Programma

Inhoud

Het postgraduaat wordt gespreid over 18 maanden. Het eerste academiejaar zijn de lesdagen ingepland in het tweede semester: de opleiding start dus na de kerstvakantie. Het tweede academiejaar wordt er zowel in het eerste als in het tweede semester les gegeven.  De opleiding omvat in totaal 20 studiepunten.

Academiejaar 2020-2021

Deel 1: Theoretische fundamenten

 • Evidence-based werken
 • Recente wetenschappelijke inzichten in dyslexie en dyscalculie
 • ICF

Deel 2: Preventie en diagnostiek

 • Detectie van kleuters at risk voor leerstoornissen
 • Het belang van een grondige intake
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • Sterkte-zwakteanalyse, intelligentieprofiel
 • Verdieping in diagnostiek bij kinderen en jongvolwassenen met leerstoornissen

Academiejaar 2021-2022

Deel 3: Behandeling lezen, spellen en rekenen

 • Goalsetting, algemene therapeutische principes, instructieprincipes, evidence-based practice
 • Psycho-educatie
 • Ouderbegeleiding
 • Samenwerken met scholen
 • Verdieping in behandeling van
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Spellen
  • Rekenen
  • Dyslexie en vreemde talen
  • Remediëren en compenseren a.d.h.v. ICT-technologie

Deel 4: Complexe leerstoornissen

 • Comorbiditeit van leerstoornissen met
  • ASS
  • DCD/psychomotoriek
  • Ontwikkelingsdysfasie
  • ADHD
 • Meertaligheid

Aanpak

Naast de uitwerking van theoretische kaders is er veel ruimte voor praktijkgerichte vorming. Door oefening en zelfreflectie  kijk je kritisch naar je eigen diagnostisch en therapeutisch handelen.

Evaluatie

De evaluatie gebeurt per onderdeel op basis van een portfolio. Het portfolio kan o.a. wetenschappelijk onderbouwde literatuurstudies, observatieverslagen, doe-opdrachten en reflectieverslagen bevatten.