U bent hier

Leidraad universeel ontwerp: van beleid naar praktijk

Universeel ontwerp

Universeel ontwerp neemt diversiteit als uitgangspunt en legt de nadruk op het gebruik van flexibele doelen, methoden, materialen en evaluatievormen om effectief onderwijs te bieden aan alle studenten. In plaats van de toegankelijkheid als een bijzaak of alleen per geval te benaderen, zet universeel ontwerp in op het ontwerpen van onderwijs, producten, omgevingen en diensten die van bij de start tegemoetkomen aan de behoeften van verschillende studenten, zodat àlle studenten kunnen participeren en optimale leerkansen krijgen. Door proactief tegemoet te komen aan drempels en een zo groot mogelijke diversiteit, worden ad-hoc aanpassingen minder nodig. Win-win! 

Leidraad universeel ontwerp: van beleid naar praktijk

Om instellingen te ondersteunen bij de implementatie van universeel ontwerp, ontwikkelde het SIHO de leidraad Universeel ontwerp: van beleid naar praktijk. De leidraad focust op het microniveau en zoomt in op hoe lesgevers hoger onderwijs en medewerkers van diensten principes van universeel ontwerp eenvoudig kunnen toepassen bij het vormgeven van hun onderwijs en dienstverlening. De leidraad biedt handvaten om kansen voor verbetering te identificeren en te werken aan een actieplan om een gedragen en gedeelde visie en aanpak rond universeel ontwerp te verwezenlijken. 

Hier vindt u de PDF iconleidraad Universeel Ontwerp: van beleid naar praktijk.

Fiches universeel ontwerp in de praktijk

De leidraad bevat ook 21 fiches die concrete tips en tricks aanbieden over hoe universeel ontwerp toe te passen.

Fiches: Universeel ontwerp binnen onderwijs en didactiek

PDF iconFiche 1: Curriculum- en lesdoelen

PDF iconFiche 2: Didactische principes

PDF iconFiche 3: Didactische werkvormen

PDF iconFiche 4: Een krachtige en veilige leeromgeving

PDF iconFiche 5: Studeerbaar studiemateriaal

PDF iconFiche 6: Flipping The Classroom

PDF iconFiche 7: Taken en opdrachten

PDF iconFiche 8:  Examens en toetsen

PDF iconFiche 9: Feedback

PDF iconFiche 10: Communicatie

Fiches: (Digitale) tools binnen onderwijs, didactiek en dienstverlening

PDF iconFiche 11: Powerpoint

PDF iconFiche 12: PDF en Word

PDF iconFiche 13: Multimedia

PDF iconFiche 14: Weblectures en lesopnames

PDF iconFiche 15: Leerpaden

PDF iconFiche 16: Website

PDF iconFiche 17: De elektronische leeromgeving

Fiches: Fysieke en ruimtelijke toegankelijkheid binnen onderwijs en dienstverlening

PDF iconFiche 18: De fysieke leeromgeving

PDF iconFiche 19: Ruimtelijke toegankelijkheid

PDF iconFiche 20: Zintuiglijke toegankelijkheid

PDF iconFiche 21: Wayfinding en signalisatie 

Advies, coaching en vorming 

Het SIHO biedt instellingen hoger onderwijs ondersteuning bij implementatie van universeel ontwerp in de onderwijspraktijk en dienstverlening. Dit kan via vormingen, advies- en coachingsgesprekken.

Interesse? Neem contact op met lisa.herman@siho.be