Studiekeuze: via wetenschap naar jouw droomopleiding

Workshop voor maximum 25 leerlingen vanuit de dienst studieadvies en loopbaanbegeleiding

Kan je via wetenschap tot de beste studiekeuze komen? Ja! Maak kennis met wetenschappelijke modellen en onderzoeken die je toeleiden naar jouw droomopleiding. We zoomen in op thema’s als puberbrein, autonome motivatie, growth mindset, talenten en passie, loopbaanwaarden ... waarna je zelf met praktische tools aan de slag kan om aan den lijve te ondervinden hoe wetenschap jouw beste studiekeuze blootlegt. Niet twijfelen, gewoon komen doen!

Schrijf in voor deze workshop


Sketchnoting: het grotere plaatje in een oogopslag! - volzet

Workshop voor maximum 15 leerlingen vanuit de opleiding secundair onderwijs

Sketchnoting is een leuke en uitdagende noteerstrategie waarbij een mix van handgeschreven tekst, tekeningen, vormen en andere visuele elementen gebruikt worden om de essentie van een luister-/of leestekst in een oogopslag weer te geven. Noteren is een essentiële vaardigheid om kennis te verwerven, beter te onthouden én om succesvol te leren. We reiken handvaten aan om uit een tekst de kernboodschap te halen en deze bondig weer te geven. Handig toch? Want zo synthetiseren leerlingen concepten tot een geheel zodat ze letterlijk het grotere plaatje op hun blad zien verschijnen. Samen leren we hoe ze vanuit de basiselementen eenvoudige tekeningen kunnen maken, experimenteren met lettertypes, hoorcolleges in realtime vastleggen en andere voordelen van sketchnoting die ze tijdens hun studies in het hoger onderwijs zullen kunnen inzetten. Meer dan de moeite waard!De doos van Borromini: educa- en interactief DVD-spel over de samenhang tussen kunst en wetenschap - volzet

Workshop voor maximum 30 leerlingen vanuit de opleiding secundair onderwijs

Wetenschap en kunst worden doorgaans als tegenpolen behandeld. Via dit spel ontdekken de leerlingen niet enkel de onderlinge samenhang maar ook hun eigen manier van kijken (visueel gericht of wiskundig gericht). Dit spel wordt in groep gespeeld via opdrachten die ze in teams moeten uitvoeren. De inhouden situeren zich rond de 17de eeuwse wetenschap en kunst: de zuilengang van de architect Borromini staat in het centrum van het spel. Om deze te verklaren wordt er ingegaan op lineair perspectief, anamorfosen, schaduwraadsels, zonnewijzers en tijd.


GIS is more: geo-informatie to the rescue! - volzet

Workshop voor maximum 25 leerlingen vanuit de opleiding secundair onderwijs

Een geografisch informatiesysteem of GIS is een systeem waarmee (ruimtelijke) informatie over geografische objecten (geo-informatie) kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd! Een mond vol, want GIS is een echte problemsolver. Samen werken we probleemstellende opdrachten uit in Google Earth, ArcGis-online, online-Atlas van België en 123-Survey. Dit alles binnen de thema’s ‘Opbouw en afbraak van fysische landschappen’ en ‘Verstedelijking en ruimtelijke ordening’. In deze workshop gaan we praktisch aan de slag en werken we aan de eindterm ‘belang van GIS-toepassingen voor de samenleving’ en de onderzoekscompetenties van de specifieke eindterm. GIS is more!


< < Terug naar het programma-overzicht