Begeleid je al enkele jaren kinderen of jongvolwassenen met leerstoornissen? Wil je je graag verdiepen in de materie en je ervaring delen met collega’s? Dan is het Postgraduaat Leerstoornissen beslist iets voor jou!

 

We starten met een stevige theoretische basis over dyslexie en dyscalculie. Deze kennis trekken we door naar preventie, diagnostiek en begeleiding. Je verdiept je in thema’s zoals psycho-educatie, ouderbegeleiding, dyslexie en vreemde talen, comorbiditeit, meertaligheid … Theorie en praktische toepassingen in de eigen werksetting wisselen elkaar af. Via intervisie-, observatie- en reflectiemomenten krijg je een kritische kijk op je eigen handelen. Na deze opleiding, verspreid over twee academiejaren, ben je in staat om kinderen en jongvolwassenen met leerstoornissen op een gefundeerde manier te onderzoeken en te begeleiden. Dankzij het postgraduaat bouw je ook een netwerk van collega-experten uit.

Het postgraduaat is een samenwerkingsproject van de vier Vlaamse bacheloropleidingen Logopedie en Audiologie. De lesdagen gaan door op Arteveldehogeschool Gent, campus Kantienberg.

 

"Door het postgraduaat leerstoornissen te volgen groei je als logopedist. Niet enkel inhoudelijk leer je heel veel bij, je mindset en je manier van werken veranderen drastisch. Je zelfvertrouwen neemt toe en je voelt je sterker in je positie bij cliënten en hun omgeving. Het geeft je de kracht om verder te ontwikkelen." (Natasja, Postgraduaat Leerstoornissen 2020-2022)

 

"Het PG Leerstoornissen verruimt je kennis omtrent dyslexie en dyscalculie op alle vlakken. Bovendien zijn de meeste (gast)docenten logopedisten en/of zeer goed op de hoogte over wat er leeft in de praktijk. Het is de investering op vlak van kosten-baten waard voor iedereen die een hart heeft voor leerstoornissen." (Hilde, Postgraduaat Leerstoornissen 2020-2022)

 

"Het heeft me heel veel energie gekost, maar ik kom hier zo veel rijker uit. Ik zou het zeker en vast opnieuw doen. Je leert bij over heel wat verschillende topics, je leert fijne mensen kennen die hetzelfde brede doel voor ogen hebben en je leert dat je heel wat van je collega's kan leren en ook jij zelf waardevol bent voor je collega's. "  (Saartje, Postgraduaat Leerstoornissen 2020-2022)