stem.

STEM-projecten zijn ideale kansen om onderzoeksvaardigheden aan te scherpen én geven nieuw en concreter inzicht in wetenschappen en de wereld daarbuiten. STEM zien we als een voortdurend samengaan van onderzoekend leren (waarnemen, experimenteren, vergelijken, herkennen, ...) en ontwerpend leren (creatief denken, technieken toepassen, testen, evalueren, ... ).  

De STEM onderdelen zetten we zoveel mogelijk geïntegreerd in, daarom streven we zoveel mogelijk naar  trajectwerking met daarbinnen de volgende fases:  
1. Problemen verkennen en formuleren  
2. Ideeën verzamelen en selecteren 
3. Concepten uitwerken en selecteren 
4. Prototype maken
 5. Testen en optimaliseren 
6. Presenteren   

BUURTMAKERS

Buurtmakers gaat met jongeren in kwetsbare situaties aan de slag rond circulaire economie in hun eigen buurt. We verkennen samen met hen de noden in de buurt, waarbij zij de ontwerpvraag kiezen. Wat zijn hun noden? Welke kansen zien ze om met de materialen uit de buurt aan de slag te gaan? Hoe kunnen we anders omgaan met materialen en bronnen?

In co-creatie met de hele buurt werken we richting een oplossing. Van jong tot oud, van café tot bedrijf en van wijkcomité tot bestuur. Vrijplaats en De Creatieve STEM begeleiden het traject én onderzoeken hoe deze projecten op meerdere locaties en voor lange tijd kunnen werken. 

MAAKATELIER DE KROOK

In de Gentse bib De Krook vind je op de benedenverdieping een maakatelier met een vrijetijdsaanbod voor jongeren. Vrijplaats staat hier in voor het ontwerpen van een educatief aanbod voor de 1ste graad secundair onderwijs.

Uiteraard zijn er linken met STEM en STEAM maar ook met talen en zingeving en wie weet… beweging?  Vast staat dat leerlingen dingen zullen (ver)maken en er heel wat kansen zijn tot leren (creatief denken, samenwerken, uitwisselen, falen, …).

LET'S STEM TOGETHER

Via STEM-academies krijgen kinderen en jongeren ook buiten de schooluren de kans om STEM-concepten te ervaren, 21e eeuw vaardigheden te oefenen, en STEM-geletterdheid te verwerven. Toch is de bekendheid, spreiding en toegankelijkheid van buitenschoolse STEM-initiatieven nog niet optimaal voor elk kind in Vlaanderen. “Let’s STEM together!” is een uitnodiging om hier samen, actief en duurzaam verandering in te brengen! We focussen op gemeenten in Oost-Vlaanderen waar het STEM-aanbod voor kinderen tussen 3 en 12 jaar momenteel nog beperkt is.

LIFT

LIFT werd in academijaar 20-21 binnen Vrijplaats ontwikkeld als de bachelorproef van studenten lerarenopleiding secundair onderwijs Frederik, Michiel en Matthias. Ze ontwierpen een vernieuwende methodiek waarbij leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs workshops ontwikkelen voor kinderen uit de lagere school. Met behulp van een uitgewerkt stappenplan gaan de leerlingen met zelfverzonnen thema's aan de slag en maken ze een eigen STEM-workshop. In oktober 2021 ontvingen ze van de opleiding voor hun werk de prijs voor excellente bachelorproef.

OP MAAT

Trajecten op maat zijn altijd een mogelijkheid! In academiejaar 21-22 ontwikkelden we workshops en projecten voor de Gentse brede schoolwerking en Sint-Bavo, waar we bv. een maand lang de projectwerking mee vormgaven.