De doos van Borromini: educa- en interactief DVD-spel over de samenhang tussen kunst en wetenschap

Workshop voor maximum 30 leerlingen vanuit de opleiding secundair onderwijs

Wetenschap en kunst worden doorgaans als tegenpolen behandeld. Via dit spel ontdekken de leerlingen niet enkel de onderlinge samenhang maar ook hun eigen manier van kijken (visueel gericht of wiskundig gericht). Dit spel wordt in groep gespeeld via opdrachten die ze in teams moeten uitvoeren. De inhouden situeren zich rond de 17de eeuwse wetenschap en kunst: de zuilengang van de architect Borromini staat in het centrum van het spel. Om deze te verklaren wordt er ingegaan op lineair perspectief, anamorfosen, schaduwraadsels, zonnewijzers en tijd.

Praktisch
Dinsdag 17/11/2020 - 13u tot 16u - Campus Kattenberg  - Schrijf in voor deze workshop
Donderdag 19/11/2020 - 9u tot 12u - Campus Kattenberg - Schrijf in voor deze workshop


GIS is more: geo-informatie to the rescue!

Workshop voor maximum 25 leerlingen vanuit de opleiding secundair onderwijs

Een geografisch informatiesysteem of GIS is een systeem waarmee (ruimtelijke) informatie over geografische objecten (geo-informatie) kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd! Een mond vol, want GIS is een echte problemsolver. Samen werken we probleemstellende opdrachten uit in Google Earth, ArcGis-online, online-Atlas van België en 123-Survey. Dit alles binnen de thema’s ‘Opbouw en afbraak van fysische landschappen’ en ‘Verstedelijking en ruimtelijke ordening’. In deze workshop gaan we praktisch aan de slag en werken we aan de eindterm ‘belang van GIS-toepassingen voor de samenleving’ en de onderzoekscompetenties van de specifieke eindterm. GIS is more!

Praktisch
Donderdag 19/11/2020 - 9u tot 12u - Campus Kattenberg  - Schrijf in voor deze workshop
Donderdag 19/11/2020 - 13u tot 16u - Campus Kattenberg - Schrijf in voor deze workshop


Sketchnoting: het grotere plaatje in een oogopslag!

Workshop voor maximum 15 leerlingen vanuit de opleiding secundair onderwijs

Sketchnoting is een leuke en uitdagende noteerstrategie waarbij een mix van handgeschreven tekst, tekeningen, vormen en andere visuele elementen gebruikt worden om de essentie van een luister-/of leestekst in een oogopslag weer te geven. Noteren is een essentiële vaardigheid om kennis te verwerven, beter te onthouden én om succesvol te leren. We reiken handvaten aan om uit een tekst de kernboodschap te halen en deze bondig weer te geven. Handig toch? Want zo synthetiseren leerlingen concepten tot een geheel zodat ze letterlijk het grotere plaatje op hun blad zien verschijnen. Samen leren we hoe ze vanuit de basiselementen eenvoudige tekeningen kunnen maken, experimenteren met lettertypes, hoorcolleges in realtime vastleggen en andere voordelen van sketchnoting die ze tijdens hun studies in het hoger onderwijs zullen kunnen inzetten. Meer dan de moeite waard!

Praktisch
Donderdag 19/11/2020 - 13u tot 16u - Campus Kattenbergl - Schrijf in voor deze workshop
Vrijdag 20/11/2020 - 9u tot 12u - Campus Kattenberg - Schrijf in voor deze workshop


Aan de slag met kleuters (1)

Workshop voor maximum 20 personen | 2 korte workshops vanuit de opleiding kleuteronderwijs

De kleine denker: leer denken als een kind
Ben jij je bewust van je eigen denkpatronen en hoe je deze doorheen de jaren opbouwde? Wellicht is dat een onbewust proces waar je nooit eerder bij stil stond. In het kleuteronderwijs is het niettemin een topskill als je kan denken als een kind. We deden het ooit allemaal, maar gaandeweg verwierf ook jij inzicht in tijd, ruimte, hoeveelheid en zoveel meer. Hoe is dat dan gegaan? Dat heb je te danken aan het feit dat je als kind in het dagelijks leven geprikkeld en uitgedaagd bent om zelfstandig en creatief oplossingen te zoeken. Benieuwd naar dit proces? Je ontdekt het allemaal in deze workshop!

I See Faces: verruim je blik via objecttheater
Zie jij ook soms gezichten in levenloze objecten? Een lichtschakelaar die plots een leuk gezichtje vormt, je herkent een figuur in de wolken of je ziet een figuur in een koffievlek op de tafel... Een boeiend fenomeen dat volwassene noch kleuter onberoerd laat, toch?! We duiken in deze sessie met een mix van drama, media, poppenspel en beeld en gaan zo actief aan de slag met beschouwen en creëren, ontdekken, fantaseren en spelen. De opbouw van de sessie is afgestemd op het kleuteronderwijs: eerst beleven we met het eigen lichaam, daarna experimenteren we en tenslotte is het tijd voor het eigenlijke ontwerp van het toonmoment. Zin om via objecttheater je blik opnieuw te verruimen?

