Programma

Mens & samenleving

 
Zijn je leerlingen nieuwsgierig naar de wereld en haar bewoners? Dan komen ze al spelend beslist graag meer te weten over deze thema's:  omgaan met risico's, bewust zijn van genderstereotiepen, al spelend onderzoeken, je stem laten gelden in de klas...
 
 
Bekijk de workshops vanaf 1 juli

Onderwijs

Onze lerarenopleidingen bieden een brede waaier aan workshops die aansluiten bij het thema onderwijs: van een onderzoekende houding aanleren, programmeren, bijbelverhalen op een verrassende manier ontdekken tot GPS-mapping. Variatie genoeg!
 

Bekijk de workshops vanaf 1 juli

Communicatie, media en design

Hebben je leerlingen grote belangstelling voor sociale media, fake news, duurzame verpakkingen of 3D-printen? Kies dan voor een van de workshops  binnen dit thema.
 
Bekijk de workshops vanaf 1 juli

Gezondheid en zorg

Deze workshops laten de leerlingen kennismaken met alle aspecten van gezondheidszorg: simulatiepop Betty helpen bevallen, hun stem visueel zichtbaar maken, een 3D-oplossing printen voor een persoon met een beperking, de nieuwste apps in de zorg leren kennen... Hier kan het allemaal!
 
 
Bekijk de workshops vanaf 1 juli

Winterlab wekt interesse op in onderzoek bij jongeren, in thema's die ze voordien nog niet kenden.
Deelnemers keren enthousiast en uitgedaagd terug naar huis en vertellen spontaan verder wat ze gezien en bijgeleerd hebben.
Lise Van der Haegen
Medewerker wetenschapscommunicatie - organisatie Winterlab