Deze workshops zijn gerelateerd aan de opleiding Pedagogie van het jonge kind.

Risicovol spelen

Leer de waarde van risicovol spel kennen.

"Kom daar af!”, “Dat is gevaarlijk!”, “Neen, niet doen!”, “Pas maar op als je alleen naar huis komt…” Je hoort het ouders zo zeggen. Waarom? Omdat ze veiligheid boven alles stellen. Maar is er niet iets vreemds gebeurd in ons denken? Neemt de dominantie van veiligheid soms ook niet de uitdaging weg? In deze workshop leer je de waarde van risicovol spel kennen en maak je een paradigmashift: van zo veilig mogelijk naar zo veilig als nodig!

Waar?

Campus Sint-Amandsberg Arteveldehogeschool

Wanneer?

Donderdag 21/11/2019 van 13u tot 16u [inschrijvingen afgesloten]


Vadervaardig

In deze workshop leer je over de rol van vaders in de opvoeding.

Hoe kunnen we papa’s aanmoedigen om actief met hun kinderen bezig te zijn? Welke soorten papa’s bestaan er allemaal? Waarom lijkt het soms moeilijk om hen te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen? We ontdekken door hun ogen de zwangerschap, bevalling en eerste levensjaren. We onderzoeken hoe vaders bekeken worden vanuit de actualiteit of vanuit onze eigen ervaringen. Daarvan maken we ten volle gebruik om helemaal ‘father friendly’ te worden...

Waar?

Campus Sint-Amandsberg Arteveldehogeschool

Wanneer?

Donderdag 21/11/2019 van 13u tot 16u [inschrijvingen afgesloten]


Ben jij genderpro(o)f?

Help mee bouwen aan een samenleving die genderproof is.

Opvoeding, school en maatschappij geven vaak stereotiepe gendernormen mee die invloed hebben op de kansen die kinderen en jongeren krijgen voor de ontplooiing van hun eigen talenten, hun studiekeuze en latere tewerkstelling. In deze workshop proberen we onszelf, leerlingen en leerkrachten, te betrappen op vaak onbewuste genderstereotiepen. Want hoewel de meesten onder ons akkoord zijn dat jongens en meisjes dezelfde kansen verdienen, geven we onbewust toch vaak stereotiepe opvattingen over jongens en meisjes, vrouwen en mannen via wat we doen en niet doen, wat we zeggen en niet zeggen, wat we tonen en niet tonen. Kortom, kom jezelf betrappen, en help zo mee bouwen aan een samenleving die genderproof is!

Waar?

Campus Sint-Amandsberg Arteveldehogeschool

Wanneer?

Donderdag 21/11/2019 van 13u tot 16u [inschrijvingen afgesloten]


Zo hadden we het nog niet bekeken!

Ervaar hoe reflecteren ook onderzoeken is.

Als kunstkenners een oud schilderij willen onderzoeken, dan hebben ze dat pas goed gedaan als ze het nauwkeurig van langs alle kanten hebben nagekeken. Zo kijken wij ook naar een speelplein, een klas, een groep kinderen en begeleiders. We onderzoeken deze situaties doorheen verschillende brillen en vanuit verschillende invalshoeken. Welk beeld krijgen we dan? Kom mee perspectief innemen en ervaar hoe reflecteren ook onderzoeken is.

Waar?

Campus Sint-Amandsberg Arteveldehogeschool

Wanneer?

Donderdag 21/11/2019 van 13u tot 16u [inschrijvingen afgesloten]


Het boeit me niet!

Een workshop die toont hoe leerlingen echt kunnen participeren in de klas.

In deze workshop MOET je participeren want hij gaat over onderzoek naar de mogelijkheden van participatie in de klas. Hoe kun je samen met je leerkrachten overleggen en waardevolle conclusies nemen? Hoe kun je echt participeren in de klas? Hoe kun je je stem laten gelden zonder daarom gewoon in een hoekje te zitten babbelen omdat het je toch niet boeit? Je komt het allemaal te weten in deze workshop. Als je meedoet tenminste...

Waar?

Campus Sint-Amandsberg Arteveldehogeschool

Wanneer?

Donderdag 21/11/2019 van 13u tot 16u [inschrijvingen afgesloten]


Als spelen meer wordt dan spelen

Wat is de taak van pedagogische professional tijdens spel?

Spelen is niet zo vrijblijvend als sommigen denken. In Freinets uitspraak “Spelen is werken” zit een grote waarheid. Als je kijkt naar de betrokkenheid en intensiteit die met spel gepaard gaat, dan weten we dat deze ‘intense tijd’ fundamenteel is en kinderen en jongeren doorheen spel volop ontwikkelen. Vanuit deze kennis is het natuurlijk interessant om zorg te dragen over hoe rijk het spel wel kan zijn. Wat als kinderen en jongeren altijd teruggrijpen naar hetzelfde soort spel? Is het dan niet de taak van pedagogische professionals om hun spel te verrijken en op die manier ook de totale ontwikkeling? Kom alles ontdekken over de kracht van spel in deze workshop! Natuurlijk al spelend…

Waar?

Campus Sint-Amandsberg Arteveldehogeschool

Wanneer?

Donderdag 21/11/2019 van 13u tot 16u [inschrijvingen afgesloten]

 

Terug naar het programma-overzicht