Wens je een vorming (op maat)?

Wens je een vorming, al dan niet op maat? Neem dan contact op met een van onderstaande personen. Je vind hier eveneens kort hun expertise beschreven.

Mieke Meirsschaut
Expert in inclusief onderwijs, specifieke onderwijsbehoeften, universeel ontwerp van leren
Elisa Vandenbussche
+32 9 234 84 22

Deze pagina ontstond vanuit een onderzoeksproject van het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Leer+. Voor meer informatie over onderstaande onderwerpen waarmee UDL op deze pagina wordt verbonden, kan je terecht bij het Leer+-team en de experten waarmee we samenwerken:

Marieke Coussens
ADHD, autismespectrumstoornissen, DCD, participatie, spel, vroegbegeleiding
Melissa De Bruyker
(vreemde) taaldidactiek, anderstalige nieuwkomers (OKAN)
Liesbet De Kerf
+32 3 502 23 32
Karen De Maesschalck
coöperatief leren, universeel ontwerp voor wiskunde, wiskunde(ortho)didactiek
Sofie Michels
inclusief onderwijs, universeel ontwerp van leren
Frank Monsecour
educatie inzake duurzame ontwikkeling
Ria Van den Eynde
+32 3 502 21 11
Christel Van Vreckem
begrijpend lezen, dyslexie, lees- en spellingtests, spelling, voorbereidende lees- en spellingvaardigheden