Vadervaardig!

Workshop voor maximum 30 personen vanuit de opleiding pedagogie van het jonge kind

In deze workshop leer je over de rol van vaders in de opvoeding. Hoe kunnen we papa’s aanmoedigen om actief met hun kinderen bezig te zijn? Welke soorten papa’s bestaan er allemaal? Waarom lijkt het soms moeilijk om hen te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen? We ontdekken door hun ogen de zwangerschap, bevalling en eerste levensjaren. We onderzoeken hoe vaders bekeken worden vanuit de actualiteit of vanuit onze eigen ervaringen. Daarvan maken we ten volle gebruik om helemaal ‘father friendly’ te worden.

Schrijf in voor deze workshop


Boeit niet!

Workshop voor maximum 30 personen vanuit de opleiding pedagogie van het jonge kind

Denk je dat deze workshop niet boeit? Helaas pindakaas: in deze workshop MOET je participeren ;-)! Want samen onderzoeken we de mogelijkheden van participatie in de klas. Hoe kun je samen met de leerkracht overleggen en waardevolle conclusies nemen? Hoe participeer je echt in de klas? Hoe laat je je stem gelden, zelfs als je denkt dat het onderwerp je niet boeit? Je komt het allemaal te weten in deze workshop. Als je actief deelneemt tenminste…

Schrijf in voor deze workshop


Participatie in de klas - volzet

Workshop voor maximum 20 personen vanuit de opleiding sociaal werk

Samen school maken! Leerkrachten en leerlingen gaan dagelijks in interactie in de klas. In deze workshop doen we aan participatie in de klas via een hedendaagse en gebruiksvriendelijke toolbox.


Risicovol spelen! - volzet

Workshop voor maximum 30 personen vanuit de opleiding pedagogie van het jonge kind

“Kom daar af!” “Dat is gevaarlijk!” “Neen, niet doen!” “Pas maar op als je alleen naar huis komt…” Je hoort het ouders zo zeggen. Waarom? Omdat ze veiligheid boven alles stellen. Is er iets vreemds gebeurd in ons denken? Neemt de dominantie van veiligheid soms ook niet de uitdaging weg? In deze workshop maak je kennis met de output van een praktijkgericht onderzoek, leer je de waarde van risicovol spel kennen en maak je een paradigmashift: van zo veilig mogelijk naar zo veilig als nodig!Als spelen meer wordt dan spelen - volzet

Workshop voor maximum 30 personen vanuit de opleiding pedagogie van het jonge kind

Spelen is niet zo vrijblijvend als sommigen denken. In Freinets uitspraak “Spelen is werken” zit een grote waarheid. Als je kijkt naar de betrokkenheid en intensiteit die met spel gepaard gaat, dan weten we dat deze ‘intense tijd’ fundamenteel is en kinderen en jongeren doorheen spel volop ontwikkelen. Vanuit deze kennis is het natuurlijk interessant om zorg te dragen voor de rijkdom van het spel. Wat als kinderen en jongeren altijd teruggrijpen naar hetzelfde soort spel? Is het dan niet de taak van pedagogische professionals om hun spel te verrijken en op die manier ook de totale ontwikkeling? Kom alles ontdekken over de kracht van spel in deze workshop! Natuurlijk al spelend…


Ben jij genderpr(o)of? - volzet

Workshop voor maximum 30 personen vanuit de opleiding pedagogie van het jonge kind

Opvoeding, school en maatschappij geven vaak stereotiepe gendernormen mee die invloed hebben op de kansen die kinderen en jongeren krijgen voor de ontplooiing van hun eigen talenten, hun studiekeuze en latere tewerkstelling. In deze workshop proberen we onszelf, leerlingen en leerkrachten, te betrappen op vaak onbewuste genderstereotiepen. Want hoewel de meesten onder ons akkoord zijn dat jongens en meisjes dezelfde kansen verdienen, geven we onbewust toch vaak stereotiepe opvattingen over jongens en meisjes, vrouwen en mannen via wat we doen en niet doen, wat we zeggen en niet zeggen, wat we tonen en niet tonen. Kortom, kom jezelf betrappen, en help zo mee bouwen aan een samenleving die genderproof is!


Onderzoek anders bekeken - volzet

Workshop voor maximum 30 personen vanuit de opleiding pedagogie van het jonge kind

Als kunstkenners een oud schilderij willen onderzoeken, dan hebben ze dat pas goed gedaan als ze elk hoekje en kantje nauwkeurig bekeken en onderzocht hebben. Net op die manier kijken wij ook naar een speelplein, een klas, een groep kinderen en begeleiders... en onderzoeken we de situatie vanuit alle mogelijke invalshoeken. Welk beeld we dan krijgen? Kom mee perspectief innemen en ervaar hoe reflecteren ook onderzoeken is.


Kan Samson zonder Gertje? Zin en onzin van bazen en leiderschap - volzet

Workshop voor maximum 30 personen vanuit de opleiding sociaal werk

Gert wordt vervangen door Marie, want Samson kan toch niet verder zonder baasje. Maar hebben mensen ook 'baasjes' nodig? Kunnen we organisaties bouwen zonder leiderschap? In een interactieve ontdekkingstocht, met vooral (organisatie)psychologie als landkaart, verkennen we begrippen als motivatie, autoriteit, zelfsturing... op zoek naar duurzame werkplekken én bazen.


<< Terug naar het programma-overzicht