visie.

VRIJPLAATS is een van de onderzoekslabs van Arteveldehogeschool en slaat vanuit die rol bruggen tussen educatie, onderzoek en samenleving. Samen met externe organisaties, ngo’s, leerkrachten, onderzoekers, studenten en docenten gaan we op zoek naar authentieke uitdagingen in onze praktijk. We ontwerpen  educatief materiaal dat kwaliteitsvol en geïntegreerd leren centraal stelt. In onze centrale werkplek op campus Kattenberg voorzien we ruimte voor overleg en ontmoeting, voor discussie en dialoog. Zo trachten we vanuit een brede en diverse kijk oplossingen te ontwerpen die een echte impact hebben op de wereld.

 

VRIJPLAATS creërt kansen om educatie beter te maken.

 

CO-CREATIE & DESIGN THINKING

Binnen Vrijplaats gaan we co-creatief aan de slag. We streven steeds naar multidisciplinaire teams gekoppeld aan diverse disciplines (wetenschap, taal, kunst, sport, …) en talenten (soft skills). Zowel student, docent, als professional zijn volwaardig medeonderzoeker en zetten hun creativiteit, ondernemerschap en eigen talenten gericht in. Per project wordt er stapsgewijs gewerkt in een aanpak gebaseerd op design thinking, een iteratieve ontwerpstrategie om oplossingen voor een praktijkuitdagingen te bedenken.
 

VERBINDEN

VRIJPLAATS is in de eerste plaats een netwerk dat echte leervragen interdisciplinair wil onderzoeken. Studenten uit verschillende opleidingen kunnen aansluiten bij een lopend project rond bv. educatie duurzame ontwikkeling, outdoor education, maakonderwijs (STEM, STEAM) of cultuureducatie. Daarnaast  is er ook altijd ruimte voor een vraag vanuit een eigen praktijknood. 

Design thinking in de praktijk

TEAM

Ieder jaar verwelkomt Vrijplaats tussen de 10 en 20 studenten uit verschillende opleidingen, hogescholen en universiteiten als tijdelijke medewerkers. Daarnaast werken we met een vast kernteam:

Eef Thoen Lablead
Thomas Remerie Lablead
Tom Demuynck Labmedewerker
Siham Habichi Coach
Valérie Lehouck Coach
Reinout Putman Coach
Wannes Vande Voorde Coach
Cedric Ryckaert BLES