Wat


Startkracht! 
Een ondersteuningsinstrument voor een krachtige start in je job als leraar. 

 

Startkracht! is een professioneel ontwikkelinstrument voor startende leerkrachten in het Vlaams basisonderwijs. Startkracht! werd ontworpen in samenspraak met de verschillende stakeholders en in het bijzonder startende leerkrachten. Het is een instrument waar de beginnende leraar eigenaar is van zijn leren en dat de mogelijkheid biedt om begeleiding vanuit de diverse kanten af te stemmen op zijn eigen ervaren noden. 

Het instrument ondersteunt het leren van beginnende leraren, het brengt dit leren in kaart en faciliteert hierdoor het succesvol doorgroeien in het leraarschap.  Het reflecteren leidt tot meer inzicht in wat de eigen talenten en leerkansen zijn en wat dit betekent voor de leraar die hij of zij uiteindelijk wil worden.

Startkracht! doet dit door enerzijds hands-on methodieken aan te reiken voor starters en anderzijds mogelijkheden te bieden om de aangepakte situatie vast te grijpen als moment om uit te leren. Startkracht! maakt het ook mogelijk voor starters om hun reeds afgelegde leerweg zichtbaar te maken.
 

 

De Startkracht!-reflectiecirkel

De Startkracht!-reflectiecirkel is het kloppend hart van het instrument.  

De tools zetten aan om antwoorden te vinden op vragen en uitdagingen waarmee startende leerkrachten geconfronteerd worden. Bij elke ‘tool’ hoort een set van vragen die de reflectiecirkel concretiseert en die de starter aanzet om met meer inzicht (opnieuw) zijn koers te bepalen. 

Het uiteindelijke doel van Startkracht! is dat de beginnende leerkracht door het werken met de tools, danig vertrouwd raakt met deze reflectiecirkel, dat hij deze verinnerlijkt en na verloop van tijd automatisch met deze bril naar zijn eigen onderwijspraktijk kijkt. Door deze mindset te plaatsen bij de starter, draagt dit bij tot zijn professionalisering als leerkracht met als einddoel de leraar te worden die hij vooropstelt. 

 

De Starkracht!-toolbox

In de toolbox van Startkracht! zitten verschillende soorten tools. 

Sommige van de tools zijn inzetbaar in en gelinkt aan een bepaalde situatie. Deze tools geven je handvaten om aan de slag te gaan en om een bepaalde situatie te analyseren of voor te bereiden. 

 • Wil je goed voorbereid naar het oudercontact stappen?
 • Wil je een beter zicht krijgen op de sociale relaties in de klas?
 • Wil je met een gerust hart starten in een nieuwe klas?
 • ...
  Voor elk van deze situaties (en meer) heeft de Startkracht! toolbox een tool die je op weg helpt om sterk aan de slag te gaan. 

Andere tools zijn generieker en komen los van concrete situaties. Het zijn tools die je na verloop van tijd verplichten even stil te staan bij je reeds afgelegde leerweg om zo je professionaliseringsweg verder vorm te geven.  

 • Wil je weten of je goed bezig bent?
 • Wil je weten hoe je collega’s, leerlingen,… naar jou als leerkracht kijken?
 • Wil je een beter zicht krijgen op welke collega’s je kan en wil aanspreken als je ergens mee zit?
 • ...
  Ook hier biedt de Startkracht!-toolbox een waaier aan professionaliseringstools. 

Niet elke situatie is echter te voorzien. Indien je in de toolbox geen tool kan vinden die aansluit aan jouw nood, kan je de Startkracht!-cirkel als uitgangspunt nemen. 

Voor iedereen zit er wel iets bij dat je kan helpen bij je start. Je moet het ook niet allemaal gaan proberen want dat is niet haalbaar. Maar als je op een probleem stoot zit er 9 op de 10 kansen iets in de toolbox waarmee je aan de slag kan.

Bram 

1 jaar in het onderwijs

 

 

Het Startkracht!-portfolio

Door telkens zichtbaar te maken wat je ondernam of wat je leerde, hoe klein ook, kan je patronen ontdekken die je leiden tot talenten en leerkansen waar je jezelf niet van bewust was.   

 

Dit zichtbaar maken mag heel klein en concreet zijn. Wat heb je onthouden bij het doorlopen van een basistool? Geef dit weer in je leerweg. Dit kan aan de hand van een afbeelding, een foto, een schets, een geluidsfragment, een video, een woord, een stuk tekst, etc. … Zolang het voor jou betekenisvol is.  

 

Bij elk geleerd onderdeel dat je toevoegt aan je leerweg, kan je de koppeling maken met de basiscompetenties. Deze staan ook weergegeven bij de basistools zelf.  

Op die manier heb je een overzicht van aan welke basiscompetenties je vaak aan het werken bent en welke eventueel onderbelicht blijven, ook dit leidt tot bewustwording van je eigen professionalisering.