Over ons

Het expertisedomein Business & Management is één van de vijf expertisedomeinen binnen de Gentse Arteveldehogeschool. Met haar 4500 studenten is zij niet alleen de grootste cluster binnen de hogeschool, maar staat zij tegelijk gekend voor haar intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Deze samenwerkingen nemen verschillende vormen aan, gaande van de klassieke studentenstages over bachelorproefsamenwerking tot heuse gro(o)t(s)e business bootcamps, vormingen op maat en projectmatig wetenschappelijk onderzoek mét en voor het bedrijfsleven.

Tijdens dit netwerkcongres zullen niet alleen meer dan 1600 tweede- en derdejaarsstudenten uit verschillende bedrijfsgerichte opleidingen aanwezig zijn, maar ook onze docent-experten, onderzoekers en bestaande bedrijven met wie wij een intensieve samenewerking hebben. Een uitgelezen kans dus om te komen netwerken met studenten en professionals, maar ook om te komen bijleren (zie Programma) in één van onze specialisatiedomeinen!