Startkracht! Een ondersteuningsinstrument voor een krachtige start in je job als leraar.

Startkracht! is een professioneel ontwikkelinstrument voor startende leerkrachten in het Vlaams basisonderwijs. Startkracht! werd ontworpen in samenspraak met de verschillende stakeholders en in het bijzonder startende leerkrachten. Het is een instrument waar de beginnende leraar eigenaar is van zijn leren en dat de mogelijkheid biedt om begeleiding vanuit de diverse kanten af te stemmen op zijn eigen ervaren noden. 

Het instrument ondersteunt het leren van beginnende leraren, het brengt dit leren in kaart en faciliteert hierdoor het succesvol doorgroeien in het leraarschap.  Het reflecteren leidt tot meer inzicht in wat de eigen talenten en leerkansen zijn en wat dit betekent voor de leraar die hij of zij uiteindelijk wil worden.

Starters willen een antwoord op de vragen: 

 

  1. Ben ik competent genoeg?

  2. Hoe kan ik zeer geëngageerd zijn en tegelijkertijd ook goed voor mezelf zorgen?

  3. Met welke visie wil ik in onderwijs staan?

Startkracht! geeft beginnende leraren concrete handvaten om een antwoord te vinden op deze vragen en speelt op deze manier in op de noden van beginnende leerkrachten in de praktijk. 

Voor wie?

Startkracht! is een ondersteuningsinstrument dat de startende leerkracht ondersteunt in de groei in zijn job als leraar.  Startkracht! kan door mentoren, directies, pedagogisch begeleiders en lerarenopleiders ingezet worden in het vormgeven van aanvangsbegeleiding.