Programma

Inhoud

Het postgraduaat wordt gespreid over twee academiejaren, telkens van eind september tot eind juni. De opleiding omvat in totaal 20 studiepunten, 10 studiepunten per academiejaar.

Academiejaar 2024-2025

Deel 1: Theoretische fundamenten (5 studiepunten)

 • Evidence-based werken
 • Recente wetenschappelijke inzichten in dyslexie en dyscalculie
 • ICF
 • Executieve functies

Deel 2: Preventie en diagnostiek (5 studiepunten)

 • Detectie van kleuters at risk voor leerstoornissen
 • Het belang van een grondige intake
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • Sterkte-zwakteanalyse, intelligentieprofiel
 • Verdieping in diagnostiek bij kinderen en jongvolwassenen met leerstoornissen
 • Samenwerken met scholen

Academiejaar 2025-2026

Deel 3: Therapie en begeleiding (7 studiepunten)

 • Goalsetting, algemene therapeutische principes, instructieprincipes, evidence-based practice
 • Psycho-educatie
 • Ouderbegeleiding
 • Verdieping in behandeling van
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Spellen
  • Rekenen
  • Dyslexie en vreemde talen
  • Remediëren en compenseren a.d.h.v. ICT-technologie

Deel 4: Complexe leerstoornissen (3 studiepunten)

 • Comorbiditeit van leerstoornissen met
  • ASS
  • DCD/psychomotoriek
  • Ontwikkelingsdysfasie
  • ADHD
  • Hoogbegaafdheid
 • Meertaligheid

Aanpak

Naast de uitwerking van theoretische kaders is er veel ruimte voor praktijkgerichte vorming. Door o.a. casussen, oefeningen en reflectiemomenten kijk je kritisch naar je eigen diagnostisch en therapeutisch handelen.

Evaluatie

De evaluatie gebeurt per onderdeel op basis van een portfolio. Het portfolio kan o.a. wetenschappelijk onderbouwde literatuurstudies, observatieverslagen, doe-opdrachten en reflectieverslagen bevatten.