Weg uitstippelen

Welke stappen zetten we in het samenwerkingsproces? Wanneer zijn we waar mee bezig?

  • Zijn de opbouw en fasering van het samenwerkingsproces geregeld onderwerp van gesprek?
  • Is er een stappenplan en tijdslijn voor de uitbouw van de samenwerking?
  • Vindt er soms evaluatie en bijsturing plaats over de afgelegde weg en de voorziene stappen?

Als je snel wil gaan, ga alleen. Als je ver wil komen, ga dan samen. (Afrikaans gezegde)