Symposium

Op 6 februari 2019 vond het lanceringsevent van Startkracht! plaats. 

Hier kunnen de presentaties van die dag vrij gedownload worden. 

 

 

Startkracht! Een ondersteuningsinstrument voor een krachtige start in je job als leraar!
Onderzoeksmedewerkers Startkracht!
Keynote Dr. Melissa Tuytens - Universiteit Gent

Voorstelling van de onderzoeksresultaten van het project Startkracht! door de projectmedewerkers.

Nadien komt er een toelichting van het conceptueel raamwerk voor transfereffecten van professionaliseringsinitiatieven, met aandacht voor ‘self-efficacy’ en de ‘person-organisation fit’ door dr. Melissa Tuytens. 

-

Aan de slag met Startkracht! 

Elke deelnemer verkent in deelgroepen het instrument en doorloopt een aantal startkrachttools. Deze sessie richt zich zowel op startende leerkrachten, (pedagogisch)  begeleiders, mentoren van startende leerkrachten, lerarenopleiders en directies.

 

 

Hoe starters begeleiden? 

Scholengroep Dender ging aan de slag met Startkracht!. Starters, mentoren en coördinatoren aan het woord. Vanuit dit praktijkverhaal wordt dieper ingegaan op randvoorwaarden en succesfactoren bij aanvangsbegeleiding van leerkrachten. 

 

INSPIRATIESESSIES (keuzemodules) 

 

Sessie 1

Zelfzorg voor startende leerkrachten  - Sofie Hendrikx - Kessels & Smit 
Hoe kunnen startende leerkrachten aan zelfzorg doen? 

 

Sessie 2

Person-Organisation fitDr. Eva Vekeman – Universiteit Gent

Wat is het belang van een goede Person-Organisation fit voor startende leerkrachten en hoe kan dit a.d.h.v. personeelsbeleid bevorderd worden? Hoe  passen medewerker en organisatie bij elkaar? 

 

Sessie 3

Startkracht! begeleiden als coach - Annelies Depuydt – Isabelle Step Arteveldehogeschool 

Op welke manier kunnen begeleiders van startende leerkrachten de techniek van het coachen toepassen bij het gebruik van Startkracht?

 

Sessie 4

Waarderend coachen via Startkracht!Maaike Verstraeten -
www .maaike. net 

Hoe kunnen startende leerkrachten waarderend begeleid worden?

 

Sessie 5

Startkracht! in de lerarenopleidingMarlies Vanderhaeghen & Annekatrien Depoorter - Arteveldehogeschool 

Op welke manier zitten de principes van Startkracht! verweven in de initiële lerarenopleidingen? De lerarenopleidingen bachelor in het onderwijs kleuteronderwijs en lager onderwijs van Arteveldehogeschool brengen hun verhaal.