Magazine

ONDERZOEKEN IN SAMENSPEL

Daar staan we voor en daar gaan we voor in de opleidingen bachelor in de Pedagogie van het jonge kind en de Educatieve bacheloropleiding voor kleuteronderwijs.

Dat we aan onderzoek doen in onze bacheloropleidingen, dat maakt ons niet meteen uniek. Het is een van onze kerntaken als bacheloropleiding en een maatschappelijke opdracht die we met plezier opnemen. Maar dat we ons onderzoek steeds opnieuw en zoveel mogelijk inzetten als motor voor meer kwaliteit in onze eigen opleidingen en in de werkvelden met wie we ons verbinden, daar zijn we best fier op! We realiseren die onderzoeksmotor door telkens opnieuw de processen en de resultaten van onderzoek te verspreiden naar professionals (in spé) die ermee verrijkt kunnen worden. We doen dat via praktijkgerichte artikels, informerende boeken, ondersteunende websites, inspirerende methodieken, … en het magazine "Onderzoeken in samenspel".

Overtuigd? Benieuwd? Op zoek naar inspiratie? Lees PDF iconhet volledige magazine, neem even de tijd om je onder te dompelen in ons onderzoek en lees waarom het samenspel in elk onderzoek een grote meerwaarde vormde. Ben je gericht op zoek naar één of meerdere artikels? Hieronder vind je alle artikels terug. Veel leesplezier!

 

PDF iconcreativiteit_in_wetenschapsonderwijs_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconde_cruciale_rol_van_samenwerking_in_het_innoveren_van_kinderopvang_en_tewerkstelling_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconfamiliegecentreerd_werken_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconhoe_alle_ouders_een_stem_geven_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconintegratie_van_stem_en_beweging_in_kleuteronderwijs_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconkindclusief_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconkleine_kinderen_grote_kansen_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconmeer_talig_op_school_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconparticipatie_in_de_klas_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconreplay_toddler_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconsamen_slaan_we_de_brug_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconsamenspel_met_beleidsmakers_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconsamenspel_met_de_professionals_van_de_toekomst_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconsamenspel_over_grenzen_heen_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconstartkracht_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconteamteaching_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF icontoegankelijke_informatie_en_ondersteuning_rond_het_ouderschap_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconvaders_in_beeld_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconvandaag_ben_je_beeldig_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconvlucht_vooruit_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconwanda_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconwat_als_spelen_meer_wordt_dan_spelen_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconword_jij_onze_volgende_partner_in_samenspel_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

PDF iconworkshops_storytelling_magazine_onderzoeken_in_samenspel.pdf

 

 

OPINIESTUK EXITSTRATEGIE I.V.M. CORONAVIRUS - SLOOP DE MUREN TUSSEN ONDERWIJS EN OPVANG

De exitstrategie van het coronavirus loopt voor werk, gezin, opvang en onderwijs op verschillende sporen. Collega's van de expertisenetwerken Onderwijs en Mens en Samenleving binnen Arteveldehogeschool breken een lans voor meer samenwerking tussen onderwijs en opvang.  Een geïntegreerd plan voor onderwijs en opvang mét voldoende autonomie en ruimte voor dialoog zou ervoor zorgen dat begeleiders in de opvang, leerkrachten, directies én ouders hun energie kunnen richten op wat voor hen echt van tel is: spelende, lerende en gelukkige kinderen!

Lees het opiniestuk hieronder. 

PDF icon200425_sloop_de_muren_tussen_onderwijs_en_opvang.pdf

 

VANDAAG IS ELK GEZIN EEN HELD!

Lees onze oproep om vandaag, vrijdag 15 mei 2020 op de Internationale dag van het Gezin, voor jezelf op de kookpotten te slaan. We kloppen om 20u. op onze kookpotten voor onszelf, ons gezin én ook voor dat van u. Omdat we dat verdienen! Omdat wij ook maar wat doen.

PDF icon2020_dag_van_het_gezin.pdf

 

OPROEP READY2STAY

PDF iconoproep_ready_2_stay.pdf