Studenten en kanobedrijf ontwikkelen app om "drijfvuil" in kaart te brengen

Studenten van de Artveldehogeschool hebben, op vraag van Gents bootjesbedrijf DOKano, een online applicatie gemaakt om drijvend zwerfvuil in kaart te brengen.

DOKano organiseert al een tijd opruimacties op het water en wil nu via de app te weten komen waar al het "drijfvuil" vandaan komt en waar het zich opstapelt.

De applicatie werd ontwikkeld door studenten van de bachelor Grafische en Digitale media en het graduaat Programmeren aan de Arteveldehogeschool.  Het gaat momenteel nog om een prototype, dat DOKano uittest voor hun werking. Als de testresultaten positief zijn, zal de hogeschool de applicatie openstellen voor andere spelers, om ook elders het drijfvuil aan te pakken.

Het volledige nieuwsbericht over dit project lees je hier.

 

 

Burenbabbels door studenten journalistiek

Campus Kantienberg huisvest heel wat opleidingen en dus een grote groep studenten. Voor de buurtbewoners brengt de aanwezigheid van studenten soms overlast met zich mee. Om beide groepen met elkaar in contact te brengen gingen studenten Journalistiek op bezoek bij de buurtbewoners van de Muinkparkwijk, vlakbij campus Kantienberg. Daar gingen ze voor Buurtcampus Arteveldehogeschool in gesprek met buurtbewoners over de overlast van studenten de laatste maanden.

 

Codeerkampen voor kinderen op campus Kantienberg

Geen studenten in de lokalen van campus Kantienberg tijdens de paasvakantie, maar wel
een heleboel jonge kinderen die het codeercamp Code United volgen. Kinderen van 8-12 jaar leren
er werken met allerlei verschillende computerprogramma's, maar krijgen ook
toneellessen.
Robin Van Geyte, Code United : "Een dag voor de kinderen bestaat eigenlijk uit
een les ICT, dus daar leren ze coderen, ze leren met scratch werken, ze kunnen
ook kleine robotjes maken bijvoorbeeld. En de andere helft van de dag wordt
eigenlijk ingevuld met improvisatie, met leuke spelletjes.”
Met de cursus worden kinderen klaargestoomd voor de toekomst. Door enkele
partners blijft dit ook volledig gratis. Arteveldehogeschool zorgde voor de locatie.

Jeugdwerking Watersportbaan

Enkele studenten van de opleiding Sociaal Werk hebben de buurtcampusmicrobe helemaal te pakken!

Op vraag van een aantal wijkpartners starten ze in het kader van hun bachelorproject een jeugdwerking op, elke woensdagnamiddag in het Open Huis aan de Watersportbaan.

Ze doen dit in nauw overleg met de buurtwerker, met Jonas Jeugdstraathoekwerk, de jeugddienst en Formaat.

Campus Watersportbaan biedt sportmogelijkheden voor groot en klein!

Sportaround is een Gentse organisatie die streeft naar sportmogelijkheden voor iedereen!
Door middel van sport krijgen kinderen kansen om zich op een positieve wijze te ontplooien.

Door te sporten voel je je beter in je vel, ben je gezonder, kweek je zelfvertrouwen, ontdek je talenten, bouw je een vriendengroep op, leer je omgaan met winst en verlies, …

Dit kunnen we met onze opleiding L.O./Bewegingsrecreatie én met onze infrastructuur ondersteunen. Binnenkort kunnen mama's met  hun kleuter(s) op campus Watersportbaan een gratis sportaanbod volgen van Sportaround, waarbij we ook onze studenten inschakelen om te begeleiden en natuurlijk ook te leren. 

Ook Arteveldehogeschool heeft een hart voor vluchtelingen

Een hart voor vluchtelingen (EHVV) is een Gentse non-profitorganisatie die zich inzet voor vluchtelingen in onze stad. Via diverse projecten biedt deze organisatie via vrijwilligers ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. 

