VRIJPLAATS

VRIJPLAATS is een onderzoeksplek die bruggen slaat tussen educatie, onderzoek en samenleving. Samen met met externe organisaties, NGO’s, leerkrachten, onderzoekers, studenten en docenten gaan we op zoek naar authentieke uitdagingen in onze praktijk. We ontwerpen  educatief materiaal dat kwaliteitsvol en geïntegreerd leren centraal stelt. In onze centrale werkplek op campus Kattenberg voorzien we ruimte voor overleg en ontmoeting, voor discussie en dialoog. Zo trachten we vanuit een brede en diverse kijk oplossingen te ontwerpen die een echte impact hebben op de wereld.

CO-CREATIE & DESIGN THINKING

Binnen Vrijplaats gaan we co-creatief aan de slag. We streven steeds naar multidisciplinaire teams gekoppeld aan diverse diciplines (wetenschap, taal, kunst, sport, …) en talenten (soft skills). Zowel student, docent, als professional zijn volwaardig medeonderzoeker en zetten hun creativiteit, ondernemerschap en eigen talenten gericht in. Per project wordt er stapsgewijs gewerkt in een aanpak gebaseerd op design thinking, een iteratieve ontwerpstrategie om oplossingen voor een praktijkuitdagingen te bedenken.

VERBINDEN

Een engagement binnen VRIJPLAATS kan op verschillende manieren ingevuld worden. Zo kan je aansluiten bij een lopend project rond bv. educatie duurzame ontwikkeling, outdoor education, maakonderwijs (STEM, STEAM) of cultuureducatie. Daarnaast kan je ook altijd bij ons aankloppen met een vraag vanuit een eigen praktijknood. Naast concreet educatief materiaal trachten we via leergemeenschappen complexe educaties vorm te geven en in de praktijk te implementeren. Zo werken stagestudenten bv. samen met leerkrachten en onderzoekers in en met de praktijk.