Onderzoek

Het onderzoek

Startkracht! is het product van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de Arteveldehogeschool. 
Het instrument werd ontwikkeld doorheen ontwerponderzoek samen met startende leerkrachten en andere stakeholders in aanvangsbegeleiding.  Zonder de centrale positie van de starter uit het oog te verliezen,  stond ook het verbinden van pedagogisch begeleidingsdiensten, de initiële lerarenopleidingen en scholen en schoolgemeenschappen voorop .

Vanwege de nadruk die gelegd wordt op de ontwikkeling van een instrument in samenspraak met de verschillende stakeholders (leraren, scholen, schoolgemeenschappen, initiële lerarenopleidingen en pedagogische begeleidingsdiensten), werd gekozen voor kwalitatief ontwerponderzoek. De Lange, Schuman en Montessori (2011) beschrijven dit als de systematische, cyclische en holistische studie van het ontwerp, de ontwikkeling en de evaluatie van pedagogische interventies als oplossing voor complexe problemen in de praktijk. Daarnaast heeft ontwerponderzoek als doel onze kennis over de kenmerken van die interventies en de processen waarbinnen deze ontworpen en ontwikkeld worden, te vergroten. Met ontwerponderzoek wordt tegelijk draagvlak gecreëerd via co-creatie en collegiaal consult (McKenny & Reeves, 2013). Ontwerponderzoek is tevens een vorm van participatief praktijkonderzoek (de Lange et al., 2011) en combineert praktijk en theorie. Het probleem wordt in de praktijk vastgesteld, maar het ontwerp vindt mede plaats op basis van resultaten van nieuw theoretisch onderzoek.