PJK Academie voor Opvoeding en Coaching: vorming met impact.

Ontdek het vormingsaanbod vanuit de opleiding bachelor in de Pedagogie van het Jonge Kind van de Arteveldehogeschool.

Versterken, verbinden, verrijken

Ben je op zoek naar versterking van professionals die werken met en voor kinderen, jongeren en hun gezinnen? 

De PJK Academie voor Opvoeding en Coaching zet actief in op het verbinden van verschillende actoren, praktijken en thema’s in het boeiende veld van opvoeding. Samen nieuwe kennis en inzichten creëren betekent een verrijking in twee richtingen: enerzijds voor een breed werkveld en anderzijds voor onze eigen bacheloropleiding. We bouwen mee aan een positieve en toekomstgerichte samenleving met een krachtige plaats voor kinderen, gezinnen, en professionals die met hen werken.

Vorming met impact.

De inhoud van onze vorming is actueel en onderbouwd. (Eigen) onderzoek is een motor daarvoor.

We garanderen impact door in elke vorming te vertrekken vanuit een ondernemende en onderzoekende houding bij alle betrokkenen. Deelnemers en lesgevers gaan samen actief aan de slag. Inhouden worden niet louter gepresenteerd maar dynamisch verwerkt met relevantie voor de eigen praktijkcontext en/of de eigen professionele ontwikkeling.

Jij hebt ongetwijfeld opvoedingsthema's waar je samen met ons verder in wil zoeken, groeien, delen: welkom in onze PJK Academie!