Het project "praat met mij" biedt vluchtelingen de kans om Nederlands te oefenen met een Gentse buddy. Omdat niet iedereen graag op café gaat, ging EHVV op zoek naar locaties waar mensen in gesprek kunnen gaan. Buurtcampus capteerde deze vraag en ging op zoek naar wat Arteveldehogeschool en EHVV voor elkaar kunnen betekenen. Op onze campus Sint-Annaplein - waar onder meer de opleiding sociaal werk gehuisvest is - bleken wel wat mogelijkheden om leegstaande bureauruimtes te gebruiken. Bovendien kunnen onze studenten ook wat leren van deze organisatie. Studenten sociaal werk zullen ingezet worden om de buddywerking te ondersteunen. Zo zal EHVV niet alleen te gast zijn in onze campus maar zullen onze studenten ook leerkansen vinden in de aanwezigheid van deze organisatie in de campus. Bovendien kunnen we zo een vrijwilligersorganisatie met een maatschappelijk belangrijke opdracht mee ondersteunen vanuit de opleiding.

Ontsluiting campus Watersportbaan

Sinds het academiejaar 2021-2022 zet Arteveldehogeschool actief in op de ontsluiting van campus Watersportbaan. Deze campus biedt met haar vele sportfaciliteiten heel wat mogelijkheden voor personeelssport, sport voor alumni maar ook voor de buurt!

Vanuit een nodenanalyse in de buurt zoeken we naar synergie en samenwerking: wat kunnen wij betekenen voor de buurt en wat kan de buurt voor ons betekenen? Enkele voorbeelden van wat mogelijk is: kinderen uit de buurt komen wekelijks voetballen in onze sportzaal met hun trainer van KAA Gent Foundation, de overdekte parkeergarage blijkt de perfecte plaats om anderstalige nieuwkomers te leren fietsen, studenten personal coach trainer zetten zich in voor  buurtbewoners die geen toegang hebben tot het reguliere sportaanbod,...

Open Lezingen voor het brede publiek

Van Gentse Grassroots-organisaties die de krachten in de Turkse gemeenschap bundelt, tot gedurfd theater dat media en macht onder de loep neemt. Vlaanderen bruist van knappe knoppen die het verschil willen maken in de samenleving. En zij delen maar al te graag hun blik op de wereld met het grote publiek.

Onze hogeschool organiseert dit academiejaar daarom de reeks ‘Open Lezingen: De Wereld Dichtbij’. We geven maandelijks het woord aan spraakmakende vertellers die hun visie over grote maatschappelijke thema’s uit de doeken doen.

De naam verklapt het al: tijdens deze lezingen stellen we onze campusdeuren wagenwijd open. Iedereen is welkom: studenten, medewerkers, alumni, buurtbewoners … Zo willen we de afstand een beetje kleiner maken, teruggeven aan de community en netwerkkansen aanbieden. 

Wereldburgerschap, diversiteit en betrokkenheid: daar draait het allemaal om tijdens deze Open Lezingen. Onze sprekers reiken onderwerpen aan die nauw aan het hart liggen bij Gentenaars, maar eigenlijk bij iedereen die een verschil wil maken in de huidige samenleving. 

Meer lezen? Nieuwe lezingenreeks opent campusdeuren voor brede publiek | Arteveldehogeschool Gent

Jongeren leren via Brake-out in de mediatheek van campus Sint-Amandsberg

In de mediatheek van onze campus in Sint-Amandsberg startte een mooie samenwerking met Brake-Out vzw!

Brake-Out is een innovatief leerprogramma voor jongeren met een cognitieve ondersteuningsnood of verstandelijke beperking. Twee jongeren kunnen via deze samenwerking hun talenten inzetten in onze mediatheek. Dit is een uitgelezen kans om elkaar beter te leren kennen!

We zijn erg blij dat we kunnen bijdragen aan het leertraject van jongeren die we voorheen niet op onze campus zagen. Onze studenten en docenten krijgen een meer diverse leeromgeving en de jongeren van Brake-out leren onze hogeschool kennen.

