Naar een inclusieve kinderopvang!

Vorming

Deze vorming brengt begeleiders samen om vanuit eigen of aangereikte praktijkcasussen een stevige visie te ontwikkelen op inclusieve kinderopvang. We vertalen het regelgevend kader rond inclusieve kinderopvang naar de eigen praktijksetting. We bespreken praktische manieren om kinderen met een specifieke zorgbehoefte te laten participeren in de groep.

Praktisch

  • Aantal uren: 2x3u  
  • Doelgroep(en):  kinderbegeleiders, pedagogisch ondersteuners, verantwoordelijken, leerkrachten, directies  
  • Max aantal deelnemers:  16
  • Locatie: eigen locatie of Arteveldehogeschool Gent  
  • Voorwaarden: geen

Terug naar het overzicht 'Andere vormingen'.