigheden helpen mij hierbij? 

Datum: 
dinsdag, 20 februari, 2018 - 13:30 tot 16:30
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
BOOST: sterke leerkrachten, Klas- en vakmentoren

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Minimus maximus! Latijn als hefboom voor (anderstalige) leerlingen met taalachterstand

Geef leerlingen met taalachterstand een hefboom (Latijn) en een plaats (in je klas) en ze verzetten de wereld! Onderzoek wijst uit dat Latijn heel wat voordelen biedt voor leerlingen met taalachterstand. Toch kiezen deze leerlingen maar zelden voor Latijn, of haken ze snel af. In deze nascholing verneem je meer over de voordelen van Latijn voor deze doelgroep en krijg je uitgebreid de kans om problemen, oplossingen en ervaringen te delen met collega’s.

Datum: 
dinsdag, 20 februari, 2018 - 19:00 tot 21:00
Opleiding: 
Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Talen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Hoe kan je onderzoekscompetenties integreren in leerinhouden biologie en natuurwetenschappen die doorgaans docerend aangebracht worden?

We vertrekken tijdens deze workshop vanuit concrete voorbeelden die aantonen dat er ook bij leerinhouden biologie die vaak gedoceerd worden, mogelijkheden zijn om leerlingen te laten nadenken, probleemoplossend te denken, enz. Met kleine ingrepen kan op die manier zowel de leerlingenactiviteit als het leerrendement verhoogd worden.

Datum: 
woensdag, 21 februari, 2018 - 13:00 tot 16:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
STEM, Wetenschappen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Van powerpoint tot krachtige leeromgeving. De didactische mogelijkheden van powerpoint in de lessen geschiedenis

Heel wat leerkrachten geschiedenis steunen tijdens de realisatie van hun lessen op powerpoint. Weinigen zijn zich echter bewust van de mogelijkheden om via powerpoint ook een bijdrage te leveren aan de beoogde krachtige leeromgeving. 

 • de do’s-and-don’ts en concrete tips and tricks op een bewustere omgang met PPT en een functionelere inzet daarvan in de lessen geschiedenis.
 • een aantal vaardigheden in te oefenen.
Datum: 
woensdag, 21 februari, 2018 - 14:00 tot 17:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Geschiedenis

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden in de kleuterklas.

Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden bij kleuters | Arteveldehogeschool Gent

Wil je inspiratie om op een speelse en effectieve manier de belangrijkste voorbereidende lees- en spellingvaardigheden te stimuleren? Dan is deze studiedag iets voor jou!

Datum: 
donderdag, 22 februari, 2018 - 09:00 tot 16:00
Opleiding: 
Kleuteronderwijs
Thema: 
Buitengewoon onderwijs, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling, Talen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Design Thinking toepassen in jouw praktijk! Op een creatieve manier op zoek naar een oplossing voor een probleem of professionele nood

Design Thinking is een methodiek, gebaseerd op processen binnen productontwikkeling en -innovatie, waarbij men op een creatieve manier zoekt naar een oplossing voor een probleem of professionele nood. In deze nascholing gaan we eerst dieper in op wat design thinking precies is en hoe dit kan toegepast worden binnen jouw eigen praktijk. Vervolgens ga je aan de slag vanuit een nood uit je eigen praktijk en tijdens de laatste sessie worden resultaten voorgesteld en teruggekoppeld aan de theorie.

Datum: 
maandag, 5 maart, 2018 - 13:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling, Toekomstarchitecten

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Kiezen voor talent van kinderen

Hoe zou het zijn als in elke gemeente in Vlaanderen en Nederland kinderen een gratis talentengesprek zouden krijgen?

Na de pop-up is er nu “het label kindertalentenfluisteraar, het enige label dat kinderen gelukkig maakt”.

Datum: 
woensdag, 7 maart, 2018 - 09:30 tot 16:00
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Thema: 
Buitengewoon onderwijs, Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling, Schoolontwikkeling, Zorg en diversiteit

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het 1ste jaar

 leraren Latijn volgen in hun lessen de leerplanvereiste om de taalstudie maximaal af te stemmen op leesvaardigheid en om taal, lectuur en cultuur zoveel mogelijk te integreren. Maar op toetsen en proefwerken neigen ze nog naar een meer traditionele aanpak. Voor de verschillende componenten van het vak overlopen we de voordelen en valkuilen van het geïntegreerde evalueren, waarin (lees)vaardigheid eerder dan kennisreproductie centraal staat. 

Datum: 
woensdag, 7 maart, 2018 - 14:00 tot 16:30
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Talen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

De liefde (voor geschiedenis) gaat door de maag. Voeding als smaakmaker in de lessen geschiedenis

We verkennen de mogelijkheden om via voedingsgeschiedenis meer dan alleen maar aandacht te besteden aan de evidente functie van eten en drinken als middel om te overleven. Achtereenvolgens komen de economische, sociale, culturele en politieke facetten van voeding en eetgewoonten ter tafel. In een derde en afsluitende sessie kunnen liefhebbers ook aanschuiven voor het historisch walking dinner.

Datum: 
woensdag, 7 maart, 2018 - 14:00 tot dinsdag, 15 mei, 2018 - 20:00
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Geschiedenis

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Leer jouw klaspraktijk aanpakken

Hoe evalueer je best een onderzoekend practicum?
Hoe kan je een gekende opdracht uitdagend maken?
Hoe kan ik gedemotiveerde leerlingen motiveren?
Levert een vrije les-aanpak mij iets op?
Hoe ga je om met een negatieve evaluatie voor onderzoekend leren/leren onderzoeken?
Hoe koppel je inhoudelijke leerplandoelen aan onderzoekscompetenties?

Hoe pak je deze uitdagingen aan?
Hoe kan je blijven inspelen op de behoeften van je leerlingen en hoe weet je of je aanpak werkt? 

Datum: 
donderdag, 8 maart, 2018 - 14:00 tot donderdag, 14 maart, 2019 - 16:30
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Fysica, STEM

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Hoe kan je creativiteit binnen natuurwetenschappen stimuleren? Concrete tools, tips en tricks!

Creatief denken is de basis van wetenschap. Zonder creatieve en kritische geesten zouden er geen vragen gesteld worden, geen hypothesen en theorieën geformuleerd worden en zouden we geen wetenschappelijke innovaties kennen. In deze workshop worden werkvormen, casussen, tips en tricks besproken hoe leraren natuurwetenschappen hun leerlingen kunnen aanzetten tot meer creativiteit. 

Datum: 
zaterdag, 10 maart, 2018 - 09:30 tot 12:30
Opleiding: 
Secundair onderwijs
Thema: 
Wetenschappen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Hoe kan je, vertrekkend van een stappenplan, toch een onderzoekende houding stimuleren?

Tijdens deze workshop willen we leraren laten ervaren hoe ze, vertrekkend van bestaande proefjes of stappenplannen van het internet of uit boeken, activiteiten kunnen uitwerken waarin kinderen worden uitgedaagd om te onderzoeken of probleemoplossend te denken.

Datum: 
dinsdag, 13 maart, 2018 - 09:30
Opleiding: 
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs
Thema: 
Motivatie - Leerkrachtenstijl - Zelfontwikkeling, STEM, Wetenschappen

Lees meer op de website van de Arteveldehogeschool

Pagina's