Onderzoeksrapport Waddist: jeugdwerk werkt

De jongeren van Waddist deelden in de periode van april en mei 2023 hun mening over de zes prioritaire thema’s van het jeugdwerk: vrijwillig engagement, mentaal welzijn, stem van kinderen en jongeren, digitale leefwereld, jeugdinfrastructuur en kruispunten

#Jeugdwerkwerkt 

Binnen deze zes prioritaire thema’s formuleert het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel ambities. Als we deze ambities waarmaken, kunnen we over vijf jaar nog steeds straf jeugdwerk realiseren. Op die manier vergroten we de maatschappelijke waardering voor het jeugdwerk. 

Dit rapport werd gemaakt voor het congres #Jeugdwerkwerkt op 6 juni 2023. Daar wordt de missie van het jeugdwerk toegelicht, het DNA van de jeugdwerker en het positieve effect van jeugdwerk. 

LEES HET VOLLEDIGE ONDERZOEKSRAPPORT