Sleutelpersonen (werkvorm)

Situering en doel

Organisaties zitten als zodanig niet rond de tafel. Ze worden vertegenwoordigd door personen. We noemen ze hier even “sleutelpersonen”, omdat ze de brug bouwen tussen de netwerksamenwerking en de (achterban van de) eigen organisatie. Het is belangrijk stil te staan bij de rol en de impact van deze sleutelpersonen / bruggenbouwers. Zij hebben immers een grote invloed.

Hieronder vind je enkele reflectie-vragen over sleutelpersonen, die je kunnen helpen om jezelf en de andere partijen goed in te schatten en tot geschikte interventies te komen.

Werkwijze en verloop

Onderstaande vragen zijn bedoeld als reflectie en mogelijke aanzet tot bepaalde acties naar jezelf of naar anderen. Het is geenszins de bedoeling om personen te beoordelen of vast te pinnen. Het opzet van deze reflectie-vragen is dynamisch bedoeld.

Wie zijn de sleutelpersonen van de andere partijen?

·         Zijn de vertegenwoordigers van de andere organisaties naar jouw inschatting de juiste personen qua competentie, qua niveau in de hiërarchie en qua engagement?

·         Is het mandaat en de speelruimte die elke sleutelpersoon krijgt van de moederorganisatie duidelijk voor de anderen? Zijn er hierin grote onderlinge verschillen?

·         Wie heeft veel / weinig invloed in de eigen moederorganisatie?

·         In welke mate zijn de verschillende sleutelfiguren gericht op open communicatie en leren van elkaar, of juist afschermend en verdedigend?

·         Met wie bespreek jij liefst belangrijke en vertrouwelijke kwesties?

·         Wie is gemakkelijk in staat om verschillende perspectieven en belangen (individu, organisatie, netwerk) te combineren en wie zit eerder vast in één perspectief

Hoe kijken de andere partijen naar jou als vertegenwoordiger van jouw organisatie?

·         Ben jij als vertegenwoordiger in staat om de visie op deze samenwerking van jouw organisatie uit te dragen?

·         Heb jij voldoende invloed in jouw organisatie om zaken die uit de samenwerking voortvloeien terug te vertalen of te implementeren?

·         Wat zijn jouw sterktes en zwaktes om in deze samenwerking een bijdrage te leveren?

·         Hoe staat het met jouw engagement t.a.v. het thema van deze samenwerking?

·         Praten de andere partners gemakkelijk met jou over belangrijke en vertrouwelijke kwesties?

·         Heb jij een mandaat om afspraken te maken met de andere partners over zaken die de samenwerking betreffen; waarover wel, waarover niet? Is dat duidelijk?

 Ter afronding van deze reflectie-vragen, kun je voor jezelf drie acties benoemen die je op korte termijn wil ondernemen om verbetering te brengen in de samenwerking. Kijk op de eerste plaats naar wat je zelf anders kunt doen. Vervolgens kun je nagaan welke interventies naar de andere sleutelfiguren iets in beweging kan zetten.

 Meer info

Geïnspireerd door:

  • de invalshoek van “generieke competenties”, zoals beschreven in Pronet-onderzoek: Opstaele, V., Bonne, K., De Schepper, B. & Naert, L. (2013). Pronet maakt samenwerking tussen organisaties succesvoller. In: Praktijkboek kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen, Brussel: VVSG/Politeia, Afl. 42, december 2013
  • de invalshoek van “sleutelfiguren”: Bob Van Wijngaarden, Strategische samenwerkingsverbanden in organisatienetwerken. Het opbouwen van partnerrelaties die gebaseerd zijn op vertrouwen. Artikel op Kennisbank Managementsite (https://www.managementsite.nl/strategische-samenwerkingsverbanden-organisatienetwerken)