Bijscholing en begeleiding

BIJSCHOLING

PRONET biedt bijscholing aan op verschillende niveaus:

De eerste module voor initiatiefnemers, trekkers en medewerkers van samenwerkingsverbanden, met als titel 'Succesvol samenwerken tussen organisaties: hoe pak ik het aan?'  Dit is een 3-daagse bijscholing met afwisseling tussen theorie en praktijk. Ervaringsgericht werken staat voorop en de inbreng van eigen cases is uitdrukkelijk ingebouwd in het programma. Dag 1 focust op varianten van samenwerking, basisinzichten en -processen (ArrowRoots-model) en op rollen en competenties. Dag 2 gaat in op fasering, dynamiek, vertrouwen en verbindend leren in het samenwerkingsproces. Dag 3 richt zich op het strategisch leren handelen in netwerkverband + bespreken eigen cases en kwesties.

Meer informatie, data en inschrijvingen:

De tweede module ‘Van ellebogenwerk tot samenwerken’ is een vervolg. De focus ligt op het trainen van procesvaardigheden die behulpzaam zijn bij enkele kernprocessen van inter-organisationele samenwerking: het verkennen van issues en belangen, het voeren van betekenisgevende gesprekken, het omgaan met (menings)verschillen en besluitvorming, het hanteren van spanningen. Tevens  maak je kennis met het WOLVESkader, een nieuw instrument dat we ontwikkeld hebben voor samenwerking in ecosystemen. Deze training beslaat 2 dagen. Er is veel ruimte voor oefening en ervaringsuitwisseling. In het academiejaar 2024-2025 kan je deze opleiding enkel op maat in je organisatie aanvragen.

Specifieke bijscholing voor medewerkers van lokale besturen over 'Bouwstenen voor lokale regie en netwerksamenwerking' rond maatschappelijke uitdagingen. Deze 3-daagse bijscholing is een uitvloeisel van het gecombineerd met inzichten, tips en tools op het gebied van samenwerking tussen meerdere partijen.  praktijkonderzoek dat we  deden rond lokale regie. In het academiejaar 2024-2025 kan je deze opleiding enkel op maat in je organisatie aanvragen.

BEGELEIDING

Heb je een specifieke vraag voor begeleiding, vorming of advies op maat van uw organisatie of samenwerkingsverband?

Of heb je behoefte aan een verkennend gesprek? Of wil je gewoon vrijblijvend kennismaken?

Neem dan contact op met Veerle Opstaele, projectcoördinator PRONET: veerle.opstaele@arteveldehs.be 

Enkele sectoren waarin we actief (geweest) zijn: sociale economie, integrale jeugdhulp, lokale besturen, armoedebestrijding, geestelijke gezondheid, welzijnswerk, personen met een beperking, sociaal-cultureel werk, jeugdwerk, ...