Onze doelen

 

  1. We streven naar een breed aanbod voor formeel en informeel leren dat een antwoord biedt op de noden van zowel onze studenten als de diverse actoren in de buurt. Dit aanbod is zichtbaar en wordt benut door een breed publiek.
  2. We streven naar open en toegankelijke campussen waar buurtorganisaties laagdrempelig en eenvoudig gebruik kunnen maken van de ruimte en de faciliteiten die de campus te bieden heeft. Zo kunnen buurtorganisaties bijvoorbeeld eenvoudig een vergaderruimte reserveren.
  3. De ruimtes in en rond de buurtcampussen met een publiek karakter, zoals cafetaria, mediatheken, studiezalen en tuinen zijn vrij en laagdrempelig toegankelijk voor de buurt. Zo brengen we de buurt binnen in en rond de campus en faciliteren we wederzijdse kennismaking tussen studenten en buurtbewoners.
  4. De studenten van Arteveldehogeschool worden opgeleid in en met de buurt. Studenten krijgen leerkransen in de campus en in de buurt via een nauwe samenwerking tussen opleiding en middenveld.
  5. Arteveldehogeschool wordt een actieve participator in de buurt en maakt actief deel uit van buurt- en stadsnetwerken.Via de deelname aan lokale netwerken verkleinen we de kloof tussen de campus en de buurt en treden we op als gelijkwaardige partner in de ontwikkeling van buurt en stad.
  6. Met het buurtcampus project streven we naar een gedeelde en gedragen filosofie waarbij studenten, docenten en medewerkers de visie van buurtcampus kennen, doorleven en uitdragen naar buiten. Zo wordt Arteveldehogeschool een zichtbare en bereikbare partner in de buurt. Buurtbewoners en organisaties vinden vlot de weg naar een aanspreekpunt om samenwerking met de campus te bespreken en vorm te geven.