Leven, leren en werken in 2050

Afbeelding ESF oproep transitie

Dit project kadert binnen de ESF oproep omtrent Leren, leven en werken in 2050. Van de 80 ingestuurde projectideeën werden het initiatief Buurt in de campus, campus in de buurt en 8 andere ideeën goedgekeurd.

Uit de oproep

De wereld verandert snel. Door technologische ontwikkelingen zullen er banen verdwijnen en nieuwe bijkomen. De banen die blijven, zullen onherkenbaar zijn en de vaardigheden die nodig zijn om ze uit te oefenen zullen sterk veranderen. De technologische evoluties hebben ook een invloed op de manier waarop we zorg dragen voor elkaar of ons inzetten voor de samenleving. Ook andere evoluties, zoals de vergrijzing en de klusjeseconomie, dwingen ons om anders na te denken over leven, leren en werken. De structuren van onderwijs of arbeidsmarkt oplappen of verbouwen zal niet volstaan. We zullen leren en werken op een nieuwe leest moeten schoeien.

De Vlaamse regering wil deze transitie versnellen in het kader van VISIE 2050. Daarom vroegen Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits aan een groep van 16 fris- en dwarsdenkers, kantelaars en koplopers, vernieuwers en wegbereiders om een inspirerende visie uit te werken voor het leven, leren en werken van (over)morgen. Het resultaat van hun oefening is beschikbaar op de website van de Vlaamse Regering .

Deze visie vormt de leidraad voor de onderstaande thema’s van de ESF-oproep waarbij transitie-experimenten de toekomst dichterbij brengen:

• Mozaïek van leren, werken en leven:
• Een oeuvre voor iedereen:
• Verrijkende netwerken
• Grass-roots met vertrouwen:
• Sturen op passie en talent:
• Individuen samen:

Projecten binnen deze oproep zijn veranderprojecten die de beoogde toekomst vandaag al laten zien. De focus van deze projecten is leren hoe men vanuit nieuwe principes een persistent maatschappelijk probleem kan aanpakken op langere termijn.

ESF voorziet binnen deze oproep een budget van 330.000 euro, waarvan 10% co-financiering, om deze transitie mee te helpen realiseren.

Meer weten?

Via deze link kom je terecht op de website van ESF Vlaanderen waar de volledige oproep staat beschreven.