Ben je er klaar voor? (werkvorm)

Situering en doel

Samenwerken met externe partners staat niet los van hoe elke organisatie intern is gestructureerd. Als jouw organisatie intern op punt staat, is het makkelijker om extern samen te werken.

Hieronder staan enkele vragen die verwijzen naar “startvoorwaarden”. Elke partner kan intern nagaan in welke mate men “klaar” is voor externe samenwerking. Eventueel kan men sommige punten delen en bespreken met de andere partners rond de tafel.

Werkwijze en verloop

Onderstaande 7 basisvragen kun je voorleggen aan elke partner en vragen om dit intern te bespreken:

 1. Is samenwerken de beste benadering om dit probleem of thema aan te pakken?
 2. Wil mijn organisatie interne veranderingen accepteren, die uit de samenwerking voortvloeien?
 3. Is er voldoende capaciteit en competentie in mijn organisatie om in deze samenwerking te stappen?
 4. In welke mate zijn wij bereid om besluitvorming over de richting van de samenwerking te delegeren naar het samenwerkingsverband?
 5. Zijn wij bereid om ons bloot te stellen aan (kritische) feedback over onze huidige werkwijze en aanpak?
 6. In welke mate staan we er voor open om het beeld dat we van andere partijen hebben bij te stellen?
 7. Voelen we ons verantwoordelijk voor gezamenlijk gemaakte afspraken?

Naast deze 7 vragen over de basis-mindset, kan elke organisatie ook stilstaan bij 7 inhoudelijke en organisatorische vragen die met de samenwerking te maken hebben:

 • Wat is voor ons belangrijk in deze samenwerking? Wat hopen we te bereiken? Wat is ons doel en ons organisatiebelang?
 • Wat kunnen/willen we als hulpbronnen inbrengen in deze samenwerking? En wat niet?
 • Welke rol willen we spelen in dit samenwerkingsverband (leidende, uitvoerende, …) (zie: rollen & competenties – link)
 • Wie van onze medewerkers is meest geschikt om hieraan deel te nemen?
 • Hoe gaan we deze persoon ondersteunen vanuit de organisatie?
 • Welk mandaat geven we deze persoon?
 • Welke communicatielijnen voorzien we om de informatie tussen de organisatie en het samenwerkingsverband te verzekeren

Bron: Pronet