duurzaamheid.

We leven in een complexe wereld waar we niet altijd grip op krijgen. Vanuit een doordachte visie op EDO (educatie duurzame ontwikkeling), ontwikkeld vanuit onderzoeksprojecten als VALIES en Edoel, proberen we moeilijke problemen bespreekbaar te maken, zoeken we naar het systeem daarrond en zetten we aan tot actie.  Zo zetten we in op vaardigheden die ons in staat stellen de wereld van morgen op een duurzame manier mee vorm te geven.

KLIMAATRECHTVAARDIGHEID IN DE KLAS

In het kader van 1 Planet For All en  Climate Action, twee Europese projecten, werkt Vrijplaats samen met 11.11.11. een educatief aanbod uit voor de derde graad secundair onderwijs. 

In dit aanbod is er specifiek aandacht voor klimaatmigratie en genderongelijkheid. Het project heeft de ambitie om niet alleen jongeren te informeren, maar hen ook creatief en actief aan de slag te laten gaan met deze inhouden - wat betekent dat dan, klimaatrechtvaardigheid? Hoe kan je in debat gaan over duurzaamheidskwesties? Wat kan en wil je zelf doen? 

MOBIEL KLIMAATATELIER

In opdracht van Stad Gent ontwikkelen we een buitenschools aanbod voor jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden. We gaan met de deelnemers aan de slag rond klimaatverandering en verkennen het thema met wetenschapsproefjes en verbeeldingsoefeningen.

DOKANO

De missie van Dokano is inspirerend: vanop kano's de Genste wateren terug proper maken en zo hun gebruikers bewuster maken van de gevolgen van zwerfafval. Samen met scholen uit de buurt van de havenwijk onderzoeken hoe we dit verhaal ook een plaats kunnen geven in de lespakketten.

OP MAAT

Trajecten op maat zijn altijd een mogelijkheid! In academiejaar 21-22 werd via Artevelde Academy samen met de Brugse basisschool De Geluksvogel een projectweek rond wereldwaterdag ontwikkeld.