Motieven en behoeften van organisaties (model)

Situering en doel

Belangen ter sprake brengen is niet evident. Nochtans hebben we allemaal motieven en behoeften. Op persoonlijk niveau worden motieven en behoeften, dankzij de pyramide van Maslow, reeds lang erkend.

Op organisatieniveau kunnen we ook spreken over behoeften. Marie R. maakt onderscheid tussen 6 “organisational needs”. Ze kunnen wellicht inspireren om na te denken over belangen en behoeften van jouw organisatie in het kader van samenwerking.

Model

Dit zijn de 6 organisatie-behoeften die Miyashiro onderscheidt:

 • Identity (gevoel van collectieve eigenwaarde): waar staan we voor en wat is onze passie
 • Life-affirming Purpose (reden van bestaan): wat dragen we bij voor onze klanten en de wereld
 • Direction (richting hebben): een strategie hebben voor de toekomst
 • Structure: hoe we ons organiseren, structureren en communiceren
 • Energy: hoe we voeding geven aan ons werk via financiën, medewerkers, technologie
 • Expression: naar buiten brengen wie we zijn, wat we doen, waarin we uniek zijn

Motieven voor samenwerking op organisatie-niveau kunnen samenhangen met deze 6 organisatie-behoeften, bijvoorbeeld:

 • Trots om onderdeel te zijn van dit samenwerkingsverband, omdat het je identiteit als organisatie versterkt
 • Betere kansen om de (maaatschappelijke) doelen van de organisatie te realiseren en je doelgroep te bereiken
 • Mogelijkheden voor ontwikkeling of profilering, aansluitend bij de strategie van de organisatie
 • Nieuwe werkwijzen en organisatievormen om problemen aan te pakken
 • Voldoening omdat je middelen en hulpbronnen kunt genereren die er anders niet zijn
 • Vreugde om een eigen bijdrage te leveren en daarmee naar buiten te komen

Meer lezen

Marie R. Miyashiro (2011). The Empathy Factor. Encinitas (USA): Puddle Dancer Press