Onderzoek

Deze website is het resultaat van het PWO onderzoek 'EDOEL', 'Educatie Duurzame Ontwikkeling, Evaluatie van de Lespraktijk. Ontwikkeling van een ontwikkelingsinstrument voor leraren basis- en secundair onderwijs' van de Arteveldehogeschool (2014-2015). Tijdens dit onderzoek werd samen met leraren een instrument ontwikkeld dat hen ondersteunt bij het implementeren, evalueren en bijsturen van EDO in de lespraktijk. 

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is een samenwerking van de opleidingen: Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs en het onderzoeks- en dienstverleningscentrum QUEST van de Arteveldehogeschool.

De onderzoekers

Meer info?

Wil je meer weten over het onderzoek? Of ben je geïnteresseerd in een samenwerking rond EDO? Contacteer dan Thomas Remerie.