PJK Academie?

De PJK Academie is een expertisecentrum binnen de bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind.

Centraal in deze opleiding staan opvoeding en coaching: zowel het concrete werk als het pedagogisch beleid. De opleiding is praktijkgericht, maar stevig theoretisch onderbouwd. Surf naar de opleidingswebsite en ontdek de opleiding verder. 

 

Wat heeft de PJK Academie te bieden?

De PJK Academie biedt inspiratie, bijscholingen en begeleiding met impact door:

Open aanbod

In de Arteveldehogeschool kan je terecht voor heel wat diverse bijscholingen en postgraduaten om jouw vaardigheden en competenties te versterken.


Dienstverlening op maat

Ben je op zoek naar een vorming of begeleiding op maat van jouw organisatie? De PJK Academie heeft:

 • Heel wat vormingen in aanbieding die afgestemd kunnen worden op jouw organisatie
 • Begeleiding op maat
  • via een actieplan aan de hand van coaching en ondersteuning
 • Lerend netwerk over pedagogische thema’s
  • Wil je het leren van, tussen en met collega’s versterken? De PJK Academie kan een lerend netwerk faciliteren.


Samen zoeken, samen groeien!  

Wij gaan samen met jou kosteloos op zoek naar welke ondersteuning, vorming of begeleiding jouw organisatie nodig heeft om te groeien. We zoeken naar de gewenste professionalisering op basis van een ondersteuningsmoment in jouw organisatie.


Specifiek voor de sector kinderopvang

De Arteveldehogeschool is partner in het ondersteuningsnetwerk Mentes vzw. We stimuleren samen kwaliteitsvolle kinderopvang.

 • Alle organisatoren die niet-inkomensgerelateerd werken of inkomensgerelateerd werken én max. 18 plaatsen hebben, kunnen kosteloos ondersteund worden door een partner van Mentes vzw (waaronder Arteveldehogeschool Xzekoo)
 • Andere organisatoren: aanbod op maat of basisondersteuningspakken
  • 2 ondersteuningsmomenten op de werkvloer
  • Deelname aan 3 lerende netwerken
  • Permanentie en nieuwsbrie

 

Hoe?

Actie- en ervaringsgericht.

De PJK Academie gaat op een dynamische manier aan de slag met de deelnemers en tracht de inhouden niet louter te presenteren of aan te reiken. Leerinhouden worden dynamisch verwerkt met relevantie voor de specifieke praktijkcontext en/of de eigen professionele ontwikkeling.

Duurzaam, participatief en verbindend

Door het verbinden van verschillende actoren, de praktijk en diverse thema’s waar ze mee in aanraking komen, wordt zowel de eigen identiteit als die van organisatie als geheel versterkt.

Op maat: uitdagend & aangenaam

De kracht van onze vorming met impact is, vanuit onze expertise, het afstemmen van de inhoud op maat van de doelgroep. Wat is voor welke doelgroep een gepaste uitdaging (zone van naaste ontwikkeling, learning zone waarin mensen leren cf. WANDA)? Wat is voor welke doelgroep een aangename sfeer om in te werken (vorming kan, mag, moet en zal ook leuk zijn!)?

Kwaliteitsvol & inspirerend

Voor de PJK Academie gaat kwaliteit onlosmakelijk samen met de principes van democratische en reflexieve professionaliteit. De PJK Academie stimuleert actief een ondernemende en onderzoekende houding bij elk van de deelnemers, maar ook bij zichzelf.

 

Voor wie?

De PJK Academie voor Opvoeding en coaching heeft een divers aanbod voor alle professionals en geïnteresseerden van de sectoren kinderopvang, gezinsondersteuning, vakantie- en jeugdorganisaties.