Dromen en ambities (werkvorm)

Situering en doel

Dromen en ambities gaan altijd vooraf aan het maken van plannen of projecten. Een sterk visioen of verlangen over de gedroomde toekomst geeft drive en verbondenheid aan de samenwerking.

Dromen, verlangens en ambities behoren tot een “onbegrensd gebied” dat niet beperkt wordt door fysieke grenzen of rationele mogelijkheden. We zijn gewoon om vanuit realisme en efficiëntie te denken. Het is daarom belangrijk om een wat vrijere werkvorm kiezen, dan het gewone gesprek. Hieronder worden 2 werkvormen voorgesteld, de een al wat vrijer dan de ander. Durf jij uit de comfortzone van de klassieke tafel- en vergadercultuur te komen?

Werkwijze en verloop

Werkvorm 1: een poster maken

 • De centrale vraag bij deze oefening luidt: wat zijn jouw gedroomde realisaties voor deze samenwerking?
 • Maak een poster met een visuele voorstelling van jouw gedroomde realisaties: een tekening of schets, enkele trefwoorden, een symbool, ... Stel stiften en kleurkrijt ter beschikking (evt. ook magazines voor collage) en werk op groot formaat papier
 • Hou een tentoonstelling: leg of hang de posters in de ruimte en kijk nieuwsgierig rond
 • Toelichting bij de posters en nabespreking (plenair of in subgroepen)

Werkvorm 2: aanvulzinnen

 • Je gaat in duo’s in de ruimte zitten en spreekt af wie A en wie B is.
 • De begeleider leest luidop een “open zin” voor, en de A’s krijgen een 3-tal minuten om al hun aanvullingen en associaties luidop te vertellen; vervolgens komt er weer een “open zin” enz.
 • Als alle (of de helft) aanvulzinnen door A beantwoord zijn, kan men wisselen: nu is het B die de open zinnen aanvult
 • Hieronder staan enkele voorbeelden van aanvulzinnen; bedenk gerust je eigen variant:
  • Als ik denk aan de toekomst van deze samenwerking, dan hoop ik dat …
  • Het beeld dat ik bij deze samenwerking heb is …
  • Als ik denk aan de problematiek waar we mee bezig zijn, dan geeft het me een goed gevoel als we er zouden in slagen om …
  • Als ik voor ogen neem wie hier allemaal rond de tafel zit, dan zie ik kansen om ….
  • Als we met deze groep in woelig vaarwater terecht komen met veel onderlinge spanningen, dan hoop ik dat ons kompas gericht blijft op …
  • Wat mij in deze samenwerking echt boos of verdrietig zou maken, is dat …
  • Het ergste dat in dit samenwerkingsverband zou kunnen gebeuren is ….
  • Wat me in verband met deze samenwerking inspireert is …
  • Als ik wist dat ik door iedereen rond de tafel gesteund zou worden, dan zou ik als droom voor dit samenwerkingsverband lanceren ...
 • Bron: Pronet