Onderzoeksrapport Waddist: mentaal welzijn op school

Waddisters en zelfzorg

Bijna vier op vijf Waddisters (77%) merkt op wanneer hunzelf of een vriend niet goed in hun vel zit. Zo’n 66% gaat dan ook over tot actie door iets te doen of erover te praten. Maar de helft van de Waddisters (47%) weet niet hoe ze over emoties kunnen praten. 

Informatie over mentaal welzijn

83% van de Waddisters vindt dat scholen meer moeten doen voor leerlingen rond mentaal welzijn. Dit start bij het krijgen van meer informatie. Het liefst willen de studenten in de app deze krijgen via school (74%), media (64%) en andere plekken (50%).

Mentaal welzijn als vak op school

Uit het onderzoek blijkt dat 52% van de schoolgaande Waddisters nog nooit op school tijd heeft gespendeerd aan hoe je kan omgaan met stress. Opvallend, want uit een bevraging in de app bleek dat slechts 11% geen stress heeft voor examens. De helft van de Waddisters denkt dat een vak “psychisch welzijn” op school een grote meerwaarde zou zijn.

Waddisters weten niet waar ze terecht kunnen op school

Wanneer Waddisters zich slecht voelen, geven ze aan vooral terecht te kunnen bij een vriend (64%). Slechts een kleine helft denkt naar een leerkracht (41%) of leerlingenbegeleider (39%) te kunnen stappen.

Dit kan te maken hebben met dat 28% van de Waddisters niet weet waar ze terecht kunnen op school. Twee op drie Waddisters kennen de afspraken en acties rond mentaal welzijn van hun school namelijk niet.

Daarnaast kent één op drie de leerlingenbegeleider van hun school niet. Iets meer dan de helft van de scholieren binnen Waddist (52%) geeft wel aan dat een gesprek met een psycholoog op school hen deugd zou doen.

Jezelf zijn op school

Bijna twee op vijf Waddisters (37%) heeft het gevoel dat ze zichzelf niet mogen zijn op school. Daarbij voelt bijna één op drie (26%) van de Waddisters zich af en toe gediscrimineerd.

Volgens 33% van de middelbare schoolstudenten binnen de app vindt dat school geen veilige plek is, en iets meer dan één op drie (35%) voelt zich niet goed op school.

Wie zijn de jongeren die deelnamen aan het onderzoek?

In dit onderzoek werden vragen gesteld aan alle Waddisters en enkele gericht naar middelbare studenten (gemiddeld 185) tussen 2021 en 2023. Er zijn dubbel zoveel meisjes als jongens die de vragen beantwoord hebben. Daardoor moeten we voorzichtig blijven met uitspraken over verschillen op basis van gender. Een kleine helft van de Waddisters is tussen de 16 en 19 jaar.

Ze wonen voornamelijk in Antwerpen en Oost-Vlaanderen, daarnaast wordt er ook een groep jongeren bereikt in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. 
 

LEES HET VOLLEDIGE RAPPORT