 

Vrijwilligers in de mediatheek van campus Sint-Anna

De mediatheken van Arteveldehogeschool zijn publiek toegankelijk.

Niet enkel studenten kunnen er terecht voor naslagwerk maar ook bijvoorbeeld een leerkracht lager onderwijs die een nieuwe methode willen uitproberen of een buurtbewoners die een krant wil lezen kan onze mediatheken binnenstappen.

Om het publieke karakter van deze plaatsen in de verf te zetten werken we ook met vrijwilligers die een handje komen toesteken. Zo heeft de mediatheek op campus Sint Anna heel veel aan de helpende handen van een buurtbewoonster. 

Mondzorg voor kwetsbare buurtbewoners

Studenten mondzorg aan Arteveldehogeschool dragen hun steentje bij aan de samenleving door gratis tandzorg aan te bieden aan de cliënten van vzw De Tinten. De doelgroep van de Tinten vzw wordt gevormd door mensen die om welke reden dan ook zijn gevlucht uit hun land van herkomst. Het zijn vluchtelingen in procedure of mensen zonder papieren. Vaak hebben zij niet de financiële middelen om naar de tandarts te gaan.

Deze samenwerking zorgt voor een win-win situatie: onze studenten dragen bij aan de samenleving en de cliënten van de Tinten vzw vormen een unieke leerkans waarbij studenten hun vaardigheden kunnen verfijnen bij echte patiënten.

PDF icon artikel_mondzorg.pdf

Eduhackaton: 24u in campus Kantienberg!

In oktober 2019 ging in campus Kantienberg een vierentwintig uur durende hackathon door.

Het bleek geen eenvoudige opdracht om een gebouw dat normaal 's avonds hermetisch afgesloten wordt en waar strikte regels en procedures gelden voor het gebruik van lokalen voor externen open te stellen voor een groep buitenstaanders die er ook nog eens de nacht doorbrachten. Met heel wat inspanningen van het buurtcampus team en medewerkers van verschillende diensten werd dit toch mogelijk. We leren hier in elk geval heel wat waardevolle lessen uit voor de toekomstige buurtcampussen!

Buurtcampus aan Dok Zuid

Het oude havengebied van de stad Gent wordt de komende jaren ontwikkeld met nieuwe woningen, groene buitenruimte en publieke voorzieningen. De Arteveldehogeschool gaat hierin een verbindende rol spelen, door nieuwbouw te realiseren op Dok Zuid in de vorm van een “open-campus” die in verbinding staat met de omliggende wijken.

Met de komst van deze nieuwe campus wordt ook een nieuwe organisatiestructuur voor de huisvesting opgezet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Stercampussen en Satellietcampussen. Op de stercampus is iedereen welkom en dit is dé verknopingsplek met de stad, buurt, werkvelden en opleidingen onderling. Hier is naast aandacht voor ontmoeten, verbinden, verknopen ook aandacht gegeven aan overzichtelijkheid, identiteit en flexibiliteit. Op de stercampus zijn extra’s te vinden, zoals auditoria, mediatheek, warme maaltijden, bestuur en administratieve diensten. Iedere satellietcampus behoort bij één van de stercampussen en voor bijzondere voorzieningen maken studenten en medewerkers gebruik van de stercampus die op loopafstand is gelegen. De satellieten zijn met name gericht op onderwijs (leslokalen en praktijklokalen), verblijf en recreatie (koffie, eetruimte, zitplekken).


 
Naast de bijzondere voorzieningen, krijgen de expertisecentra ‘Onderwijs’ en ‘Mens & Maatschappij’ op de nieuwe campus een plek. Daarnaast worden op de campus studentenkamers gerealiseerd. De campus wordt een open leerbiotoop die is verweven met de buurt en die veranderingen in de toekomst kan opvangen.

https://www.icsadviseurs.nl/inspiratie/nieuws/stercampus-arteveldehogeschool-dok-zuid-gent/?fbclid=IwAR08vobk7YQKoB96rjuJ_BKvYTmIX_GxMbh8cj5OGOcoiKTOIodI1FofpUY