Programma


 

Opleidingsonderdelen

Het postgraduaat wordt gespreid over 2 academiejaren. In totaal omvat de opleiding 20 studiepunten (SP), 11 in het eerste jaar en 9 in het tweede jaar.

1 SP staat voor 30 uren studietijd.

 

ACADEMIEJAAR 2016-2017

OLOD 1 (3SP): Theoretische fundamenten

 • Evidence-based werken
 • Recente wetenschappelijke inzichten in dyslexie en dyscalculie
 • ICF

OLOD 2 (4SP): Preventie en diagnostiek

 • Risicosignalen voor dyslexie en dyscalculie
 • Het belang van een grondige intake
 • Sterkte/zwakteanalyse, CHC-model
 • Verdieping in diagnostiek bij kinderen en jongvolwassenen met leerstoornissen

OLOD 3 (4 SP): Behandeling lezen, spellen en rekenen

 • Goalsetting, algemene therapeutische principes, instructieprincipes, evidence-based practice
 • Verdieping in behandeling van
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Spellen
  • Rekenen

 

ACADEMIEJAAR 2017-2018

OLOD 4 (3SP): Een brede kijk op begeleiding

 • Psycho-educatie, indirecte therapie/ouderbetrokkenheid
 • Dyslexie en vreemde talen
 • Nieuwe technologieën bij remediëren en compenseren
 • Begeleiding bij jongvolwassenen
 • Link met het onderwijs: het M-decreet, redelijke aanpassingen, de rol van de zorgcoördinator/CLB

OLOD 5 (3SP): Comorbiditeit en meertaligheid

 • Comorbiditeit: ASS, mentale beperking, DCD, ontwikkelingsdysfasie, ADHD
 • Meertaligheid

OLOD 6 (3SP): Afstudeeropdracht

Tijdens de opleiding werkt de student aan een afstudeeropdracht onder begeleiding van een promotor. Studenten stellen hun afstudeeropdracht aan medestudenten en geïnteresseerden voor onder de vorm van een poster.


Sprekers

Tijdens het postgraduaat komen onder meer volgende sprekers aan bod:

Nadja Brocatus, Annemie De Bondt, Sandrine De Coster, Annemie Desoete, An Lowette, Mark Meersman, Ellen Meersschaert, Charlotte Mostaert, Kirsten Schraeyen, Liesbeth Van den Eynden, Ruth Vanderswalmen, Rudy Vandevoorde, Christel Van Vreckem, Eveline Vogels.


Aanpak

Naast de uitwerking van theoretische kaders en inzichten is er veel ruimte voor praktijkgerichte vorming. De lesdagen worden aangevuld met literatuurstudie en praktijkgerelateerde oefeningen. Via observatie, reflectie en het behandelen van cliënten met leerstoornissen, kijk je kritisch naar je diagnostisch en therapeutisch handelen.


Evaluatie

De evaluatie gebeurt per opleidingsonderdeel op basis van een portfolio of paper. Het portfolio kan uitgewerkte casussen, doe-opdrachten, reflecties, observatieverslagen, literatuurstudie … bevatten.  Bij de afstudeeropdracht wordt zowel het product als de voorstelling beoordeeld.