Ambitie en belangen hanteren

Waar doen we het voor? Wat is onze gedeelde ambitie?

  • Zijn de verschillende belangen, waarden en interesses van de organisaties rond de tafel respectvol beluisterd en  besproken?
  • Zijn de gezamenlijke dromen en de mogelijke meerwaarde van de samenwerking onderling geëxploreerd?
  • Is er een gedeelde ambitie (visie, waarden, richting) geformuleerd die motiverend is voor alle partijen?

Dé uitdaging bij samenwerken is alle belangen inzichtelijk te maken en te zorgen dat de betrokken partijen een oprechte interesse krijgen in elkaars belangen (Kaats & Opheij)