Wat betekent 'kunnen zijn wie je bent' voor jongeren?

Waddist publiceert vandaag een uitgebreid rapport over de identiteitsbeleving van jongeren, in het kader van de Warmste Week. Opvallend: meer dan de helft van de jongeren op de app geeft aan dat ze meer willen weten en leren over hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen.

Meer dan de helft van de Waddisters duidde “Te weten komen hoe ik voor mezelf mentaal kan zorgen” aan, wanneer de Waddist-app polste naar wat ze nodig hebben om meer zichzelf te kunnen zijn. Ze willen meer aandacht voor maatschappelijke thema’s op school en ruim de helft van de Waddisters vraagt ook naar lessen rond psychisch welzijn.

Wat betekent 'kunnen zijn wie je bent'?

Begin november communiceerde VRT dat 1 op de 5 Vlamingen niet zichzelf kan zijn. Maar wat betekent dat juist? Onderzoekers van de Waddist-app, De app van De Ambrassade en Arteveldehogeschool die jongeren elke dag drie hamvragen voorschotelt, besloten gedurende twee maanden zo veel mogelijk in te zetten op het peilen naar de identiteitsbeleving van jongeren in de Waddist-app. In de periode van november tot december 2021 werden op basis van acht op voorhand bepaalde clusters een veertigtal vragen gesteld om het thema ‘Jezelf kunnen zijn’ in beeld te brengen. De vragen werden opgesteld met de jongerenambassadeurs van de Warmste Week, waar Waddist officiële partner van is, onderzoekers en door jongeren van de app die zelf mogen stemmen op welke vragen ze willen antwoorden.

De antwoorden van de jongeren worden geclusterd binnen 8 deelthema’s: ‘zelfbeschikking’, ‘zelfkennis en zelftrots’, ‘mentaal en fysiek welzijn’, ‘sociale media’, ‘een prestatiegerichte maatschappij’, ‘een wereld van ongelijkheid’, ‘representatie’ en ‘hulp vinden’. 

“We krijgen dagelijks vragen binnen van jongeren die gaan over mentaal welzijn en jezelf kunnen zijn. Vragen zoals 'heb je veel stress?', 'weet je bij wie je terecht kan als het moeilijk gaat?', 'hoe gaat het echt met jou?'. De Waddisters beantwoorden graag deze vragen in de app, omdat ze zo kunnen zien dat ze niet alleen zijn” vertelt Ariadne Driezen, onderzoeksmedewerker van Waddist bij De Ambrassade.

Lees hier het volledige rapport

Jongeren willen meer leren over omgaan met mentaal welzijn

Net zoals in de bevraging van De Warmste Week geeft 1 op 5 van de Waddisters aan dat ze niet zichzelf kunnen zijn en zelfs het gevoel hebben niet aanvaard te worden door anderen. Dat gevoel komt meer voor bij meisjes dan bij jongens. Een aanzienlijke aandeel, namelijk één derde van de Waddisters is weinig tot nooit trots op zichzelf. Ze beschrijven “te weinig geloof in zichzelf” als een drempel om hun doelen te bereiken. En minder dan 1 op 5 van hen gaat na een faalervaring op zoek naar een oplossing en slechts enkele jongeren zullen erover praten met anderen. Daar bovenop kan een derde van de Waddisters geen enkel talent van zichzelf opnoemen.

Wanneer de Waddisters zich niet goed in hen vel voelen vragen de meesten hulp aan een goeie vriend of familie. Een aanzienlijke groep van 40% zegt echter geen hulp te vragen aan anderen als ze zich niet goed voelen. Wanneer ze professionele hulp zouden nodig hebben, denkt de meerderheid te weten bij welke organisatie aan te kunnen kloppen. Een kwart van de Waddisters weet dit eerder niet. De app polste niet enkel naar hoe jongeren zich voelen, maar ook naar hoe ze zich beter kunnen voelen. Meer dan de helft van de Waddisters wil dat ‘psychisch welzijn’ een vak wordt op school en dat er daarnaast ook meer aandacht is voor maatschappelijke thema’s zoals discriminatie en LGBTQIA+ -rechten. Daarnaast hopen heel wat jongeren ook op meer representatie van een diverse maatschappij in schoolboeken of lesmateriaal.

Tegenover de Waddisters die zich niet goed in hun vel voelen staan er heel wat die dat meestal weldoen, maar ook bij hen ontbreekt het aan handvaten om dat te doen of vol te houden. Waddist en jongereninformatieplatform WAT WAT werken daarom samen om de jongeren in de app dagelijks tips te geven over mentaal welzijn en andere thema’s.

De Waddisters sturen ook zelf veel vragen in rond mentaal welzijn, zo merkt ook Liesbet De Lepeleire, onderzoeksmedewerker bij Artevelde op: “Jezelf kunnen zijn is nog te vaak een eenzame zoektocht. Opvallend veel Waddisters zeggen best wel druk te ervaren om te presteren zonder goed te weten hoe daarmee om te gaan en zijn heel oprecht op zoek naar manieren om hier beter mee te leren omgaan. ”Uiteen rapport in het voorjaar bleek ook 3 op de 10 van de ingezonden vragendoor Waddisters over mentaal welzijn te gaan.

Jongeren doorzien de 'fake'-heid van sociale media

Iets meer dan de helft van de Waddisters denkt verslaafd te zijn aan sociale media. Ongeveer 75% van de Waddisters zegt zichzelf ook te vergelijken met anderen op sociale media. De meisjes onder hen blijken dat meer te doen dan de jongens. Dat jongeren zéér actief zijn op sociale media is algemeen bekend, maar ze worden ook steeds kritischer over de content die ze er te zien krijgen van bijvoorbeeld influencers. De Waddisters zijn zich bewust van de façades die ze vaak te zien krijgen op Instagram en TikTok. Als oplossing daarvoor willen de Waddisters graag een melding of pop-up zien wanneer ze naar een foto kijken die bewerkt is.

Over Waddist

Waddist werd gelanceerd op 17 februari 2021 door Artevelde Hogeschool en De Ambrassade. De Waddist-app is een online barometer die peilt hoe jongeren denken over allerlei thema’s, aan de hand van drie meerkeuze vragen per dag. Elke dag antwoorden honderden actieve jongeren op die vragen, waardoor de app op snelle tijd een schat aan data verwerft. Elke dag krijgen de jongeren een tip die bij de vragen past, via artikels van jongereninformatieplatform WAT WAT of andere merken.