Doelgroep

Ons project richt zich tot de doelgroep van kwetsbare 70-plussers die nog zelfstandig wonen (thuis, serviceflat, assistentiewoning, ...).

Waarom?

Belgen worden gemiddeld ouder én het aandeel ouderen in onze maatschappij neemt gestaag toe. Niet alle ouderen worden gezond oud, een deel van hen wordt geconfronteerd met multipele en chronische gezondheidsproblemen, waarbij het ‘kwetsbaarheidssyndroom’ (Frailty) één van de belangrijkste geriatrische syndromen is.

Frailty uit zich in een accumulatie van fysieke, mentale en sociale problemen tijdens het verouderen waarbij de reservecapaciteit van een persoon zodanig afneemt, dat reeds een lichte druk van buitenaf (bv. ziekte, emotionele factoren enz.) belangrijke negatieve gevolgen met zich kan meebrengen, zoals risico op vallen, functionele achteruitgang en autonomieverlies, hospitalisatie en verhoogde mortaliteit.

Volgens de WereldGezondheidsOrganisatie is een actieve levensstijl een belangrijke determinant van gezond ouderen worden en regelmatige deelname aan matige fysieke activiteit wordt aanbevolen, maar veel ouderen ervaren barrières als angst en gebrek aan motivatie en hebben daardoor een gebrek aan fysieke activiteit, wat het kwetsbaarheidsyndroom in de hand werkt. Inzetten op verhogen van de fysieke activiteit bij deze kwetsbare groep is dus essentieel.

De WereldGezondheidsOrganisatie (WGO) ziet een actieve levensstijl als een belangrijke determinant van gezond ouder worden. De aanbeveling van de WGO voor lichaamsbeweging is dat een 65-plusser minstens 150 minuten per week matig intensieve aerobe fysieke activiteiten dient uit te voeren (WHO, 2010). Uit onderzoek (WIV, 2013) blijkt dat slechts 12% van de 75-plussers de beweegnorm van dagelijks 30 minuten activiteit per dag haalt.

Interesse? Schrijf je in