Belangen in kaart (werkvorm)

Doel en situering

Belangen zijn de motor van de samenwerking. Door belangen openlijk te bespreken zorg je ervoor dat ze constructief kunnen ingezet worden en later geen stokken in de wielen gaan steken. Belangen bepalen onherroepelijk hoe iedere partij naar de samenwerking kijkt. Je kunt ze dus maar beter op tafel krijgen.

Belangen gaan niet enkel over eigenbelang of voordeel in enge zin. Belangen gaan ook over wat men ‘belang-rijk’, interessant en waardevol vindt. Belangen gaan dus ook over diepere behoeften en motieven die van ‘levens-belang’ zijn: positie behouden, voortbestaan, ontwikkeling, welgevoelen, kwaliteit, … ‘Belang’ is in feite een neutraal woord. Iedere persoon of organisatie heeft zaken die voor hem / haar belangrijk zijn. Uitwisseling hierover schept ruimte.

In samenwerkingsverbanden tussen organisaties spelen belangen op 3 niveaus: individu, organisatie, netwerk. Door de individuele en organisatiebelangen te bespreken en er recht aan te doen, ontstaat er ruimte om aandacht te geven aan wat het geheel nodig heeft. M.a.w.: om van ‘ME’ naar ‘WE’ te evolueren. Door de belangen op individueel, organisatie- en netwerkniveau te verhelderen kan men tot een gemeenschappelijk belang komen. Pas als je van de ander weet waar het echt om draait, kun je samen-denken en op zoek gaan naar win-win.

Werkwijze en verloop

Een eenvoudige vraag die belangen boven tafel brengt luidt: waarom zou jij hier tijd en energie in steken? Deze vraag kun je toepassen op de 3 niveaus.

Nodig iedere partner uit om onderstaande vragen voor zichtzelf te beantwoorden:

  • Wat is het belang voor jouw organisatie? Wat maakt dat jouw organisatie tijd en energie wil steken in deze samenwerking?
  • Wat is het belang voor het netwerk als geheel: welke meerwaarde, welke voordelen kunnen gecreëerd worden door samen te werken?
  • Wat is jouw individueel belang als persoon in deze samenwerking? Wat levert het voor jou op om hier deel van uit te maken?

Durf dit samen te bespreken in een open gespreksvorm:

  • Doe een uitwisselingsronde: kies een gespreksmethode die het accent verlegd van discussie naar dialoog.
  • Luister en ga niet in discussie, je kan wel verduidelijking vragen. Zoek naar de beweegreden voor bepaalde belangen en standpunten. Goede vragen hierbij zijn: wat brengt dit jou? Wat is hierin belangrijk? Waarom is dit belangrijk voor jouw organisatie?
  • Ga uit van interesse en respect voor elkaars belangen. Geef aan de ander wat je zelf graag zou willen krijgen!
  • Schort je oordeel over het belang van een ander op

Je kan er ook voor kiezen om eerst in sub-groepjes uit te wisselen en dit dan in de grote groep voor te stellen.

Meer lezen

Opstaele, V. e.a. (2013). Pronet maakt samenwerking tussen organisaties succesvoller. - In Praktijkboek kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen. Brussel: VVSG/Politeia, Afl. 42, december 2013