Inschrijven

 


Inschrijven voor academiejaar 2021-2022 is nog niet mogelijk.
 


 

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Gemotiveerd zijn om te willen starten met een leerproces waarin reflectie op de eigen beroepspraktijk in relatie tot het autistisch denken centraal staat.

          EN

 • Beschikken over een bachelor- of masterdiploma in de gezondheidszorg, onderwijs en sociaal werk en (wensen te) werken met mensen met autisme (alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus)

          OF

 • Beschikken over een bachelor- of masterdiploma in andere studiegebieden maar met minstens drie jaar ervaring in het leven of werken met mensen met autisme (alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus)  
   

Deze opleiding richt zich in eerste instantie op professionelen die werken met personen met autisme. Voor de supervisiemodule is het noodzakelijk om een persoon met autisme te filmen, bij voorkeur geen familie.
      


Inschrijvingsprocedure

Maximum 20 kandidaten worden toegelaten tot de opleiding.

 • Stap 1: online registratie

Vanaf eind maart 2021 kan je via deze link online registreren voor het postgraduaat 2021-2022. De precieze datum wordt binnenkort hier gepubliceerd. 

Op het einde van de online registratie moet je de gevraagde documenten opladen: 

 • een kopie van je laatst behaalde diploma
 • een kopie van je identiteitskaart
 • een recente kleurenpasfoto (of je e-ID inclusief foto opladen tijdens de webregistratie)

Je registratie is pas volledig of gefinaliseerd nadat alle gevraagde documenten opgeladen zijn. Dit is nog geen definitieve inschrijving. Eind juni worden de eerste 20 volledige registraties, die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, omgezet naar een inschrijving. Wie niet bij de eerste 20 registraties is, komt op de reservelijst. Vanaf de start van het postgraduaat vervalt de reservelijst. 

 • Stap 2: online betaling

​​Ben jij één van de 20 geselecteerden, dan word je via mail geïnformeerd dat je in september het postgraduaat mag starten. Begin juli zal je dan via mail een betalingsuitnodiging krijgen en via de post de inloggegevens en een studentenkaart. De inloggegevens heb je nodig om de betaling online te kunnen uitvoeren. Een betaling via overschrijving/factuur (of via de kmo-portefeuille) kan enkel mits opgave van een BTW-nummer of ondernemingsnummer.

Je inschrijving is pas definitief nadat we de betaling van het volledige inschrijvingsgeld ontvangen hebben. Gelieve de betaling binnen een maand na ontvangst van de betalingsuitnodiging in orde te brengen zodat je plaats voor de opleiding behouden kan blijven. Een gespreide betaling is niet mogelijk.

 


Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor academiejaar 2021-2022 bedraagt 3150 euro.

Inbegrepen in de prijs:

 • Begeleiding door een team topexperts
 • Alle teksten en readers voor de opleiding  in digitale vorm en een opleidingsmap
 • 50% reductie voor een abonnement op het tijdschrijft van  Autisme Centraal  'Sterk! In autisme' tijdens het lopende postgraduaat
 • 50% reductie op één exemplaar van elke publicatie binnen de verplichte literatuur van het postgraduaat autisme die  verkocht wordt in de webshop van Autisme Centraal.

Een gespreide betaling is niet mogelijk.

 


Vlaams opleidingsverlof, kmo-portefeuille, opleidingscheques, Vlaams opleidingskrediet

De aanvraag voor het toekennen van Vlaams opleidingsverlof (VOV) werd ingediend. Info en voorwaarden vind je via deze link

Als ondernemer kan je gebruik maken van de kmo-portefeuille om deze opleiding te betalen. Het erkenningsnummer van de Arteveldehogeschool is DVO 101978. Ontdek de werking van de kmo-portefeuille.

Alleen cursisten in een loopbaanbegeleidingstraject bij de VDAB kunnen een deel van de opleiding met opleidingscheques betalen. Klik door naar de website van VDAB voor meer informatie.

Deze opleiding is te volgen via het Vlaams opleidingskrediet. Info en voorwaarden vind je via deze link

 


Uitschrijven

Wanneer de cursist zich uitschrijft vóór de start van de postgraduaatopleiding, wordt 10% van het inschrijvingsgeld als administratieve kost gefactureerd. Eenmaal de opleiding van start gegaan is wordt er geen terugbetaling gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of het tweede semester worden aangeboden.