Voor wie

Voor startende leerkrachten

Ervaar wat Startkracht! voor jou kan betekenen bij het groeien in je job als leraar.

Ben je bereid om je noden, vragen en zorgen met beide handen aan te pakken? Ben je bereid om je gloriemomenten uit te spitten en te kijken waar dit je kan sterken in jouw leerproces als leerkracht? Sta je te popelen om verder krachtig te starten? Dan is Startkracht! iets voor jou! 

 

Voor mentoren

Verken hoe je Startkracht! kan inzetten bij het vormgeven van aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten. 

Wil je het leren en reflecteren van beginnende leraren faciliteren? Ben je op zoek naar concrete tools die je coachingsgesprekken met je startende leerkrachten naar een dieper niveau kunnen brengen? Wil je in je begeleiding vlotter inspelen op de noden van elke starter? Dan is Startkracht! iets voor jou! 

 

Voor directies

Ontdek wat Startkracht! kan betekenen voor de ondersteuning van beginnende leraren in uw school.

Wil je weten hoe je de aanvangsbegeleiding in je school kan organiseren zodat het je personeels- en schoolbeleid ondersteunt? Ben je op zoek naar een manier om starters op een zelfstandige, zinvolle en gedifferentieerde manier te laten werken aan hun eigen professionalisering?  Dan is Startkracht! iets voor jou! 

 

Voor pedagogisch begeleiders

Ondervind hoe je Startkracht! kan inzetten bij het organiseren en afstemmen van aanvangsbegeleiding.  

Heb je nood aan een instrument dat je kan helpen om beter in te spelen op de zeer diverse noden van de (grote groep) starters die je begeleidt? Ben je op zoek naar een gemeenschappelijke taal om met startende leerkrachten, collega’s, mentoren, directies en lerarenopleiders te spreken over het leren binnen aanvangsbegeleiding?  Dan is Startkracht! iets voor jou! 

 

Voor lerarenopleiders

Ontdek hoe Startkracht! al begint in de lerarenopleiding.

Ben je als lerarenopleider op zoek naar manieren om de praktijkshock die startende leraren ervaren te verzachten? Ervaart u ook de noodzaak van een meer afgestemde en geleidelijke overgang van de initiële lerarenopleiding naar aanvangsbegeleiding?  Ziet u wel graten in een instrument dat bij uitbreiding inzetbaar is in een continuüm van professionalisering dat start in de initiële lerarenopleiding over aanvangsbegeleiding naar continue professionalisering?  Dan is Startkracht! iets voor jou!