Toekomst-denken (werkvorm)

Situering en doel

Spreken over dromen en ambities houdt in dat je op zoek gaat naar een wenkend perspectief, naar een belofte voor de toekomst. In deze werkvorm (ook wel de dubbele cirkel genoemd) plaats je jezelf op een punt in de toekomst, alsof het al gerealiseerd is, en je laat je bevragen over wat er heeft plaatsgevonden.

Werkwijze en verloop

Deze werkvorm speelt zich af 7 jaar vooruit in de tijd; je stelt je dus voor dat dit samenwerkingsverband reeds 7 jaar actief is

De groep gaat in een dubbele cirkel zitten, met de gezichten naar elkaar. Wie in de buitenste cirkel zit leeft zich in in de rol van nieuwkomer in dit samenwerkingsverband; de binnenste cirkel stelt zich voor dat zij de anciens zijn, die reeds van bij het begin (7 jaar dus) actief zijn in dit samenwerkingsverband

De buitenste cirkel (nieuwkomers) stelt vragen, de anciens uit de binnen-cirkel reageren hierop individueel; na elke vraag schuift de buitenste cirkel één plaats op. Per vraag laat men een 3-tal minuten om te antwoorden

Dit zijn mogelijke vragen die je kunt meegeven aan de nieuwkomers (wees creatief met eigen varianten):

  • Wat waren jullie dromen toen je er aan begon?
  • Wat zijn jullie belangrijkste realisaties van de afgelopen 7 jaar?
  • Waar haalde je de kracht om door te zetten?
  • Waar ben je dankbaar voor, als je terugkijkt op de voorbije 7 jaar?
  • Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt uit de afgelopen 7 jaar?
  • Wat waren de grootste moeilijkheden en obstakels?
  • Wat maakte het voor jou de moeite waard om door te zetten?
  • Wat is jouw bijdrage geweest aan het proces in de afgelopen 7 jaar?
  • Welke tips heb je voor ons als nieuwkomers om jullie werk verder te zetten?

Na de laatste vraag schuift de buitencirkel nog één plaats op en vertelt dan aan diegene die voor hem zit, wat het teweegbracht om al die verhalen van de anciens te beluisteren.

Afronden kan met een plenair nagesprek.

Meer lezen

De dubbele cirkel is een werkvorm uit het verbindingswerk van Joanna Macy.
Joanna Macy (2012). Terugkeer naar het leven. Oefening en rituelen om ons weer te verbinden met het levensweb. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel