De bedoeling van deze fase is dat je de leerstof diepgaand doorneemt en analyseert. Je zoekt naar verbanden. 

Complexe stukken leerstof schematiseer je. Schema's maken is het toppunt van actief studeren.
Je moet los komen van de bestaande tekst en zelf iets nieuws creeëren. Voor sommige studenten is dit een moeilijke fase maar als je de vorige fases goed hebt doorlopen, is het grootste werk al voorbij. Bovendien kan een schema je helpen om de leerstof later sneller te memoriseren. Je moet immers zelf zinnen, termen en kernwoorden bouwen rond je schema, net zoals je ook op het examen moet doen!

Hoe ga je te werk?

Stap 1: Kies welk soort schema je wil maken. 

Stap 2: Neem alle titels en subtitels over in je schema.

Stap 3:  Geef de hoofdzaken van je tekst zo beknopt mogelijk weer!

  • Gebruik geen volzinnen, werk met woorden.
  • Noteer vooral de denkstappen (Wat? Welke?...). 
  • Gebruik tekens, pijltjes en afkortingen.

Voorbeeld:
Wanneer je wil aangeven dat er 5 symptomen zijn van een seizoensgebonden depressie, noteer dan 'Symptomen (5)' en schrijf deze vijf symptomen niet voluit. Wanneer je alle details in je schema blijft noteren treedt herkenning (= geen kennis!) op. 

Test jezelf en ga de uitdaging aan om die 5 symptomen telkens opnieuw zelf op te sommen.  Controleer jezelf nadien op juistheid en ga na in je boek/syllabus of je opsomming correct is.

Heb je een vak waarin vooral digitaal studiemateriaal aan bod komt?
Kijk dan zeker eens naar onze studietips voor digitaal leren!

Moet ik van alle leerstof een schema maken?

Neen, soms is leerstof relatief eenvoudig en dan is een schema maken niet nodig.
Vaak moet je ook niet alle leerstof even grondig kennen. Sommige onderdelen zijn louter illustratief of zijn artikels die je in grote lijnen moet lezen.

Aan de slag!

Hoe maak ik een mind map?  Download hier de oefentekst.

Klaar?  Vergelijk jouw Mind Map met dit voorbeeld.

Graag nog meer oefenmateriaal? Hieronder vind je twee teksten. Probeer telkens een passend schema te maken van de tekst. 

Aan de slag met je eigen cursusmateriaal? Gebruik de checklist schematiseren.