Wat is Waddist?

 

Via de Waddist-app kunnen jongeren van 12 tot en met 30 jaar elke dag delen wat ze denken, voelen en meemaken. Er wordt veel gesproken over jongeren, maar nog te weinig met hen. Waddist brengt daar verandering in.  

Hoe werkt Waddist? 

De app stelt elke dag om 17u 3 korte vragen over verschillende thema’s, zoals social media, seksualiteit, mentaal welzijn, werk, drugs …  

 Als ze de vragen beantwoorden krijgen ze een tip van de dag en zien ze ook wat andere gebruikers of Waddisters op de vragen van de dag ervoor antwoordden.  

Jongeren kunnen ook zelf vragen insturen die ze graag aan andere Waddisters willen stellen.  

Waddist geeft dus elke dag:    

  • 3 vragen waarbij jongeren hun mening delen  

  • 3 resultaten waarbij jongeren kunnen vergelijken met andere Waddisters: hoe denken zij over bijvoorbeeld stemrecht, genderidentiteit of online pesten?  

  • 1 tip waarbij ze meer info krijgen over de vragen of hun gedachten kunnen verzetten  

 

Wat gebeurt er met de antwoorden? 

Door de dagelijkse antwoorden genereert Waddist een uitgebreide database aan uitspraken en cijfers over jongeren, door jongeren. De resultaten worden gedeeld met pers, beleidsmakers, jeugdorganisaties en andere middenveldorganisaties, onderzoekers en jongeren zelf om zo veel mogelijk impact te maken.  

De Waddist-gebruikers zijn mede-eigenaar/mede-onderzoeker. Zij krijgen de antwoorden de volgende dag direct te zien in de app en kunnen het delen via hun eigen sociale mediakanalen. Zo worden jongeren meer gehoord en worden uitspraken over jongeren door pers en beleidsmakers gefundeerd.  

Waddist streeft ernaar om op langere termijn een tool te worden die de stem van jongeren, in al hun diversiteit, weerspiegelt en van daaruit ook kan wegen op het beleid.  

Van wie is deze app en wat is het doel van Waddist? 

Arteveldehogeschool en De Ambrassade maakten samen deze app. 

  • Arteveldehogeschool wil de stem van jongeren luider laten klinken en een plaats geven in actuele vraagstukken en debatten rond onderwijs, vrijetijd, jeugdwerk, etc. … Arteveldehogeschool wil jongeren mee richting laten geven aan nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten binnen domeinen zoals onderwijs, welzijn, vrije tijd en gezondheid.  

  • De Ambrassade wil jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid in Vlaanderen op de kaart zetten. Waddist is daar één van de tools voor: we komen te weten wat jongeren vinden, willen en nodig hebben. Die resultaten zetten we dan in om de positie van kinderen en jongeren te versterken in de samenleving en bij te dragen aan hun geluk en welzijn.  

 

Waddist is geïnspireerd op Teacher Tapp, een app voor Vlaamse leerkrachten die in oktober 2020 werd gelanceerd door Arteveldehogeschool.  

 

Op lange termijn willen we een duurzaam panel van jongeren in de app uitbouwen.  

Op een participatieve en laagdrempelige manier houdt Waddist de vinger aan de pol(l)s om zo inzicht te krijgen in wat er leeft bij jongeren.  

Waar vind ik de app? 

Ben je tussen 12 en 30 jaar?  

Hoe kan mijn organisatie hieraan meewerken? 

De Ambrassade en Arteveldehogeschool willen hun breed partnernetwerk zoveel mogelijk betrekken bij de Waddist-app.  

We zoeken partners in:  

  • Beleidsimpact en advies: deze partners gaan aan de slag met de resultaten en geven insteken voor analyserapporten op thema’s die beleidsmatig interessant zijn  

  • Analyse: deze partners creëren een wetenschappelijk onderbouwd kader zodat de gegevens zo representatief mogelijk zijn  

  • Bereik: deze partners bereiken zoveel mogelijk jongeren via de eigen achterban en helpen om de resultaten ook mee bekend te maken bij jongeren  

  • Bereik jongeren kwetsbare situaties: deze partners bereiken zoveel mogelijk jongeren via de eigen achterban, met bijzondere aandacht voor jongeren in kwetsbare situaties  

  • Input vragen: deze partners sturen dagdagelijkse vragen in voor de app, waarmee ze als organisatie ook aan de slag kunnen achteraf  

Word jij een van onze partners? Of wil je graag meer informatie? Mail ons dan op info@waddist.be 

Kan ik zelf ook vragen of tips insturen?  

Ja, iedereen mag vragen en tips suggereren.