Waarom dit project?

Via een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject hebben we een functioneel oefenprogramma ontwikkeld voor kwetsbare ouderen dat de naam kreeg ACTIV-AGE@home of ACTIEF@thuis. Het oefenprogramma is gebaseerd op de bestaande evidentie uit de internationale literatuur en (door middel van voorafgaand een kwalitatief onderzoek) ook afgestemd op de voorkeuren van de kwetsbare ouderen waardoor de ervaren barrières overwonnen worden. Uit onze studie leerden we dat ACTIEF@thuis positief onthaald werd en haalbaar bleek.

ACTIEF@thuis is een functioneel oefenprogramma met eenvoudige ‘home-based’ fysieke activiteiten die ouderen zelf kunnen uitvoeren. Het programma kan starten met 3 oefensessies per week (telkens 30 à 45 min). Elk van de 3 trainingen heeft een specifiek functioneel doel, dat zich wekelijks herhaalt en uitbreidt. Elke soort training beklemtoont een cluster van functionele vaardigheden: horizontale trainingen (verplaatsingen), verticale trainingen (van (knie)zit naar stand, trappen lopen,…) en valpreventie.

Er wordt aan de slag gegaan met zaken die doorgaans in de leefomgeving van de oudere te vinden zijn (zoals een stoel, een trap of keukenmateriaal) en er wordt uitsluitend gewerkt met bewegingen die eveneens in het dagelijks leven uitgevoerd worden (zoals knielen, zitten en rechtstaan, heffen en dragen, gebruiksvoorwerpen verplaatsen en boodschappen doen).

Bij aanvang van het programma wordt de beginsituatie van de deelnemers bepaald en wordt er strikt volgens de trainingsprincipes gewerkt. Door in de vertrouwde thuisomgeving beweging aan te bieden wordt de toegankelijkheid gemaximaliseerd en de ‘therapietrouw’ wordt vergroot. De deelnemers van onze studie ervaarden het programma als zeer aangenaam, gemakkelijk vol te houden en motiverend én ervaarden een positief effect ervan op fysiek én mentaal vlak. De zorgdiensten ervaarden het als haalbaar en waard om te implementeren.

Dankzij ACTIEF@thuis kan ik mijn gordijnen vlotter openen en sluiten.

Om het beweegprogramma duurzaam te maken, voorzien we binnen onze dienstverlening aangepaste oefenfiches om zelfstandig verder te oefenen. Tevens wordt een Train-the-trainer sessie voorzien, waarbij de bewegingsdeskundige (student LO/BR) de overdracht doet naar een ondersteuner/mantelzorger van de oudere. Met behulp van deze begeleiding én een kant-en-klare toolbox, kan de ondersteuner de motiverende rol van de bewegingsdeskundige overnemen en helpen om de oudere blijvend te activeren.

Ik wens meer informatie rond dit project