Begeleid je al enkele jaren kinderen of jongvolwassenen met leerstoornissen? Wil je je graag verdiepen in de materie en je ervaring delen met collega’s? Dan is het Postgraduaat Leerstoornissen beslist iets voor jou!

We starten met een stevige theoretische basis over dyslexie en dyscalculie. Deze kennis trekken we door naar preventie, diagnostiek en begeleiding. Je verdiept je in thema’s zoals psycho-educatie, ouderbegeleiding, dyslexie en vreemde talen, comorbiditeit, meertaligheid … Theorie en praktische toepassingen in de eigen werksetting wisselen elkaar af. Via intervisie-, observatie- en reflectiemomenten krijg je een kritische kijk op je eigen handelen. Na deze opleiding, verspreid over anderhalf academiejaar, ben je in staat om kinderen en jongvolwassenen met leerstoornissen op een gefundeerde manier te onderzoeken en te begeleiden. Dankzij het postgraduaat bouw je ook een netwerk van collega-experten uit.

Het postgraduaat is een samenwerkingsproject van de vier Vlaamse bacheloropleidingen Logopedie en Audiologie. In 2020-2021 en 2021-2022 gaan de lesdagen door op Arteveldehogeschool Gent.