Algemeen

Onderwijs heeft de opdracht curricula te ontwerpen die universeel ontworpen zijn. Door vooraf mogelijke barrières in het leerproces weg te werken, kunnen scholen meer optimale leerkansen creëren voor alle leerlingen. Het breed ontwerpen van lessen en het toegankelijk maken van leerinhouden voor iedereen wordt "Universeel Ontwerp" of "Universal design for learning’" (afgekort UDL) genoemd.

Handig zijn de 9 richtlijnen in onderstaand schema, die je als checklist naast jouw voorbereidingen van  leeractiviteiten kan leggen. Je vindt dit schema ook in de eerste brochure terug.

Lees je graag de brochures? Dat kan!

Leer over UDL via een filmpje

Neem ook hier een kijkje!

Barbara Axters, pedagogisch begeleidster voor het katholiek onderwijs in West-Vlaanderen, ontwerpt al geruime tijd UDL-materiaal voor taalvakken. Lees via deze link meer over hoe zij UDL omschrijft. 

Waarom UDL?

Universeel ontwerp...

- komt tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van individuele leerlingen in een klasgroep

- legt de nadruk op het positieve effect voor de groep

- is eerlijker omdat het ook tegemoet komt aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen zonder officiële diagnose of attest

- daagt je uit om de lat hoog te blijven leggen, om elke leerling de kans te geven ‘expert’ te worden in het eigen leren

- stimuleert leerlingen om hun leerproces zelf in handen te nemen

- is een opstap om redelijke aanpassingen te realiseren