Praktisch
Donderdag 19/11/2020 - 13u tot 16u  - Campus Sint-Amandsberg - Schrijf in voor deze workshop


Aan de slag met kleuters (2)

Workshop voor maximum 20 personen | 2 korte workshops vanuit de opleiding kleuteronderwijs

Zit (niet) stil!
De tijd dat kinderen horen stil te zitten is eindelijk voorbij. Gelukkig maar, want wist je dat het niveau van motorische vaardigheden tijdens de kindertijd aan de basis ligt van een gezonde, fitte en veilige levensstijl? Die vaardigheden laat je bloeien door in interactie te gaan met het kind en zijn/haar omgeving zodat ze als vanzelf – zo lijkt het toch voor hen - verschillende bewegingspatronen gaan exploreren. Ook de setting moet dus goed zitten: in een uitdagende speel- en leeromgeving ontdekken kleuters hun eigen lichaamsmogelijkheden sneller en worden ze gauw bewegingsvaardiger. Klaar voor actie? Samen exploreren en experimenteren we een aantal bewegingsoefeningen voor jonge kinderen met de leukste attributen!

Verleg je grenzen en speel je rijk
Wil je net als kleuters je grenzen verleggen en zien hoe dat een ‘rijker’ mens van je maakt? Verken samen met ons alle aspecten van een spel door zelf te experimenten met verschillende materialen in al even diverse spelvormen. In deze workshop speel je je rijk aan de hand van spelverkenning, -ontwikkeling en -begelediing bij het jonge kind.

Praktisch
Donderdag 19/11/2020 - 13u tot 16u  - Campus Sint-Amandsberg - Schrijf in voor deze workshop


Aan de slag met kleuters (3)

Workshop voor maximum 20 personen | 2 korte workshops vanuit de opleiding kleuteronderwijs

Music maestro: de liefde voor muziek bij jonge kinderen
Is het jou ook al opgevallen dat jonge kinderen dol zijn op muziek? Ze hebben een inherente liefde voor muziek die hen in staat stelt om zich al spelend te ontwikkelen. In deze workshop ontdekken we samen welke de meerwaarde muziek kan bieden in de ontwikkeling van kleuters.

De kleine onderzoeker: natuur en techniek ontdekken op kindermaat
Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gaan graag op onderzoek uit. Wanneer kleuters materialen, voorwerpen of verschijnselen zien in hun omgeving, willen ze er graag het fijne van weten. Ze stellen vragen als ‘Wat is dit? Waarvoor dient dat? Waarom is dit zo? ...’. Vrij snel willen ze een daadwerkelijk en proefondervindelijk antwoord krijgen door te manipuleren, verkennen en onderzoeken. In het kleuteronderwijs zetten we dan ook alles op alles om deze onderzoeksgerichte houding levendig te houden en te stimuleren. In deze workshop leggen we de focus op ontdekken van techniek en natuur. We bijten de spits af door net als kleuters zelf de handen uit de mouwen te steken en op ontdekkingstocht te gaan.

Praktisch
Donderdag 19/11/2020 - 13u tot 16u  - Campus Sint-Amandsberg - Schrijf in voor deze workshop


Aan de slag met kleuters (4)

Workshop voor maximum 20 personen | 2 korte workshops vanuit de opleiding kleuteronderwijs

Verleg je grenzen en speel je rijk
Wil je net als kleuters je grenzen verleggen en zien hoe dat een ‘rijker’ mens van je maakt? Verken samen met ons alle aspecten van een spel door zelf te experimenten met verschillende materialen in al even diverse spelvormen. In deze workshop speel je je rijk aan de hand van spelverkenning, -ontwikkeling en -begelediing bij het jonge kind.

Hoor je wat ik zeg? Taalontwikkeling bij kinderen
Luister je wel eens naar de taal van jonge kinderen? Verbaas je je er dan ook over hoe vlug en creatief ze een taal leren? In deze workshop kom je er op een actieve manier achter hoe kinderen precies aan taal bouwen en zo hun taal ontwikkelen.

Praktisch
Donderdag 19/11/2020 - 13u tot 16u  - Campus Sint-Amandsberg - Schrijf in voor deze workshop


Studiekeuze: via wetenschap naar jouw droomopleiding - volzet

Workshop voor maximum 25 leerlingen vanuit de dienst studieadvies en loopbaanbegeleiding

Kan je via wetenschap tot de beste studiekeuze komen? Ja! Maak kennis met wetenschappelijke modellen en onderzoeken die je toeleiden naar jouw droomopleiding. We zoomen in op thema’s als puberbrein, autonome motivatie, growth mindset, talenten en passie, loopbaanwaarden ... waarna je zelf met praktische tools aan de slag kan om aan den lijve te ondervinden hoe wetenschap jouw beste studiekeuze blootlegt. Niet twijfelen, gewoon komen doen!

Praktisch
Dinsdag 17/11/2020 - 9u tot 12u - Campus Kantienberg
Vrijdag 20/11/2020 - 9u tot 12u - Campus Kantienberg

< Terug naar het programma-overzicht