Programma

Het postgraduaat autisme is een intensieve opleiding in Autistisch Denken in levensloopperspectief en AutismeCentraalMethodiek.


 

Opleidingsonderdelen (OLOD)

Het postgraduaat wordt georganiseerd in één academiejaar. In totaal omvat de opleiding 20 studiepunten (SP).
1 SP staat voor 30 uren studietijd.

OLOD 1: AutismeCentraalMethodiek (6SP)

Centraal tijdens dit theoretisch opleidingsonderdeel staat het doorleefd begrijpen van autisme van binnenuit (= autistisch denken) en hoe je dit vertaalt in alledaagse concrete communicatie. Deze opleiding is gebaseerd op de AutismeCentraalMethodiek, waarbij de eerste zes letters van het alfabet de 6 basiselementen weergeven van een autismespecifieke benadering: Autistisch denken, Basisrust, Concrete Communicatie, Dubbelspoor, Eigenheid en Functioneel.

OLOD 2: Levensloop van mensen met autisme (3SP)

Iedere leeftijdsfase heeft zijn eigenheid, ook bij mensen met autisme. In dit opleidingsonderdeel verdiept de cursist zich in de eigenheid van de volgende levensfasen: voorschoolse periode, kleuterleeftijd, lagere schoolleeftijd, adolescentie, jongvolwassenheid en volwassenheid.

OLOD 3: Praktijk (5SP)

Tijdens de ervaringstweedaagse wordt kennis omgezet in vaardigheid. Cursisten, mensen met autisme en docenten van Autisme Centraal en de Arteveldehogeschool werken samen tijdens een intensieve ervaringstweedaagse (vrijdag en zaterdag). De cursist ontwikkelt zelf, onder begeleiding van de docenten, een autismevriendelijke bevraging / informeel onderzoek voor enkele medewerkers met autisme over aan autisme gelinkte onderwerpen.
    
Kennis en vaardigheden worden tijdens de supervisiemodule omgezet in attitude. De cursist kan zijn of haar praktijk, onder andere aan de hand van videofragmenten, inbrengen. Door middel van systematische analyse van een praktijkervaring  die handelt over een persoon met autisme leren de cursisten uit elkaars werkervaringen om zo tot beter professioneel handelen te komen. De cursisten werken in kleine leerteams (max. 10 deelnemers) die rond eigen leervragen werken, met competenties in reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de supervisie wordt er gewerkt via de incidentmethode, met toegevoegde accenten vanuit de AutismeCentraalMethodiek.  De supervisie wordt begeleid door docenten van Autisme Centraal en de Arteveldehogeschool. De supervisiemomenten vinden plaats op regelmatige basis gedurende het ganse jaar.

OLOD 4: Toolkit (6SP)

Gedurende de hele opleiding werkt de cursist aan de samenstelling van een persoonlijke Toolkit. Dit is een referentiewerk waarin de cursist tips, artikels, bronnen en uitgewerkte werkinstrumenten voor zichzelf verzamelt die erg bruikbaar (kunnen) zijn voor de eigen autismepraktijk en waarop de cursist later in de praktijk snel een beroep kan doen in diverse situaties.


 

Docenten

 • Marc Adriaanse
 • Delphine Callewaert
 • Annemie Mertens
 • Els Ronsse
 • Veerle Berghmans
 • Stefanie Rober
 • Annegreet Van den Broecke
 • Eveline Vogels
 • Eenmalig gastcollege door prof. dr. Herbert Roeyers, UGent

 

Aanpak

Dit postgraduaat organiseert niet alleen hoorcolleges. Zo staan onder andere intensieve werkopdrachten (o.a. het lezen van vijf boeken) en een ‘unieke’ ervaringstweedaagse met mensen met autisme op het programma.
Je kennis wordt omgezet in vaardigheid. Tijdens deze opleiding evolueert een cursist met een interesse voor autisme tot een expert in de AutismeCentraalMethodiek.
Het postgraduaat autisme:

 • leert je autisme van binnenuit begrijpen;
 • scherpt je kennis van autistisch denken;
 • maakt je vaardig in concrete communicatie, zowel verbaal als visueel;
 • helpt je kennis om te zetten in praktisch handelen;
 • sluit aan bij je eigen praktijk;
 • laat je ervaringen delen door supervisie.

 

Evaluatie

De evaluatie gebeurt op basis van een kennisproef, reflectieverslagen, een attitudetoetsing, het samenstellen van een persoonlijke Toolkit en een mondelinge presentatie van deze Toolkit.